W marcu2017 zaprosiłem przedstawiciela Ministerstwa Finansów do wygłoszenia tematycznego wykładu na naszym Forum Fleksograficznym‚2017  dotyczącego 3 poniższych kwestii, jakie zgłosiła nam drukarnia fleksograficzna:

1. Czy i  jakie dokumenty powinny zostać przekazane drukarni fleksograficznej przez sprzedawcę rozcieńczalnika, aby ta drukarnia, stosując farby rozpuszczalnikowe rozcieńczane skażonym etanolem i nie skażając tego etanolu u siebie  – miała pewność, że nie będzie podlegała przepisom dot. akcyzy w zakresie obrotu etanolem dla celów przemysłowych?

2. Jak dalece w świetle  obecnie obowiązujących przepisów drukarnia fleksograficzna może zostać wyłączona z obiegu kontrolnego dot.akcyzy z ew.konsekwencjami karno-skarbowymi, także z uwagi na to, że z drukarni zabierane są też resztki farbowe zawierające rozcieńczalniki z zawartością skażonego etanolu?

3. Czasami drukarnia oddaje podmiotowi zewnętrznemu do recyklingu zanieczyszczony resztkami farbowymi rozcieńczalnik, który  poddawany jest destylacji  i z powrotem oddawany drukarni do ponownego zastosowania – czy i jakie czynności powinna podjąć drukarnia, w świetle przepisów o akcyzie, w tym także dot.transportu (kontrola drogowa) recyklingowanego destylatu rozcieńczalnika?

W czerwcu otrzymałem z Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych M.F. odpowiedź, która obszernie odniosła się do zadanych pytań.

Biorąc pod uwagę, że poruszone kwestie mogą być przedmiotem zainteresowania także innych drukarni stosujących farby rozpuszczalnikowe rozcieńczane skażonym etanolem – załączam otrzymaną korespondencję do zapoznania się.

Opr.Krzysztof Januszewski