Spokojnych i zdrowych  Świąt Wielkiej Nocy życzy Polska Izba Fleksografów P.S. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia.

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w II edycji nowatorskiego projektu szkoleniowo–doradczego pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI), którego celem jest wyposażenie właścicieli, menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, wzmacnia umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym oraz generuje … Czytaj dalej Akademia Menadżera Innowacji

Szanowni Państwo, Właściciel drukarni fleksograficznej zapytał mnie w ubiegłym roku, czy Polska Izba Fleksografów organizuje kolektywny wyjazd fleksografów na drupę2020? Ze względów różnej natury nie organizujemy wspólnego wyjazdu przedstawicieli drukarni na targi do Duesseldorfu, ale rozważymy zorganizowanie polskiej biesiady oKflexo w jednej z miejskich restauracji 19.6.2020 (np.godzinę po zamknięciu targów) dla chętnych fleksografów chcących porozmawiać … Czytaj dalej Polska biesiada oKflexo

8 listopada 2019 w Sao Paulo, w obecności ok.500 zaproszonych gości miały miejsce 2 uroczystości: a) obchodów 30-lecia ABFlexo Brazil, b) wręczenia nagród z okazji 27 edycji Prêmio Qualidade Flexo Prof. Sergio Vay – drugiego największego na świecie – po amerykańskim FTA – konkursu na najlepszy produkt fleksograficzny. Obszerniejsza relacja w styczniu2020. Opr. K.Januszewski  

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu – przede wszystkim fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzę dla utrzymania i podniesienia jakości produkcji fleksograficznej, obejmującą ważny etap cyklu technologicznego jakim jest transfer farby z wykorzystaniem wałka rastrowego. Jest to już nasza ósma publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywane w produkcji fleksograficznej – mamy nadzieję, że okaże … Czytaj dalej Publikacja8: oKflexo5-Wałki rastrowe

Instytut Badań Edukacyjnych-IBE (nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej) zainicjował obecnie prace mające na celu dostarczenie Ministrowi Edukacji Narodowej danych, które staną się podstawą do ustalenia kolejnej (drugiej) prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Otrzymaliśmy z MENu zaproszenie do włączenia się w prace przygotowawcze prowadzone przez IBE obejmujące: … Czytaj dalej Prognozy branżowe + 2 aktualizacje

 Cz.2- Dylematy realizacyjne Wieloletnia historia – śmiało można do tej pory napisać – zmagań z MEN-en/ORE  zbliża się do pozytywnego finału,  ale niekoniecznie sukcesu  –  co uzasadniają poniższe spostrzeżenia, refleksje, konkluzje czy obawy: 31 sierpnia 2018 na spotkaniu organizowanym przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) Udział pracodawców w systemie egzaminów zawodowych  częściowo  wypełniając ankietę (dla nich … Czytaj dalej Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem?

Czyli czy grudzień 2018 okaże się „gwiazdką pod choinkę” z horyzontem:  dopłyniemy do portu, w którym jest szkoła fleksograficzna a najlepiej: Cz.1- Podstawy Reforma  szkolnictwa branżowego wkroczyła na ostatnią prostą, czyli finalizowania treści podstaw programowych dla poszczególnych zawodów – 21 listopada otrzymaliśmy z MEN-u zaproszenie do spotkania 29.11.18  celem uzgodnienia szczegółów dotyczących umieszczenia zawodów w branży … Czytaj dalej Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem? cz.1

Przeprowadzana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego, zauważane w naszej branży poczucie humoru ale i też zamiłowania muzyczne niektórych z Państwa skłoniły nas do uruchomienia projektu „flekso-fana”:   Zachęcamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu tego projektu  – z naszym przyszłym  – na co liczymy  –„hymnem” fleksografów – proszę kliknąć w poniższe zdjęcie: Tutaj kierujemy serdeczne … Czytaj dalej Projekt „flekso fan”

Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu – szczególnie fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzą  dla podniesienia jakości produkcji fleksograficznej w zakresie produkowania bezpiecznych opakowań dla żywności: Bezpieczne opakowanie wybrane zagadnienia dla fleksografii Jest to już siódma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa … Czytaj dalej publikacja7-Bezpieczne opakowanie