Polska szkoło poligraficzna: zakup maszynę fleksograficzną! W listopadzie 2011 wystąpiłem do wszystkich znanych nam ówcześnie szkół poligraficznych w Polsce z propozycją utworzenia klasy o specjalności fleksograficznej w  z jednoczesnym wsparciem procesu kształcenia fachowego-zawodowego, który powinien obejmować: a)    cały zakres procesu fleksograficznego, począwszy od fazy repro poprzez przygotowanie form drukujących i drukowanie, ale także: b)    podstawy … Czytaj dalej Flekso z Klasą’2018

Szanowni Państwo, Podczas Forum Fleksograficznego2018 wygłoszony został wykład:  Instytucje rynku pracy jako dodatkowe następstwo naszej wizyty w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28.5.2018 gdzie poruszyliśmy temat składu Rady Rynku Pracy, jak też deficytu pracowników w naszej branży oraz korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W świetle uzgodnień  M.R.P.i.P.S. – Departament Rynku Pracy zadeklarował, że skieruje do … Czytaj dalej Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Informacje* o wykładowcach i konspekty wykładów 7.6.2018  Tytuł / konspekt  wykładu  cv foto  1 Omówienie najnowszych trendów rynkowych oraz nowych technologii farb i klejów, które otwierają nowe możliwości dla druku fleksograficznego. Colin Smith   2 Problemy laminacji – rozwiązana SunLam Erik Biertuempfel 3 Wałki rastrowe, obsługa, konserwacja i przechowywanie Absolwent Politechniki Wrocławskiej – mgr … Czytaj dalej Forum2018-wykładowcy

6-7 listopada 2017 odbyło się  Seminarium branżowe dla branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficznej zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) . Cenna inicjatywa, szkoda jednak, że wcześniej nie skonsultowana* z branżą poligraficzną w kontekście: połączenia w jeden blok organizacyjny branż fotograficznej z poligraficzną (zgłoszone w lipcu do ORE votum separatum do tej koncepcji … Czytaj dalej Seminarium branżowe nt.edukacji

Niezależnie od dobrej obecnej sytuacji i perspektyw  fleksografii1 (mam na myśli jej 3 podstawowe sektory) w klasycznym zakresie zastosowań technologia ta natrafić może na barierę dla swojego klasycznego rozwoju wynikającą z faktu, że „innowacyjność” w przypadku fleksografii powiązana jest ściśle z wyposażeniem drukującymi, prepressowym i przetwórczym  – importowanym w dużej mierze z UE, czyli margines … Czytaj dalej Fleksotronika-innowacyjne wyzwanie dla drukarni np.fleksograficznych

Reformowane obecnie szkolnictwo zawodowe jak i różne źródła finansowania kształcenia ustawicznego wymagają  m.inn. odniesienia się do nazwy danego zawodu a najlepiej jego ujednolicenia. Są z tym związane  także nasze (fleksograficzne) dylematy typu : jaką nazwę* przyjąć w formalnych działaniach:  drukarz fleksograficzny, operator maszyny fleksograficznej, czy też maszynista fleksograficzny  powinien zostać i ma szanse być wyodrębniony … Czytaj dalej Kształcenie – jaka nazwa zawodu – czy jesteśmy z foto?

W marcu2017 zaprosiłem przedstawiciela Ministerstwa Finansów do wygłoszenia tematycznego wykładu na naszym Forum Fleksograficznym’2017 dotyczącego 3 poniższych kwestii, jakie zgłosiła mi drukarnia fleksograficzna:…

fta1-30.4-3 logo2 x960

Forum  amerykańskiej FTA corocznie organizowane jest w innej lokalizacji i gromadzi licznych uczestników nie tylko z Północnej Ameryki, ale także z innych kontynentów. W tym roku przybyła spora grupa fleksografów z Europy. W tym roku gościło w upalnym Phoenix w stanie Arizona na południu USA 30.4-3.5.2017 w Grand Phoenix Sheraton (Forum) a InfoFlex w Phoenix … Czytaj dalej Forum Fleksograficzne FTA’2017 w Phoenix – cz.1-wstęp

Czy można  zmierzyć  ekologię  technologii  drukarskich (np fleksografia a rotograwiura)   celem porównania, która z nich jest bardziej ekologiczna ? Polskie przepisy  dotyczące ochrony środowiska,  jak np.: a) ustawa z 3.1.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko b) ustawa- Prawo ochrony środowiska … Czytaj dalej Drukowane opakowania a zrównoważony rozwój – cz.2

Szanowni Państwo, tegoroczna edycja , a w szczególności dyskusja dotycząca wymogów prawnych i obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych przez producentów materiałów opakowaniowych uświadomiła, jak ważne jest poświęcenie większej uwagi zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem opakowań.  W związku z tym występujemy z inicjatywą, aby wspólnie opracować publikację z serii oKflexo  (roboczy tytuł): Bezpieczne opakowanie wybrane zagadnienia dla fleksografii … Czytaj dalej Bezpieczne opakowanie – oKflexo3