Wszystkie wpisy, których autorem jest Ka Jot

FTech2020-pol x515Magazyn FlexoTech zaprasza do dokonywania zgłoszeń w  dorocznym konkursie na najlepszy produkt fleksograficzny.

Lista kategorii:

1.    Etykiety (proces: CMYK, poszerzony gamut lub podobny)
Labels (process) Using process primary inks to create colour shades (CMYK, EGP and similar)

2.    Etykiet (kreska i raster) Zastosowanie kolorów dodatkowych (spotowych) do druku prac kreskowych i półtonalnych-tutaj do 3 kolorów
Labels (line and tone) – using spot colours to print line-works and halftones. Halftone overprints should be limited to a maximum of three colours

3.    Opakowania giętkie – wąska wstęga  <600mm
Flexible packaging (narrow web)

4.    Opakowania giętkie – średnia wstęga 600-1000mm
Flexible packaging (medium web)

5.    Opakowania giętkie – szeroka wstęga >1000mm
Flexible packaging (wide web)

6.    Zastosowanie farby UV na papierze lub kartonie
UV ink on paper or board – the use of UV inks on paper or board substrates

7.    Post-print na tekturze falistej (fale: A,B,C i D)
Corrugated post-print (A,B,C and D flute) – post-print flexo on corrugated board with A, B, C or D fluting

8.    Post-print na tekturze falistej (fale: E i F)
Corrugated post-print (E and F flute) – post-print flexo on corrugated board with E or F fluting

9.    Najlepsze zastosowanie drukowania hybrydowego  przy wykorzystaniu fleksografii jako technologii wiodącej, ale z wykorzystaniem innych technologii drukowania dla uzyskania wydruku z dodatkowymi cechami lub atrybutami
Best use of hybrid printing (was Combination printing) – using flexo as the main printing process but using different processes to give the print additional qualities or attributes

10.    Kolory procesowe stosując  tylko CMYK z/lub bez białego lub lakieru
Process colours only – using just CMYK with or without a white or a varnish

11.    Pierwotnie wydrukowany w innym procesie – każda praca fleksograficzna, która została pierwotnie wydrukowane w innym procesie (należy dołączyć próbkę wydruku z poprzedniego procesu drukowania)
Originally printed by another process – any flexo job which was originally printed by a different process (a print sample of the previous printing process must be included)

12.    Cyfrowe etykiety i opakowanie – jakiekolwiek opakowanie lub etykiety, które zostały wydrukowane wyłącznie przy użyciu technologii drukowania cyfrowego
Digital labels and packaging – any packaging or labels which have been printed with digital printing technology only

13.    Najlepsze zastosowanie  zdobienia za pomocą wytłaczania, foliowania lub innych zdobień  w celu uzyskania oszałamiających wzrokowo efektów na opakowaniu lub etykietach
Best use of embellishments – using embossing, foiling or any other embellishments to make visually stunning results on packaging or labels

14.    Druk promocyjny – druk fleksograficzny wyprodukowany w celu zaprezentowania możliwości drukarza. (Musi zostać zgłoszony przez drukarza i nie może być pracą komercyjną)
Promotional print  – flexo print produced to showcase the abilities of a printer. (Must be submitted by the printer and can not be a commercial job)

15.    Innowacja – nowe produkty i usługi dla branży fleksograficznej, które zostały wprowadzone na rynek i są dostępne handlowo w ciągu 12 miesięcy przed 10 lipca 2020 r. Nie przeznaczony dla drukarzy
Innovation – new products and services for the flexographic industry which have been launched and are commercially available in the 12 months prior to 10 July 2020. Not eligible for printers

16.    Ekologicznie zrównoważona firma roku – drukarnie, które mogą wykazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, wdrażając polityki ograniczające odpady, emisje lub ślad węglowy. Można to osiągnąć poprzez inwestycje w infrastrukturę lub wybór materiałów eksploatacyjnych i zarządzanie nimi. Zgłaszający powinni przesłać 500-wyrazowy raport, który określa, w jaki sposób spełniają kryteria tej kategorii, a także  dodać wszelkie dokumenty potwierdzające, które pomogą jurorom dokonać oceny.
Environmentally sustainable company of the year – print companies that can demonstrate their commitment to the environment by implementing policies which reduce waste, emissions or carbon footprint. This could be achieved with investment in infrastructure or choice and management of consumable materials. Entrants should submit a 500 word report which outlines how they meet the criteria of this category, as well as any supporting documents which will help the judges make their assessment.

Termin zgłoszenia:

10 lipca 2020

Zaprezentowanie nagród zwycięzcom:

14 października 2020

Gdzie:
Royal Lancaster London, W2 2TY

Szczegóły: https://www.flexotechawards.com/

źródło: FlexoTech

 

Firmy decydujące się dokonać zgłoszenia i wypełniające formularz mogą ew.kontaktować się z PIF w kwestii konsultacji językowej. Możemy także podjąć się wysyłki zbiorowej zgłoszeń (taniej) – zachowując poufność – w przypadku takiego zainteresowania.

Miałem okazję uczestniczyć w edycji FlexoTech2000 – wrażenia niezapomniane…

AGFA DIGITAL CAMERAktórych życzę Państwu najlepiej podczas odbioru nagród za polskie produkty fleksograficzne … w 2020.

Powodzenia!!!

Krzysztof Januszewski

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w II edycji nowatorskiego projektu szkoleniowo–doradczego pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI), którego celem jest wyposażenie właścicieli, menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, wzmacnia umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym oraz generuje innowacje przez pracowników przedsiębiorstw.

AMI oferuje część szkoleniowo–praktyczną w postaci udziału pracowników przedsiębiorstw w zjazdach tematycznych oraz dedykowane przedsiębiorstwu doradztwo w wymiarze do 60 godz. dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla małych, średnich i dużych firm w 6 kluczowych obszarach tematycznych obejmujących kulturę innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategię, strukturę organizacyjną, potencjał i zasoby oraz procesy.
Przedsiębiorstwu zapewnione jest także badanie stopnia innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check, które pozwala określić obszary wymagające poprawy w obszarze innowacji.

Efektem ukończenia Akademii Menadżera Innowacji jest stworzenie profesjonalnego zespołu pracowników posiadających wiedzę, kompetencje i kwalifikacje do tworzenia, wdrażania i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Planu Wdrożenia Zmian w firmie – dokumentu wprowadzającego przedsiębiorstwo na ścieżkę innowacyjności.

Projekt jest dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Wkład własny firmy wynosi 20% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku dużych.

Rekrutacja do II edycji Akademii Menadżera Innowacji trwa do 20 lutego 2020 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w Akademii Menadżera Innowacji zapraszamy Państwa do kontaktu na adres mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/ami na której znajdą Państwo wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia do Programu.

Zapraszamy łącząc wyrazy szacunku
Zespół Akademii Menadżera Innowacji

do pobrania info o A M Innowacji

pol biesiada okflexo0-515

Szanowni Państwo,

Właściciel drukarni fleksograficznej zapytał mnie w ubiegłym roku, czy Polska Izba Fleksografów organizuje kolektywny wyjazd fleksografów na drupę2020?

Ze względów różnej natury nie organizujemy wspólnego wyjazdu przedstawicieli drukarni na targi do Duesseldorfu, ale rozważymy zorganizowanie polskiej biesiady oKflexo w jednej z miejskich restauracji 19.6.2020 (np.godzinę po zamknięciu targów) dla chętnych fleksografów chcących porozmawiać integracyjnie w swobodnej atmosferze podczas wieczornego posiłku.

Zorganizowanie takiej biesiady w tym czasie wymaga uprzedniego wyboru restauracji jak i rezerwacji miejsc (ile?) z prawdopodobnym zaliczkowaniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o informację mejlową (imię i nazwisko osoby/osób oraz firma) do 20.2.2020, czy bylibyście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takim spotkaniu i indywidualnej partycypacji w kosztach.

Ewentualne propozycje wyboru konkretnej restauracji są mile widziane.

Oczekując z zainteresowaniem odpowiedzi,

Krzysztof Januszewski

8 listopada 2019 w Sao Paulo, w obecności ok.500 zaproszonych gości miały miejsce 2 uroczystości:

a) obchodów 30-lecia ABFlexo Brazil,

b) wręczenia nagród z okazji 27 edycji Prêmio Qualidade Flexo Prof. Sergio Vay – drugiego największego na świecie – po amerykańskim FTA – konkursu na najlepszy produkt fleksograficzny.

Obszerniejsza relacja w styczniu2020.

Opr. K.Januszewski

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu – przede wszystkim fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzę dla utrzymania i podniesienia jakości produkcji fleksograficznej, obejmującą ważny etap cyklu technologicznego jakim jest transfer farby z wykorzystaniem wałka rastrowego.
Jest to już nasza ósma publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywane w produkcji fleksograficznej – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna szczególnie, że dotyczy niezwykle istotnego elementu wyposażenia fleksograficznego zespołu farbowego jakim jest wałek rastrowy – często nazywany – z czym się zgadzam – sercem technologii czy maszyny fleksograficznej. Dlatego należy o niego dbać ! Stąd ta broszura.

ff2019 premiera

Wałki rastrowe

obsługa konserwacja przechowywanie

Jest to już ósma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2.Historia wałków rastrowych
3.Powłoki ceramiczne
4.Wałki z powłoką ceramiczną grawerowane laserowo
5.Technologia wałków rastrowych
6.Gospodarka wałkami rastrowymi
7.Czyszczenie i konserwacja wałków rastrowych
8.Magazynowanie wałków rastrowych

Format A5, 20 stron (kolor) +okładka. Cena:

a) członkowie PIF-u : drugi egzemplarz i kolejne: 10 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki)

b) pozostałe firmy: 20 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki).

Polska Izba Fleksografów wyraża podziękowanie p.Wojciechowi Barabaszowi  autorstwo broszury poświęconej wałkom rastrowym, ale też p.Marii Wituchowskiej za innowacyjną i artystyczną wizję rastrowej okładki. Zachęca jednocześnie do zgłaszania własnych opracowań dotyczących technologii fleksograficznej szczególnie, że w tym roku:

 drukarz2-960x

z własną podstawą programową – w efekcie skutecznych działań naszej organizacji – został wpisany na listę nowych zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wdrażanej obecnie w Polsce reformy szkolnictwa branżowego. 

„pro flexografico bono8

Krzysztof Januszewski

Instytut Badań Edukacyjnych-IBE (nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej) zainicjował obecnie prace mające na celu dostarczenie Ministrowi Edukacji Narodowej danych, które staną się podstawą do ustalenia kolejnej (drugiej) prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Otrzymaliśmy z MENu zaproszenie do włączenia się w prace przygotowawcze prowadzone przez IBE obejmujące:

 1. Udział w badaniu1 delfickim mającym na celu poznanie (naszej) opinii w kwestiach związanych m.in. z rozwojem branż w regionach,
 2. Możliwość przekazania materiałów jako dodatkowego źródła wzbogacającego zasoby wykorzystywane na etapie sporządzania pogłębionych analiz. Opracowania (m.in. sprawozdania, raporty, etc.) zostaną wykorzystane przez ekspertów w pracach nad pogłębionymi analizami w następujących dziedzinach:

 gospodarka w regionach,

 demografia w regionach,

 edukacja zawodowa,

 rynek pracodawców.

1)  Badanie trwa do 31 lipca 2019. Pierwszy etap: 12.07-18.07 do końca dnia.

Udzielone odpowiedzi posłużą wyznaczeniu kluczowych branż na poziomie regionalnym, dla których wyróżnione zostaną konkretne zawody szkolnictwa branżowego do II etapu badania.

Cele prognozy:

 1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.
 2. Dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy obejmuje wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniają zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W części II wśród 20 wyszczególnionych zawodów nie ma drukarza fleksograficznego.

Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.Poniższy wykaz obejmuje zestawienie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest:

A – istotne zapotrzebowanie

B  – umiarkowane zapotrzebowanie

na pracowników w danym województwie:

lp województwo A B
1. dolnośląskie 0*/49** Jest/122 **
2. kujawsko-pomorskie 0/49 ** 0/112 **
3. lubelskie 0/52 ** 0/119 **
4. lubuskie 0/39 ** 0/123 **
5. łódzkie 0/47 ** 0/123 **
6. małopolskie 0/41 ** 0/134 **
7. mazowieckie 0/39 ** 0/111 **
8. opolskie 0/44 ** 0/64 **
9. podkarpackie 0/42 ** 0/121 **
10. podlaskie 0/44 ** 0/100 **
11. pomorskie 0/44** 0/102**
12. śląskie 0/54** 0/105**
13. świętokrzyskie 0/38** 0/108**
14. warmińsko-mazurskie 0/46** 0/90**
15. wielkopolskie 0/46** 0/103**
16. zachodniopomorskie 0/51** 0/97**
*brak drukarza fleksograficznego ;   **innych zawodów

 Opracowano na podstawie

 1. informacji o obecnej prognozie
 2. obecnej – pierwszej prognozie

 

Nasz

drukarz2-960x (symbol 732209) jest wymieniony jedynie w woj.dolnośląskim w grupie B: umiarkowane zapotrzebowanie. Jest to wyraźny dla nas sygnał, aby podjąć działania, które spowodują, że „drukarz fleksograficzny”  w drugiej prognozie będzie wyraźniej obecny wśród/ na tle innych zawodów na konkurencyjnym rynku pracowniczym.

Jeżeli

drukarz2-960xpojawi się częściej w drugiej prognozie i w kolumnie A z pewnością umożliwi to tym wszystkim drukarniom, które chcą zatrudnić drukarzy fleksograficznych uwiarygodnione wpływanie na samorządy i/lub urzędy pracy w celu  np. uruchomienia kształcenia w tym zawodzie.

Pierwszy krok został dokonany – dzięki Polskiej Izbie Fleksografów mamy wpisanego drukarza fleksograficznego do rejestru zawodów w Polsce MENu. Drugi krok przed nami – wypowiedzenie się w badaniu jw. – tutaj liczymy na Państwa pomoc w zakresie przekazanie nam danych liczbowych (np.ilu pracowników chcielibyście zatrudnić),  jakie są obecnie ograniczenia w ich zatrudnieniu, etc.

Aktualizacja1 z 29.7.2019 dot.I etapu:

I etap wymagał  pilnego zaznaczenia maksymalnie 5 województw, w których według nas ze strategicznego punktu widzenia w najbliższych 5 latach dana branża (fleksografia) odgrywać będzie kluczową rolę dla rozwoju regionalnego.
Zaznaczyłem poniższe województwa:

1.Kujawsko-pomorskie
2.Małopolskie
3.Mazowieckie
4.Podkarpackie
5.Wielkopolskie

a w komentarzu, m.inn.:
a) wskazałem na potrzebę wprowadzenia fleksografii, a w zasadzie – nowego zawodu  drukarza fleksograficznego,  
b) dodałem, że jakikolwiek zobiektywizowany opis poligrafii  wymaga właściwego opisu branży w PKWiU. Obecny jest archaiczny i całkowicie nie adekwatny do obecnej roli, jaką pełni poligrafia, w tym fleksografia.  
c) zaznaczyłem, że czytelniejszy obraz poligrafii wymaga równoległej opinii Polskiej Izby Druku.

Aktualizacja2 z 2.8.2019 dot.II etapu:

W konkluzji przesłanej do IBE opinii napisałem m.inn.:

„…Istnieje wg mnie wyraźne zagrożenie, że opracowywana obecnie prognoza nie będzie w adekwatnym stopniu uwidaczniała potrzeb naszej fleksografii  jak i oczywiście całej poligrafii (w tym także i nas).  Hermetyczność informacyjna przedsiębiorców fleksograficznych (np. dane o zatrudnieniu obecnym i planowanym w drukarniach , etc.) zdecydowanie negatywnie wpływa na uzewnętrznianie potencjału przynajmniej np.zatrudnieniowego na (konkurencyjnym!)  tle innych branż jak i zawodów co jest odzwierciedlone w obecnej specyfikacji zawodów na obu skalach drugiego etapu.

Finalizując: w zależności od tego jaką branżę reprezentuje osoba oceniająca – będzie danego zawodu za dużo lub mało albo w ogóle, jak w przypadku produkcji opakowań, co ma miejsce w naszym fleksograficznym przypadku …”

Opr.PIF-K.Januszewski 

 

Pakiety sponsoringowe*

(zawartość pakietów poniżej)

Opłaty sponsorskie

(zł netto)

Członek PIF-u

Pozostałe podmioty
1.              Sponsor Platynowy Plus       20.000 + 23% VAT     30.000 + 23% VAT
2.               Sponsor Platynowy     10.000 + 23% VAT     20.000 + 23% VAT
3.               Sponsor Złoty                 5.000 + 23% VAT     10.000 + 23% VAT
4.              Sponsor Srebrny         3.000  + 23% VAT       6.000  + 23% VAT
5.              Sponsor Solidarnościowy 1.000  + 23% VAT      2.000  + 23% VAT

Pakiety sponsorskie – zawartość:

    fleksopak2

Typ sponsoringu

Platynowy Plus Platynowy Złoty Srebrny Solid.**
1 2 3 4 5
SP+ SP SZ SS SSolid.
1. Slajder z indywidualną grafiką sponsora na www.flekso.pl (z linkiem do www firmy Sponsora) z nazwą pakietu: Sponsor platynowy plus  opublikowany przez 30 dni
2. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki oraz tekstu piosenki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
3. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
4. Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na osobnej klatce filmu bezpośrednio po ostatniej klatce merytorycznej filmu przed klatką z logo i/lub nazwami sponsorów oraz kolejno informacją o realizatorach filmu 200%        
Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na końcu filmu, przed informacją o realizatorach filmu   100% 75%    
Nazwy: firmy i pakietu na końcu filmu przed informacją o realizatorach filmu          
5. Logo (czas wyświetlania: 10 sekund z linkiem do www firmy Sponsora) na www.flekso.pl – po prawej stronie – z awizującym logo „Sponsor flekso-fan”                                      Czas publikacji: 4kw 3kw 2kw. 1kw. 30dni
6. Voucher prezentacyjny2019 – jednorazowa 10 minutowa prezentacja firmy Sponsora na Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo  Forum Fleksograficznym2019 z prawem udziału w danej imprezie dla wykładowcy- pracownika firmy Sponsora albo

 – jeżeli sponsorem nie jest firma-dostawca dla fleksografii:

         
Voucher udziałowy2019– bezpłatny udział w jednej imprezie (Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo Forum Fleksograficznym2019) PIF-u dla pracownika/ów firmy Sponsora                                                                                       Liczba osób: 3 2 1    
7. Komplet (6) publikacji PIF-u                                    Liczba kompletów: 4 3 2 1  
8. Wpisanie na listę sponsorów (z nazwą pakietu, logo i linkiem do firmy Sponsora)  projektu flekso-fan opublikowanej na www.flekso.pl/aktualności z dniem otrzymania przez PIF wpłaty od pierwszego sponsora do 31.12.2019 roku          

 Termin zgłoszenia sponsoringu*) upływa 28.2.2019 r.   

Serdecznie  z a p r a s z a m y  firmy, które zainteresowane są wsparciem promocji mającej na celu uruchomieniem w Polsce edukacji fleksograficznej !                   

zamawiam-ffan                

*) Polska Izba Fleksografów (PIF) rezerwuje sobie prawo do wycofania i/lub dodania wybranej/ych pozycji

**) solidarnościowy – jest także ekwiwalentem dla drukarni fleksograficznej (lub przygotowalnii fleksograficznej), które udzieliły  PIF prawa do sfilmowania (lub przekazała własne nagranie) procesu technologicznego celem umieszczenia projektcie flekso-fan. Firmy te (liczba ograniczona do sektorów: szerokiej i wąskiej wstęgi, tektury falistej oraz procesów zadrukowania podłoży „serwetkowych”) mają prawo–na życzenie -do zachowania anonimowości. Warunek wstępny: neutralność przekazu zdjęciowego. Każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez PIF

 Cz.2- Dylematy realizacyjne

Wieloletnia historia – śmiało można do tej pory napisać – zmagań z MEN-en/ORE  zbliża się do pozytywnego finału,  ale niekoniecznie sukcesu  –  co uzasadniają poniższe spostrzeżenia, refleksje, konkluzje czy obawy:

 1. 31 sierpnia 2018 na spotkaniu organizowanym przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) Udział pracodawców w systemie egzaminów zawodowych  częściowo  wypełniając ankietę (dla nich przeznaczoną) – ale nie zgłaszając się jako recenzent – wpisałem następujące 4 uwagi w kontekście fleksografii zawodowej:
  1. Separacja fleksografii/poligrafii od foto
  2. Opracowanie adekwatnej do stanu technologicznego podstawy programowej dla fleksografii
  3. Zapewnienie właściwych edukatorów w szkole/szkołach
  4. Wyposażenie wyselekcjonowanej w Polsce szkoły poligraficznej w maszynę fleksograficzną sfinansowaną ze środków publicznych.

Ponadto skomentowałem koncepcję Pracodawcy jako recenzent :  w odniesieniu do fleksografii, a mianowicie:  w projekcie Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego każde zadanie egzaminacyjne zanim trafi do banku zadań podlega recenzji:

 1. nauczyciela (kto scertyfikuje nauczyciela dla fleksografii, skoro nie było i nie ma u nas kształcenia zawodowego w tym obszarze?)
 2. nauczyciela akademickiego (nie jest mi znany taki nauczyciel, który ma wystarczającą wiedzę, aby móc podjąć się adekwatnej recenzji)
 3. pracodawcy (ponieważ w ramach technologii fleksograficznej stosowane są zasadniczo 3 różne maszyny drukujące konkretny pracodawca posiada wiedzę nt. jednej z nich. Wg mnie egzamin (a gdzie maszyna? – powinna być w niezależnym ośrodku) powinien być ukierunkowany na 3 różne specjalności związane z 3 głównymi (ale nie jedynymi) fleksograficznymi maszynami drukującymi: szerokowstęgowymi (przede wszystkim CI), wąskowstęgowymi-szeregowymi  oraz arkuszowymi do zadruku tektury falistej.

Ogólnie: lansowanie egzaminów  w zakładach poligraficznych jest wg mnie ”protezą” i tworzy niebezpieczny precedens elitaryzmu (”sami swoi” lub „każdy sobie rzepkę skrobie”) zamiast egalitaryzmu, który to precedens – niezależnie od liczby przypadków – nie zabezpieczy potrzeb edukacyjnych o wysokiej jakości dla całego kraju i branży (różne sektory) w długotrwałej perspektywie. Niejednokrotnie lub b.często  nowoczesne, drogie i skomplikowane maszyny mają zarabiać, a nie „kształcić – w formie także „egzaminatora” stąd mój pogląd o „protezie”.

 1. Drukarz fleksograficzny – z uwagi na przemysłowy charakter wykonywanych działań zawodowych powinien zostać przeniesiony do MPiT
 1. Zauważany przez nas, ale i sygnalizowany nam – z czym się zgadzamy – niski lub żaden poziom wiedzy fleksograficznej wśród obecnych nauczycieli szkól poligraficznych z pewnością będzie utrudnieniem we wprowadzaniu fleksografii do szkolnictwa (dlatego jeden ośrodek z super nauczycielami i wyposażeniem) , szczególnie, iż obawiam się „oporu materii” przed dodatkowym (samo)kształceniem i w świetle niskich zarobków nauczycieli  (po co się wysilać, a karta nauczyciela jest) . Tym bardziej – antycypowane – przerzucanie na branżę odpowiedzialności za realizację systemu dualnego (wg mnie jest to gorsza odmiana d.szkolnictwa przyzakładowego) w średniej i długiej  perspektywie nie sprawdzi się obciążając zasoby przedsiębiorstw i wpływając (negatywnie) na ich zyskowność-konkurencyjność
 1. Ważne kwestie dot. nowego zawodu drukarza (przekazałem też do MEN-u to zabezpieczenie  środków finansowych (kto zapłaci?)  na:
 1.   promocję w szkołach oraz otoczeniu (rodzice i młodzież) nowego zawodu drukarza fleksograficznego. Skoro bezpośrednimi  beneficjentami są szkoły (otrzymują na to  pieniądze ) zaś pracodawcy płacą podatki także na takie cele  zatem ci ostatni nie powinni być różnorodnymi metodami skłaniani lub przymuszani do ponoszenia takich kosztów czy angażowania różnorodnych  zasobów.  Szkoły zainteresowane fleksografią powinny np. zrobić „zbiórkę”. Nowoczesne narzędzia promocyjne  powinny obejmować wideo/dźwięk-filmy*), przekonywujące obrazy,  aby także i w telewizji promować w sposób jednolity (unikając chaosu informacyjnego) taki zawód,
 2.  przygotowanie materiałów dydaktycznych dla:
 1. nauczycieli i ich przeszkolenie!!!!
 2. uczniów.

Bez dobrych a jeszcze lepiej bez b.dobrych materiałów dydaktycznych może okazać się niemożliwe lub niezwykle trudno  przekonanie szkoły do aktywnego wprowadzenia drukarza  fleksograficznego do swojej oferty nauczania, a efekt końcowy będzie mierny – pojawi się zapewne efekt „pętli” co przy obecnej demografii ( i np.oglądania się na pracowników spoza Polski**)  okazać się może bardzo niebezpieczne – zatem nie spowodujmy  falstartu, aby pozyskać uzdolnioną (i najlepiej z pasją) młodzież i nie zniechęcić jej na samym wstępie.

Środki na powyższe powinny zostać zabezpieczone ze środków publicznych a spoglądanie do kieszeni branży  fleksograficznej , która do tej pory nic nie otrzymała od edukacji/państwa w tej dziedzinie może okazać się mało skuteczne.

 1. Podejmując działania związane z realizacją projektu „drukarz fleksograficzny” nie możemy tracić z horyzontu opakowania np.fleksograficznie zadrukowanego. Powinny już teraz zostać podjęte przez branżę działania, a szczególnie przez zainteresowane drukarnie ale i szkoły jak też organizacje branżowe, aby dobrać zespół  i dobrze od samego początku opracować podstawę programową dla nowego zawodu: technika /operatora procesów opakowaniowych (robocza nazwa) a następnie zgłosić do MENu mając perspektywę wprowadzenia do system edukacyjnego-branżowego  w 2020/2021 zdobywszy doświadczenia we wdrażaniu Podstawy drukarza fleksograficznego .

Zapraszamy serdecznie do wsparcia naszej „opakowaniowej” inicjatywy!

*) antycypując zamówiliśmy skomponowanie muzyki i napisanie tekstu dla piosenki o fleksografii: flekso fanjako narzędzia promującego ( i mamy nadzieję integrującego fleksografię)  – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem bazującym na tej muzyce jak i słowach: ffan4

**) lektura artykułu: Odpływ imigrantów z Ukrainy na Zachód realnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki – możemy stracić 1,6 proc. PKB  i powiązanego  Memorandum ZPP…’’ daje dużo do myślenia.

Cz.1- Podstawy

Czyli czy grudzień 2018 okaże się „gwiazdką pod choinkę” z horyzontem:  dopłyniemy do portu, w którym jest szkoła fleksograficzna a najlepiej:

fleksopak2Cz.1- Podstawy

Reforma  szkolnictwa branżowego wkroczyła na ostatnią prostą, czyli finalizowania treści podstaw programowych dla poszczególnych zawodów – 21 listopada otrzymaliśmy z MEN-u zaproszenie do spotkania 29.11.18  celem uzgodnienia szczegółów dotyczących umieszczenia zawodów w branży oraz treści nauczania tych zawodów określonych w podstawach programowych dla zawodów – w związku z przygotowywaniem w MEN nowego rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego  dotyczących m.inn.:

 1. propozycji przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż z 8 listopada 2018 r.
 2. Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz

(…)  PFR.17. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

(…) albo

PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w tym:

 1. Podstawy poligrafii
 2. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
 3. Wykonywanie odbitek z fleksograficznych form drukowych (niezbyt trafnie nazwany ponieważ odbitka  kojarzy się z kartką-arkuszem lub odbitką kserograficzną, a tutaj mamy do czynienia w dużej mierze – ale nie jedynie (tektura falista ta arkuszowa) z przemysłowym  drukiem rolowym (wstęgowym)  i różnorodnymi opakowaniami

Otrzymaliśmy też stosowne załączniki z opisami.

A. W trakcie spotkania jw.:

 1. Polska Izba Fleksografów jako jedyna reprezentująca branżę (podczas spotkania) – i po raz kolejny  – zakwestionowaliśmy sklasyfikowanie naszej poligrafii od 2017 przez MEN/ORE  w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jako  branży poligraficzno – fotograficznej  a od 8.11.18 z propozycją jej rozszerzenia jako branży Poligraficzno – fotograficzno – reklamowej (pfr)   i wynikających zawartości oraz zgłosiliśmy sprzeciw wobec takiej praktyki  z wnioskiem o  wyodrębnienie samej „poligrafii”* z przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż i stosowną korektę zawodów objętych w tej branży.
 2. zaakcentowaliśmy potrzebę wyodrębnienia drukarza fleksograficznego jako indywidualnego zawodu zwracając uwagę , że takie ujęcie/usytuowanie zawodu drukarza fleksograficznego wynika z przemysłowego charakteru  naszej nowoczesnej fleksografii opakowaniowej – i tutaj  zasugerowaliśmy, aby wprowadzony został nowy zawód –  związany  z przetwórstwem zadrukowanych produktów fleksograficznych i nie tylko tą technologią drukowania.
 3. w w/wymienionym kontekście opakowaniowym zakwestionowaliśmy:

1. kolejną propozycję –MEN/ORE wprowadzenia rozszerzenia – powiązania z introligatornią procesów  „i opakowaniowych” w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach  (PFR.16) Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych w Podstawach programowych kształcenia w zawodach: Technik i Operator procesów introligatorskich . Łączenie operacji introligatorskich z opakowaniami jest pomyłką –  obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatne do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu operacji/zawodów  oraz ich skali – opakowania to b.poważna, duża skala przemysłowa  m.inn z dużą odpowiedzialnością (np. bezpieczeństwo opakowań, czy też środowisko) w przeciwieństwie do introligatora/ni. Także najlepszym  a właściwie jedynym rozwiązaniem zabezpieczenia kadry fachowej jest  uruchomienie procedury opracowania podstawy programową dla nowego zawodu-robocza nazwa Operator /technik procesów opakowaniowych. 

2. jak i wynikłą podczas  dyskusji propozycję nazwy zawodu (mutacja pierwotnej):  operator procesów introligatorskich i opakowaniowych obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatną do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu zawodów,

d. ponownie zgłosiliśmy temat przyporządkowania fleksografii jako przemysłowej technologii drukowania oraz produkcji opakowań z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

e. ponownie zakwestionowaliśmy system dualny dla branży fleksograficznej i tutaj zacytowaliśmy fragment naszego pisma do KPRM z 14.9.2018   w sprawie rozważenia zaliczenia składek członkowskich w koszty uzyskania przychodów (…) poniżej:

 • Nowa sytuacja (zaliczenie składek do kosztów uzyskania przychodów) z pewnością będzie mostem komunikacyjnym i trampoliną dla znalezienia lepszej przychylności przedsiębiorców dla dobrej zmiany a także umożliwi aktywniejsze działania izby, gdzie horyzontem jest sprawniejsza i konkurencyjna polska gospodarka. 
 • Przykładowe pole do działania to wspomniana już edukacja: obecna (i historycznie) katastrofalna sytuacja braku kształcenia zawodowego dla fleksografii, źle przyjęte założenie realizowanej obecnie reformy edukacji zawodowej obejmujące system dualny („import” z bogatych i dojrzałych gospodarek) – może dobry w innych branżach - jest nierealny do powszechnego - w skali krajowej - wdrożenia kształcenia zawodowego fleksograficznego, (…)  Zapewnienie nam wyższego, stabilnego finansowania ….  umożliwić może podjęcie alternatywnego działania celem utworzenia (i dofinansowania)- branżowej szkoły fleksograficznej „fleksopak”.
 • Kolejną kwestią z tym związaną jest podjęcie działań ustawodawczych, aby w szczególnej sytuacji – a taką mamy do czynienia u nas - była możliwość ingerencji państwa (wg mnie MPiT z MEN?) w niezależność samorządu lokalnego w kontekście zapewnienia w Polsce konkretnego kształcenia- zawodu – dla nas - uruchomienia fleksograficznej drukarni zawodowej w szkole, aby zapewnić przez państwo fachową (ale nie fachową na papierze) kadrę dla zabezpieczenia i rozwoju prowadzonej działalności wytwórczej (a jeszcze lepiej atrakcyjnej rynkowo – u nas opakowania), a nie handlowej z niejednokrotnie importowym tłem. 
 • Dodatkową i niestety nieobecną kwestią jest także brak „żelaznego” powiązania finansowania szkoły z faktycznym zatrudnieniem w przemyśle zgodnym z finansowanym kierunkiem, prościej ujmując, aktualnie: szkoła sobie a rynek (fleksograficzny)  – niestety sobie.  
 • Bardzo nowocześnie wyposażone drukarnie (jak długo te najlepsze pozostaną polskie?) zapewniają miejsca pracy w wielu regionach i potrzebują coraz lepiej wykształconych pracowników. Pracodawcy-fleksografowie płacą podatki, ale ich redystrybucja w żadnym stopniu nie obejmuje i w mojej ocenie nie zapewni im w najbliżej (a może i dalszej) przyszłości kadry fachowych pracowników. Wszystkie  odwiedzone przez mnie  JST w różnych regionach Polski + Biuro Edukacji W-wa nie były zainteresowanie współpracą z organizacją, mimo zachęcania przykładami np. ośrodka Broby Grafiska w Szwecji. 

*z pewnością wzmocnieniem naszego  głosu podczas spotkania było także odniesienie się  do otrzymanej 29.11.18 rano odpowiedzi z PID-u na nasze zapytanie w tej kwestii: Całkowicie popieramy Państwa punkt widzenia. …,  za co teraz PID-owi dziękujemy.

Po dynamicznej dyskusji 29.11.2018 podczas której zauważyliśmy wyraźnie zrozumienie przez MEN realiów gospodarczych fleksografii (ale i opakowań) i naszego stanowiska, propozycje a) i c) zostały przyjęte (ale finalną decyzję w formie rozporządzenia podejmuje właściwy minister) , a jako PIF zobowiązaliśmy się zgłosić uwagi do  projektu   Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz (…)  PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w części merytorycznej otrzymanej 21.11.2018

 B.  Pierwsza jaskółka dobrych zmian: 3.12.2018 otrzymałem z MEN-u informację, że Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz zostanie rozdzielona na 2 Podstawy:

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz offsetowy

oraz

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny.

8.12.18 przesłałem do MEN-u pierwszą wersję naszych licznych uwag do części fleksograficznej Podstawy programowej dla drukarza fleksograficzego otrzymanej  w listopadzie z oceną ogólną tej Podstawy: (z lektury)  emanuje powierzchowna znajomość tematu oraz brak profesjonalizmu.

12.12.18 MEN – po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami – zaproponował nam zamianę części PFR.00.2.Podstawy poligrafii  na PFR.00.2.Podstawy technologi fleksograficznej  i jej napisanie.

17.12.18 – po 21 dniach konsultacji z MEN-em oraz wewnętrznych w ramach PIF-u– przesłaliśmy do MEN-u finalną wersję – do analizy oraz akceptacji – projektu ”Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny”. Wersja ta (nasza)  krańcowo różni się merytorycznie  względem otrzymanej z MEN/ORE (nasz konsultant  określił różnicę  jako „przepaść” z czym się w pełni zgadzam) i jeżeli zostanie finalnie zaakceptowana przez MEN autor/autorzy pierwotnejORE nie powinni być z nową kojarzeni ani utożsamiani! 

Polska Izba Fleksografów pragnie serdecznie i fleksograficznie podziękować:

 1. Paniom: Urszuli Martynowicz Dyrektorowi Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN a szczególnie Urszuli Blicharz – Ekspertowi w Departamencie j.w. za życzliwe wysłuchanie oraz pozytywne zrozumienie specyficznej i ważnej roli , jaką pełni fleksografia (opakowaniowa) mając nadzieję, że:
 • finalne rozporządzenie obejmie opracowane przez nas zmiany a:
 • MEN podejmie dalsze starania lub wręcz skuteczne działania, aby zaoferować środki na sfinansowanie opracowań materiałów dydaktycznych oraz promocję nowego zawodu przez szkoły jak np. wyprodukowanie filmu promującego drukarza fleksograficznego
 • wskaże środki na sfinansowanie projektu opracowania podstawy programowej nowego zawodu – robocza nazwa: Operator / technik procesów opakowaniowych
 1. Panu Wojciechowi Górskiemu za poświęcony czas oraz fachowe, życzliwe i terminowe uwagi do przesłanych Jemu wersji opracowanej „na nowo” Podstawy programowej drukarza fleksograficznego  – Panie Wojciechu: pro flexograpfico bono!

Opr.PIF-Krzysztof Januszewski

Cz.2-Dylematy realizacyjne

Przeprowadzana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego, zauważane w naszej branży poczucie humoru ale i też zamiłowania muzyczne niektórych z Państwa skłoniły nas do uruchomienia projektu „flekso-fana”:

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu tego projektu  – z naszym przyszłym  – na co liczymy  –„hymnem” fleksografów – proszę kliknąć w poniższe zdjęcie:

Tutaj kierujemy serdeczne podziękowania dla p.Tomasza Kaczmarczyka ( f.Verpako-członek  naszej organizacji)  za skomponowanie muzyki, realizację całości i świetną współpracę.

Wykorzystując tę muzykę ale i tekst zamierzamy zrealizować drugi etap projektu: wyprodukowanie  1-3 filmów (jako nowoczesne narzędzie)  promujących fleksografię (chcielibyśmy promować ją także i w telewizji) – pierwszyzwiastun jest obecnie przygotowywany – kolejne dwa to (zależeć będzie od zgromadzonych funduszy):

 • Część 1 (cz.2)  drukujemy flekso (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako zawodu (przyszłe zatrudnienie), aby zachęcić szkoły do implantowania programu edukacji fleksograficznej (więcej w artykule: Czy edukacja dla fleksografii … ), aby wesprzeć nabory do szkół i rozpowszechnić wiedzę o tym nowym, atrakcyjnym zawodzie – premiera programu-Podstaw w roku szkolnym 2019/2020,
 • Część 2 (cz.3)  fleksopakowanie (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako producenta opakowań  (z lejtmotywem „fleksografia opakuje prawie wszystko”) – obejmująca cykl/proces wykonania druku i – w procesie przetwórczym – opakowania fleksograficznego, np. krówek w torebce stojącej lub serka / mleka bądź jogurtu (etykieta i opakowanie giętkie + owijki kurczliwe) najlepiej z opcją tektury falistej – opakowanie zbiorcze (?).  Ta wersja powinna spełniać wymogi promocyjne także dla osób, firm nie związanych z nasza branżą (klienci fleksografii czy otoczenie zewnętrzne: instytucje centralne/publiczne oraz administracja samorządowa).

Na niektórych stronach firmowych drukarni- członków PIF opublikowane są filmy ilustrujące także procesy produkcyjne  – tego typu film (jedna lub dwie części)  chcielibyśmy zrealizować i mamy nadzieję na akceptację takiego projektu przez polskie środowisko fleksograficzneserdeczna prośba o komentarze,  … lub po prostu jego wsparcie! Dlaczego:

Istotnym dla naszego środowiska zadaniem, szczególnie dla :
a)    instytucji edukacyjnych zainteresowanych  kształceniem w nowym zawodzie drukarza fleksograficznego
b)    finalnych beneficjentów jakimi są przede wszystkim drukarnie fleksograficzne

jest zaprezentowanie i wypromowanie – wśród  kręgu potencjalnych uczniów ale i też ich rodziców – drukarza fleksograficznego jako atrakcyjnej, życiowej ścieżki zawodowej.
Narzędzia promocyjne także tworzą klimat decyzyjny a obecna sytuacja demograficzna i rynkowa wymagają skoordynowanych działań, które zachęciłyby młodzież do rozpoczęcia edukacji właśnie w tym zawodzie i nie jako zło konieczne, ale świadomy wybór życiowy – dlatego proponujemy Państwu wspólną, skonsolidowaną realizację programu promocji zawodu drukarza fleksograficznego, który powinien objąć :
1.    wyprodukowanie filmu/ów „flekso fan” j.w.
2.    opracowanie i wydanie materiału promocyjnego:

a) ulotki zawierającej: zdjęcia miejsc pracy w drukarniach fleksograficznych różnego sektora, opis-prezentację technologii fleksograficznej, przykłady prac fleksograficznych jako gotowych produktów,

b) przykładu produktu fleksograficznego składającego się najlepiej z: formy drukowej w formacie wizytówki  (dla „jednego” koloru) – przykład plakietki z III’2016 – zapakowanej do małej torebki foliowej w pudełeczku z tektury falistej + etykieta samoprzylepna – wszystkie z takim samym, kolorowym motywem. 

3.    dystrybucję materiału promocyjnego jw. na imprezach tematycznych  typu targi edukacyjne/festiwal zawodów odbywających się w marcu2019 w różnych miastach całej Polski z ofertą kierowaną do potencjalnych uczniów …
4.    reklamę w prasie ogólnej oraz telewizji.

Kwestie do ustalenia

(w przypadku pozytywnego odbioru naszej propozycji) :
 1. Powołanie zespołu realizacyjnego
 2. Opracowanie założeń i napisanie scenariuszy filmów, które obejmować powinny m.inn.:
  1. (cz.2) zaangażowanie  „adepta-drukarz fleksograficzny”   – czy ma być aktorem, czy też znajdziemy u siebie?
  2. (cz.3) zaangażowanie narratora/narratorki
  3. (cz.2) + (cz.3)  nagranie w przygotowalniach i drukarniach krótkich (i neutralnych) dynamicznych i wzbudzających ciekawość sekwencji filmowych  obejmujących kompletny cykl  fleksograficznego i nowoczesnego  procesu produkcyjnego z obecnością – głównych sektorów:  rolowego – szerokiej  (CI i wieżowe), wąskiej wstęgi (m.szeregowe) oraz arkuszowego dla tektury falistej (niezbędne tutaj będą formalne zgody z uwagi na przyszłe rozpowszechnianie)
  4. (cz.3) etap  produkowania towaru rynkowego – zapakowanie u kupca/producenta  zawartości do opakowania zakupionego w drukarni fleksograficznej a na końcu półkę sklepową z zadowolonym klientem
  5. (cz.2) próbki bezpośrednich wydruków z maszyn fleksograficznych (lub filmy z nimi)
  6. (cz.2) próbki z duchem,  morą, niespasowanez „wydrukowaną muchą” i inne
  7. (cz.2) + (cz.3)  asortyment opakowań fleksograficznych
  8. (cz.2) opracowanie – na finałquizu tematycznego „sprawdzającego” pozyskaną z filmu wiedzę 
 3. Opracowanie planu marketingowego związanego z rozpowszechnianiem filmu/ów
 4. Skalkulowanie budżetu oraz zebranie środków na realizację.

ad.D)  pakiety sponsoringowe są skierowane przede wszystkim do:

a) bezpośrednich-podstawowych beneficjentów, jakimi są:

 1. szkoły poligraficzne*  – otrzymują środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kształcenie uczniów w ramach realizacji konkretnego, (rynkowego)  program edukacyjnego,
 2. drukarnie fleksograficzne (wysoka skala zatrudnienia) ale i też przygotowalnie fleksograficzne

b) pośrednich (niższa skala zatrudnienia) beneficjentów, jakimi są producenci wyposażenia ( jest ich niewielu w Polsce) oraz firmy dostawcze/handlowe kierujące oferty do naszej branży.

*w przypadku, kiedy  nasza idea:  jednego w Polsce , b.dobrze wyposażonego w wiedzę  jak i sprzęt ośrodka fleksopak:

nie znajdzie instytucjonalnego i finansowego wsparcia.

Dżingiel (np. na telefon) :

 

ffan-2 logo

Opr. PIF-Krzysztof Januszewski