Wszystkie wpisy, których autorem jest Ka Jot

Podczas  jubileuszowego 20-tego Forum Fleksograficznego2018 miała miejsce premiera kolejnej publikacji Polskiej Izby Fleksografów: Taśmy do montażu form fleksograficznych  i ich właściwe stosowanie.
Publikacja jest tłumaczeniem włoskiej edycji: „Nastri biadesivi per il montaggio delle matrici flessografiche”  wydanej 2017 r. przez ATIF-włoską organizację fleksograficzną.

pif5-broszura mFormat:  A4-kolor • 28 stron w tym 24 treści merytorycznej  •  spis treści:

 1. Czym są taśmy montażowe
 2. Rola taśm montażowych
 3. Budowa taśm montażowych
 4. Klasyfikacja sposobów montażu
 5. Właściwości ogólne taśm montażowych
 6. Parametry techniczne folii montażowych
 7. Sposób montażu na cylindrze lub tulei
 8. Zastosowanie taśm montażowych
 9. Załączniki
 10. Glosariusz

Egzemplarze publikacji:
a)    przekazane zostały nieodpłatnie członkom Polskiej Izby Fleksografów a także pozostałym uczestnikom jubileuszowego 20-tego Forum Fleksograficznego2018,
b)    przesłane zostały nieodpłatnie (1 egz./firmę) pozostałym członkom Polskiej Izby Fleksografów  

Dalsza dystrybucja publikacji:
10  zł  netto z kosztami wysyłki /egz.– członkowie Polskiej Izby Fleksografów
20  zł netto z kosztami wysyłki /egz. – pozostałe firmy.

Dziękuję  jednocześnie inicjatorom i wyłącznym sponsorom polskiej edycji – firmom będącym także członkami naszej organizacji:
1.    BiesSse Tape Solutions 
2.    Lohmann Polska   
3.    tesa tape

Odrębne  i zarazem szczególne podziękowania kieruję do p.Marii Wituchowskiej,

 która  nieodpłatnie    – zainspirowana przekazem o wolontariacie  przedstawiciela FTAJ na Foum2018  – opracowała graficznie oraz dokonała składu, łamania oraz korekty – wszystko w ekspresowym tempie – polskiej wersji językowej.

Mam  nadzieję, że publikacja  zostanie przychylnie przyjęta przez polskich fleksografów, szczególnie tych, którzy są bezpośrednio związani z realizacją procesu drukowania i montażu form drukujących. Obecny rozwój naszej branży (powiększanie i unowocześnianie parku maszynowego, modernizacje przedsiębiorstw, wzrost wolumenu i asortymentu produkcji…), nowe kadry, ale i (niestety) brak kształcenia zawodowego oraz  wzrastające wymagania klientów uzasadniają potrzebę a właściwie konieczność zrealizowania także takiego projektu.

Zapraszam  do zakupu – Krzysztof Januszewski

http://flekso.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIF-zam.dla-2-6.pdf

 

Polska szkoło poligraficzna: zakup maszynę fleksograficzną!

W listopadzie 2011 wystąpiłem do wszystkich znanych nam ówcześnie szkół poligraficznych w Polsce z propozycją utworzenia klasy o specjalności fleksograficznej w  z jednoczesnym wsparciem procesu kształcenia fachowego-zawodowego, który powinien obejmować:
a)    cały zakres procesu fleksograficznego, począwszy od fazy repro poprzez przygotowanie form drukujących i drukowanie, ale także:
b)    podstawy projektowania grafika,
c)    podstawy projektowania opakowań oraz ich systematykę w obszarze  opakowań zadrukowywanych fleksograficznie,
d)    przetwórstwo produkcji opakowaniowej, w tym produkcję toreb, laminowanie, wykrawanie, uszlachetnianie, itd.  

Poza klasyczną tematyką – wykłady teoretyczne – kształcenie powinno obejmować zajęcia praktyczne, a więc przede wszystkim drukowanie na – będącej w użytkowaniu szkoły zawodowej –  maszynie fleksograficzej, ponieważ żadne zamienniki symulacyjne nie zastąpią uczniowi realnego kontaktu z maszyną drukującą przed podjęciem się  druku nakładu w drukarni.

Minęło prawie 7 lat, a kształcenia jak nie była tak i ma … i nie zanośi się, aby było.

Lansowany w Polsce (importowany od bogatszego sąsiada) dualizm (zajęcia w drukarni, oddelegowywanie pracowników produkcyjnych do szkoleń zamiast stworzenia ośrodka, w którym byłaby zainstalowana maszyna fleksograficzna) nie załatwi tematu strategicznego jakim jest systemowe przygotowanie kadry drukarskiej-fleksograficznej i do przetwórstwa celem zatrudniania w polskich drukarniach fleksograficznych (wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny), aby efektywnie realizować produkcję i przynosić adekwatne przychody.
Dotychczasowy stan realizacji reformy edukacji i przyjęty kierunek, z optyki fleksografii – w moim odczuciu – nie stworzy dla nas  systemu – mechanizmu edukacyjnego do zabezpieczenia właściwie (neutralny, wielkokierunkowy , nie-komercyjny przekaz wiedzy dokonany przez dobrego edukatora) wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej produkcji  w średniodystansowej i dalekiej perspektywie.
Otrzymana z drukarni „Formika”  – firmy będącej członkiem naszej organizacji – informacja (dziękujemy) o udostępnieniu do sprzedaży używanej, ale na chodzie wąskowstęgowej maszyny fleksograficznej  – wybrane parametry poniżej:

 1. Fleksograficzna maszyna drukarska Propheteer 2000SIL (rzędowa , rolowa)
 2. Rok produkcji 2003 ( zdjęcie tabliczki znamionowej IMG_1015)
 3. Szacowany przebieg: czysty druk 41. 500 h plus przezbrojenia 3.3 400 h . Razem 74.900 h
 4. Szerokość nominalna: 20 cali ( 508mm)
 5. Ilość stacji drukujących:
 6. Napęd maszyny serwomotorami ( tj możliwa korekta obwodu drukarskiego)
 7. Suszenie : UV lub opcjonalnie  suszenie elektryczne  w  wykonaniu EX  ; uwaga -wałki  podlampowe chłodzone
 8. Nawijak i odwijak posiada windy do podnoszenia /opuszczania rolek z palety Euro;  
 9. Drukowane materiały: aluminium (20-60 mikronów);papier;  PET, PP, laminaty pap/al/pe , laminaty pap/pe
 10. Wymiary: długość : od osi odwijaka do osi nawijaka 13,3m; szerokość :  maszyna  plus szafy elektryczne oraz odstęp szafy  do maszyny  3,6 m
 11. Wyposażenie maszyny :
 • kamera do kontroli pasowania (zdjęcie IMG_1017)
 • system CORONA firmy PILLAR (zdjęcie IMG- 1022)
 • stanowisko do przyklejania form drukujących na tuleje
 • wałki drukowe do systemu tulejowego 8szt
 • wałki do gum 2 szt.
 • wałki rastrowe 28 szt. (20-1200 linii/cal)

nakłania do ponownego apelu kierowanego szkół poligraficznych realizacji projektu „fleksopak” :

Zakupcie maszynę drukującą fleksograficzne.

Nadarza się teraz taka sposobność:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła poligraficzna, która zgłosi zainteresowanie projektem i :
1.    Zaproponuje projekt aktywnego zaangażowania się w proces uruchomienia kształcenia zawodowego uczniów w zakresie fleksografii – tej interesującej i perspektywicznej produkcji poligraficznej,  wykorzystywanej głównie do zadruku opakowań
2.    Zaproponuje opracowanie i wdrożenie programu nauczania
3.    Przedstawi wizję wyposażenia szkoły przede wszystkim zakupując maszynę fleksograficzną, a dalej prepress.
4.    Przedstawi wizję kształcenia uczniów pozamiejscowych
5.    Przedstawi sposób cyklicznego „rozliczenia się” z uzyskanego wsparcia

uzyska od Polskiej Izby Fleksografów wsparcie jak następuje:

1.    Nieodpłatnie przekażemy każdemu uczniowi w klasie oraz prowadzącemu nauczycielowi po jednym egzemplarzu podręcznika: „Fleksografia-Praktyczny Podręcznik” plus dostępne broszurki  fachowe w j.polskim
2.    Nieodpłatnie udostępnimy zagraniczne magazyny fachowe:„ Flexo-Tief Druck” (niem.),  Flexo-Gravure (ang.) oraz Flexo (ang.) zawierające aktualną wiedzę o technologii i rozwoju rynku
3.    Zapewnimy nieodpłatny udział wyróżniającego się ucznia i nauczyciela prowadzącego na imprezach fachowych typu ogólnego organizowanych przez PIF w czasie trwania tego projektu
4.    Zapewnimy przyjazd specjalistów do jednorazowego wygłoszenia w tej klasie wykładów nt. technologii fleksograficznej
5.    Zaapelujemy do drukarni fleksograficznych,  aby przyjęli na praktyki uczniów tej klasy a także udzielili – po konsultacji z nauczycielem prowadzącym i dyrektorem szkoły – ew.referencji wybranym uczniom tej klasy
6.    Udzielimy pomocy informacyjnej w dokonywaniu zakupów wyposażenia fleksograficznego i niezbędnych materiałów
7.    Udzielimy pomocy w opracowaniu programu nauczania.

Rozpowszechnimy też faktyczny projekt wśród członków naszej organizacji z prośbą o równologłe wsparcie, może też i finansowe?

Absolwenci takiej klasy, mający na świadectwie przedmiot „Fleksografia”, po odbyciu praktyki w drukarniach czy przygotowalniach, z pewnością szybciej otrzymają zatrudnienie w zakładach fleksograficznych.

Współczesny fleksograf z fachowym przygotowaniem zawodowym nie musi koniecznie mieć stale „ubrudzonych farbą rąk ”, itd.,  ale będzie miał styczność ze stale ewoluującą nowoczesną, zinformatyzowaną i skomputeryzowaną technologią jak i bardzo ciekawym rynkiem opakowań oraz rynkiem produktów z nim związanych.

Szkoły poligraficzne zainteresowane realizacją projektu zapraszamy do kontaktu, a drukarnie fleksograficzne prosimy o wsparcie tej inicjatywy.

Życie nie znosi próżni, zatem nie można wykluczyć wariantu, iż zakup tej maszyny  może zostać wcześniej  dokonany bezpośrednio przez drukarnię, ale na to nie mamy już jako organizacja wpływu.

Artykuły powiązane:
a) Kształcenie – jaka nazwa zawodu – czy jesteśmy z foto?
b) Seminarium branżowe nt.edukacji
c) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Opr.Krzysztof Januszewski

Szanowni Państwo,

ubiegłoroczna edycja

ff19 po, a w szczególności dyskusja dotycząca wymogów prawnych i obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych przez producentów materiałów opakowaniowych uświadomiła, jak ważne jest poświęcenie większej uwagi zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem opakowań.  W związku z tym wystąpiliśmy z inicjatywą, aby wspólnie opracować publikację z serii oKflexo4 :

ok4-s1

Bezpieczne opakowanie

wybrane zagadnienia dla fleksografii

, która stanowiłaby przewodnik dla  drukarni fleksograficznych nt. uregulowań prawnych oraz wymagań klientów.

Przedstawiamy wstępną propozycję spisu treści:

 1. ­Bezpieczne opakowanie w rozumieniu obowiązujących aktów prawnych (WE) nr 1935/2004, (UE) 10/2011.
 2. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE
 3. Migracja globalna i specyficzna oraz ocena organoleptyczna – jak ustalić zakres koniecznych badań.
 4. Wytyczne do opracowania poprawnej Deklaracja Zgodności
 5. Higiena opakowań i dobra praktyka produkcyjna – (WE) 2023/2006
 6. Identyfikowalność – w jaki sposób spełnić wymóg prawny
 7. Wymagania REACH (rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
 8. Obowiązkowe i dobrowolne znakowanie opakowań
 9. Obowiązkowa i dobrowolna certyfikacja opakowań a oczekiwania klienta
 10. Wymagania jakościowe dla papierowych opakowań do żywności

Prosimy również  o udzielenie nam wsparcia poprzez dostarczenie posiadanych materiałów i opracowań firmowych jak i  zdjęć produktów (do zamieszczenia w publikacji) , które pomogłyby nam skutecznie i wielowątkowo zrealizować tę kolejną inicjatywę Polskiej Izby Fleksografów.

Oczekujemy z zainteresowaniem na współpracę z Państwem:

pro flexografico bono

Planowany termin publikacji IX-X’2018.
Krzysztof Januszewski
Justyna Knaflewska – redaktor wydania

Szanowni Państwo,

Podczas Forum Fleksograficznego2018 wygłoszony został wykład:  Instytucje rynku pracy jako dodatkowe następstwo naszej wizyty w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28.5.2018 gdzie poruszyliśmy temat składu Rady Rynku Pracy, jak też deficytu pracowników w naszej branży oraz korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W świetle uzgodnień  M.R.P.i.P.S. – Departament Rynku Pracy zadeklarował, że skieruje do Wojewódzkich oraz Powiatowych Urzędów Pracy pismo dot. kształcenia fleksografów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kopia pisma z 8.6.2018 – zachęcamy do  lektury pisma oraz ew.wykorzystania.

Dziękujemy jednocześnie Departamentowi  Rynku Pracy M.R.P.i.P.S. za powyższe działanie.

PIF-Krzysztof Januszewski

 

ff20-1-ziel-www

Informacje* o wykładowcach i konspekty wykładów

7.6.2018

 Tytuł / konspekt  wykładu
 cv foto
 1

Omówienie najnowszych trendów rynkowych oraz nowych technologii farb i klejów, które otwierają nowe możliwości dla druku fleksograficznego.

wyk-I-1 ColinColin Smith
  2 Problemy laminacji – rozwiązana SunLam I-2 Eryk200Erik Biertuempfel
3 Wałki rastrowe, obsługa, konserwacja i przechowywanie Absolwent Politechniki Wrocławskiej – mgr Inż. konstruktor mechanik. Wieloletni pracownik firmy FAMPA – Beloit -obecnie PMP, gdzie był projektantem, kierownikiem montaży, z-cą dyrektora ds. technicznych jak i specjalistą ds. importu. W latach 90’ praca w sektorze importu maszyn używanych. Od roku 1998 związany z polską fleksografią. Autor licznych publikacji oraz prelegent na wielu imprezach branżowych. Zakres facho-wy: wałki rastrowe i ich czyszczenie, wały klejowe, komory raklowe, rakle, formy drukujące; eliminacja ładunków elektrostatycznych. Obecnie właściciel i zarządzający f.Barmey Wojciech Barabasz200Wojcicech Barabasz
4 Realizacja projektu nowych opakowań foliowych dla mrożonek firmy Iglotex w nowym designie i z nowym brandem PROSTE HISTORIE : omówienie ścieżki realizacyjnej, dopracowanie projektu w oparciu o specyfikę druku fleksograficznego, prace przygotowawcze, opracowanie DTP, współpraca z drukarniami i z projektantami, wydruki próbne, wypracowanie wspólnych standardów; nadzór nad drukiem, pokazanie korzyści dla klienta i drukarni z tak prowadzonego wdrożenia. Historia Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej Policealne Studium Reklamy.
Od maja 2016 DTP Team Manager w Cztery Czwarte:
— uczestniczę w fazie projektowej w celu dostosowania konceptu do możliwości produkcyjnych;  zarządzam wdrożeniami  na etapie produkcji dtp; opracowuję kolorystykę dostosowaną do druku fleksograficznego, flexoprocess (Tetrapak); robię skomplikowane montaże zdjęć wraz z korektą kolorystyczną, z uwzględnieniem techniki druku i warunków druku konkretnej drukarni; zajmuję się przygotowywaniem materiałów prasowych dla agencji Ambasada BC Sp. z o.o.  W latach 2010 a 2016  DTP Mac Operator w Cztery Czwarte Brand Design branding & design agency.
2003-2009: Designer i specjalista DTP w agencjach reklamowych: Spiro — SODA, NEO, Radna, Leo Burnett.  08.1997– 08.1999  Dyrektor artystyczny, kierownik studia projektowego i DTP  I.D.A.
Martyna MichalikMartyna Michalik
5 Rynek opakowań oraz fleksograficzny   w Japonii   KonaiMasayuki Konai
6 Badanie tłumienia drgań w tulejach drukowych Absolwent Instytutu Poligrafii P.W. Doświadczenie zawodowe: 1992-1994 – Grafikus Systemy Graficzne; 1994 – 2007 – SICPA / Siegwerk; 2008 – AMCOR. Od 2008 prowadzi własną firmę Flexocare JSeweryn200Jarosław Seweryn
7  Określenie sposobów uzyskania lepszej produktywności montażu form fotopolimerowych przy użyciu taśm dwustronnie klejących.  Przykłady dobrych praktyk produkcyjnych na podstawie doświadczenia f. Lohmann. Zaprezentowanie  rozwiązań i serwisu f.Lohmann, które przynoszą wymierną korzyść finansową w postaci redukcji czasu przestojów oraz kosztów.
Rzeczowe wskazówki dotyczące podniesienia jakości procesu montażu i druku, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji drukarni. Wskazanie tendencji rynkowych wpływających na finalny efekt montażu i druku.
Wykład adresowany do poziomu wiedzy: b) średni
Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej, specjalność poligrafia. Ma szerokie doświadczenie zawodowe w branży poligraficznej, m.in. jako technolog druku fleksograficznego i specjalista ds. prepress w fińskich koncernach opakowań giętkich. Od 2014 roku w Lohmann Polska odpowiada za doradztwo techniczne oraz wdrażanie nowych produktów i rozwiązań na bazie taśm kompresyjnych dla druku fleksograficznego w Polsce i regionie bałtyckim. Okresowo wspiera rozwój sprzedaży Lohmann w regionie Azji i Pacyfiku.  Marcin WróblewskiMarcin Wróblewski
8  Samoprzylepne tuleje Twinlock Technikum maszynowe (Secondary School of Machinery Engineering) i Uniwersytet Masaryka w Brnie (germanistyka).
1995 – 1996 – Szkoła Językowa w Brnie  – nauczyciel niemieckiego; 1996 – 2004 – ISM Brno – przedstawiciel handlowy dla przemysłu poligraficznego i opakowań; 2004  do dzisiaj – Polymount International – Dyrektor Regionalny na kraje Europy Wschodniej .
martin200Martin Kvapil
9 Łatwe mocowanie form drukowych z tesa Softprint®FLEX Jurgen Dostal
10 Fleksografia w obliczu rozwoju druku cyfrowego – czy będzie to historia wyścigu lwa i gazeli czy możliwe są inne scenariusze? Prezentacja przedstawia zalety obydwu technologii druku i możliwości połączenia ich w maszynach hybrydowych, a tym samym synergię i wynikające korzyści drukowania  fleksograficznego i cyfrowego. Ettore Roina
11 Proces produkcji płyt fleksograficznych obejmuje wiele złożonych kroków wykonywanych ręcznie. Nie dość, że są czasochłonne, to mogą powodować różne błędy. Dzięki linii CDI Crystal XPS produkcja  fleksograficznych form drukujących staje się skoordynowanym procesem liniowym. Integracja i automatyzacja naświetlania cyfrowego i ekspozycji diodami LED UV podnosi spójność i ogólną łatwość obsługi. To rozwiązanie nie tylko oszczędza cenny czas operatora, ale także redukuje potrzeby obsługi i wielkość sprzętu do fleksografii. Ponadto zsynchronizowana i optymalnie kontrolowana główna i tylna ekspozycja UV pozwala uzyskać formy drukujące o wysokiej spójności – niezależnie od typu formy i za każdym razem. MariuszGeras200Mariusz Geras
12 Nilpeter – wąskowstęgowe opakowania giętkie Mads Aakjær
8.6.2018
1 Ewolucja druku o wysokiej rozdzielczości, kiedy farba robi różnicę
Michele Querini 
2
Zarządzanie drukarnią – oprogramowanie Theurer C3 oraz integracja z Esko Automation Engine

 Michael Lang
3 Wpływ rakla na optymalizację i redukcję kosztów procesu druku  Absolwent studiów informatycznych. Pracuje w firmie rodzinnej ERKA, założonej przez ojca – Ryszarda Krzywickiego. Firma działa od  ponad 28 lat i reprezentuje dostawców maszyn i materiałów do poligrafii, głównie dla fleksografii  oraz wklęsłodruku, ale także urządzeń introligatorskich i materiałów. Jest od wielu lat  odpowiedzialny za rozwój działu noży raklowych dedykowanych do fleksografii,  wklęsło- oraz tampon druku. Odpowiada za doradztwo, ofertowanie, testy produkcyjne i sprzedaż Klientom oraz kontakty z producentem. krzywicki 200Krzysztof Krzywicki
4
Parametry, które wpływają na wydruk białej farby Obecnie Dyrektor Zakładu FPM Projekt, wcześniej przez 24 lata praca w  Miller Graphics Poland (d.Reproserwis Usługi Graficzne) jako: Manager Zakładu, Dyrektor ds. Produkcji, Dyrektor Techniczny,
Kierownik Działu Komputerowego, Programista – Grafik, a także praca jako Projektant Przygotowalni Fleksograficznej w TCM Tape Center M Service
roman ostrzycki200Roman Ostrzycki
5 Celem prezentacji jest przybliżenie słuchaczom wymogów jakie stawia branża spożywcza producentom opakowań, w tym drukarniom fleksograficznym oraz przedstawienie obowiązujących wymogów prawnych i norm jakościowych obowiązujących w branży opakowaniowej.
Adresaci prezentacji: osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz współpracę z klientami sektora spożywczego.
Korzyści z wysłuchania prezentacji: poznanie i zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem opakowań ułatwi współpracę z sektorem spożywczym oraz będzie stanowiło bazę do rozwoju własnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakowań.
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – mgr inż. technologii żywności. Ukończone Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności także  na Uniwersytecie j.w..
Przez lata związana z branżą spożywczą, początkowo jako technolog odpowiedzialny za rozwój nowego produktu. Następnie już jako Pełnomocnik ds. Systemów Zarzą-dzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności była odpowiedzialna za wdrażanie i utrzymanie standardów produkcyjnych wg norm BRC, IFS, HACCP, QS, MSC i ASC. Obecnie od 3 lat związana z firmą FAMAG E.M. Krzyżaniak i jako Quality Manager odpowiada za wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials oraz zgodność produkowanych materiałów opakowaniowych z ustawodawstwem krajowym oraz UE.
justyna11Justyna Knaflewska
6  Wolff Trading – wysokiej jakości materiały do druku fleksograficznego Grzegorz Kozłowski
7  Color Management z PACKZ-em, wysoka rozdzielczość z Thermoflexem   Magister Wzornictwa Przemysłowego i Informatyki, 20 lat w branży poligraficznej,  w tym 8 lat jako Manager II stopnia w międzynarodowych korporacjach jak  MeadWestvaco Europe, ASG – m.in. zwierzchnictwo DTP i CTP w grupie pięciu fabryk. W firmie SCORPIO zajmuje się oprogramowaniem firm: Hybrid Software, Arden Software, Multiscience.  M.Pierzchalski200Maciej Pierzchalski
8 Separacje prac multikolorowych – GMG Multicolor Separation 2018
Wykształcenie z zakresu grafiki. Pracował dla różnych firm branży graficznej, gdzie był odpowiedzialny za wdrożenia, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania kolorami. Od 2008 roku jest regionalnym kierownikiem sprzedaży w GMG będąc  odpowiedzialny za Benelux, Skandynawię, Europę Wschodnią i Afrykę.
Poświęciwszy całą karierę dla przemysłu graficznego zaznajomiony jest z wieloma aspektami tej branży.
steven acoou2Steven Accou
9 Fleksotronika 2- projekt powołania grupy inicjatywnej „Polska fleksotronika” Absolwent Instytutu Poligrafii P.W.- mgr inż.  Praca w 2 drukarniach, agencji reklamowej, przedsiębiorstwie handlu zagranicznego (eksport myśli  naukowo-technicznej), konsorcjum biznesowym, instytucie naukowo—badawczym, 2 firmach handlowych branży poligraficznej. Od 1995 roku dyrektor Zrzeszenia Polskich Fleksografów, obecnie Polskiej Izby Fleksografów.  Krzysztof Januszewski

*)  będą sukcesywnie dodawane/uzupełniane po otrzymaniu od poszczególnych wykładowców.

 

ff20 wykładowcy2
dziękujemy za liczne zgłoszenia udziału!
pif i foto4 www

W dobie koncentracji czy też globalizacji (w drużynie siła) zastanawia mnie (i nie tylko mnie) polski fenomen coraz większej ilości imprez targowych dla branży producentów opakowań (nie tylko zadrukowanych)  oraz etykiet oferujących opakowania (+ powiązana logistyka).

Historyczny monopolista: poznański Taropak (Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania – kolejna edycja 1-4.10.2018 ) od pewnego czasu mało skutecznie broni się w obliczu powstającej konkurencji, ustępując powoli (chronologicznie licząc od daty pierwszej edycji):

 1. Targom Opakowań Packaging Innovations (kolejna edycja 17-18 kwietnia 2018 r. w Warszawie)

piszących o  sobie, że „stały się najważniejszym spotkaniem producentów opakowań i etykiet w Europie Środkowej i Wschodniej” . Moim skromnym zdaniem jest to przesadzone, chyba, że to stwierdzenie jest oparte o wiarygodne, niezależnie opracowanie – zapraszam organizatora do udokumentowania a konkurentów do polemiki.

 1. Targom Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack (kolejna edycja: 27.02-01.03.18 w Nadarzynie k/Warszawy)
 2. Targom Opakowań ExpoOPAKOWANIA (premiera 21–22.11.17 w Sosnowcu)

jak i mocno zbliżonej tematycznie i niskiej wg mnie tegorocznej (2017) frekwencji:

 1. Wystawie Marek Własnych (25-26.10.17 w Kielcach).

Stosowane sformułowania:

 • branżowa, specjalistyczna impreza,
 • nowości i innowacje, nowe trendy w opakowaniach
 • b2b, wymiana doświadczeń,  integracja środowiska itp.
 • tematyczne konferencje, seminaria, prezentacje, warsztaty …

nakłaniają, nawołują, przekonują potencjalnych wystawców oraz zwiedzających do udziału w konkretnej imprezie.

 

 

 

 

Próbując spojrzeć z optyki drukarni produkującej opakowania na:

 1. Wydawane pieniądze z tytułu wynajęcia stoiska, kompleksowego przygotowania się do wystawienia się,
 2. Liczbę zwiedzających lub raczej realną frekwencję uczestników (a nie „turystów” w tym zbierających gadżety), a więc frekwencję przeliczalną na pożytki najprościej ujmując typu finalna sprzedaż opakowań w wyniku obecności na danej imprezie,
 3. Zasygnalizowaną niedawno na 2 ubiegło miesięcznych imprezach dotyczących branży poligraficznej kwestię braku sprzedawców w drukarniach,

i znowu w mojej ocenie – dominującą regionalizację (przeważają uczestnicy z Polski, jeżeli jest inaczej, proszę o podanie wiarygodnej oceny) każdej z tych imprez  – proponuję do wspólnego zastanowienia się – zorganizowanie w Polsce jednej, dużej cyklicznej imprezy o roboczej nazwie :

polpakekso x515na:

 1. której znajdą się wszyscy (lub więcej) wystawcy z wyżej wymienionych imprez jak i te polskie drukarnie, które wystawiają się jedynie poza granicami kraju,
 2. którą przyjadą liczniej nie tylko kupcy z Polski ale więcej będzie kupców zagranicznych.

Z punktu widzenia drukarni, szczególnie tej z sektora MŚP, dla której każdorazowe wystawienie się jest wyraźnie odczuwalne z różnych względów (zasoby firmy ogółem), wersja jaką proponuję mogłaby dać szansę na większą frekwencję i potencjalną zwiększoną wynikową sprzedaż.

Oczywiście wymaga to konsensusu (czy  jest on możliwy?) przede wszystkim pomiędzy organizatorami wymienionych targów, ale i też akceptacji takiej koncepcji ze strony wystawców – zatem zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, a szczególnie Organizatorów wspomnianych imprez, ale też i wystawców na wymianę poglądów w tej kwestii do nas  31.1.2018 o 11.00 ( prosimy o potwierdzenie do 15.1.18 ).

6-7 listopada 2017 odbyło się  Seminarium branżowe dla branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficznej zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) .

Cenna inicjatywa, szkoda jednak, że wcześniej nie skonsultowana* z branżą poligraficzną w kontekście:

 1. połączenia w jeden blok organizacyjny branż fotograficznej z poligraficzną (zgłoszone w lipcu do ORE votum separatum do tej koncepcji nie zostało zauważone) -a dlaczego nie np. branża poligraficzno-przetwórcza?
 2. terminu i miejsca Seminarium**

W Seminarium udział wzięli zaproszeni przedstawiciele m.inn. instytucji centralnych: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szkół i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Pierwszego dnia zostały dokonane  min.inn.2 prezentacje  – chronologicznie:

Referujący temat sytuacji branży poligraficznej  – p.Wojciech Pilc przedstawił, przynajmniej w mojej ocenie, asymetryczny na rzecz technologii cyfrowej i reklamy*** obraz poligrafii polskiej. Obraz ten nie był zrównoważony adekwatnym opisem bardzo rozwojowego segmentu  poligraficzno-opakowaniowego. Formułują się tutaj 2 łączne pytania:

Na jakiej podstawie MEN/ORE zgłosił wyżej wymienionego wykładowcę jako „Specjalistę” oraz jaki tytuł prawny posiada wykładowca, aby wypowiadać się nt. polskiej poligrafii na tak ważnym spotkaniu decydującym też i o postrzeganiu branży i budowaniu strategii jej edukowania w sytuacji, *kiedy działają w Polsce:

 1. Polska Izba Fleksografów
 2. Polska Izba Opakowań (członkami są także drukarnie)
 3. Polska Izba Druku
 4. Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Wypowiedź powinna mieć autoryzację powyższych organizacji ale stosownego komunikatu nie było w trakcie jak  i po wygłoszeniu wykładu (z naszą organizacją wypowiedź o fleksografii – jedno zdanie –  nie była konsultowana) .

Wspomniana wypowiedź jak i opracowana na Seminarium Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz (przekazanej nam po zakończeniu pierwszego dnia Seminarium) powinny zostać uprzednio skonsultowane z  organizacjami branżowymi i fakt ten powinien zostać zakomunikowany uczestnikom Seminarium jako merytoryczne uwiarygodnienie.

Druga refleksja – ponieważ wykład wygłoszony został także do audytorium jakim była branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa –   wcześniejsze skonsultowanie prezentacji z w/wym. organizacjami  dałoby uwiarygodnienie zaprezentowanego wizerunku branży. Jak ważny jest przekaz  ogólny i tworzenie wizerunku można było zauważyć podczas drugiego wykładu  w  bloku tematycznym: ABC kształcenia zawodowego wprowadzenie do warsztatów branżowych wypowiedź p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej p.Piotra Bartosiaka nt. „Zmian oraz wyzwań w edukacji zawodowej” . We fragmencie dotyczącym edukacji drukarskiej-poligraficznej wyświetlony został slajd „Drukarz” (poniżej) z ryciną pokazującą drukarza  – kobietę stojącą przed klasyczną „kserokopiarką” z jednokolorowym czerwonym wydrukiem:

drukarz1Wyjaśnienie: zaprezentowana na slajdzie drukarka (maszyna, nie kobieta)  jest drukarką tzw.cyfrową i nie posiada formy drukującej do której (formy) , zresztą słusznie odnosi się opis slajdu. Obsługa drukarki cyfrowej (jak na rycinie) nie wymaga tak skomplikowanej ścieżki edukacyjnej. Ścieżki niezbędnej dla zdobycia kwalifikacji umożliwiających samodzielne drukowanie (zwojowe) opakowań czy też czasopism, a nie tylko odbitek drukarskich – sformułowaniu kojarzącym się w bezpośrednim odbiorze z drukiem arkuszowym.

Kolejna refleksja wynikająca z analizy takiego slajdu: urzędnik publiczny reprezentujący edukację powinien także posiadać elementarną wiedzę o zagadnieniach, które referuje i na które ma wpływ w procesie decyzyjnym skutkującym tworzeniem obowiązującego prawa.

drukarz2I głębsza refleksja wynikająca z powyższego: w sytuacji kontekstowej  powiązania poligrafii z fotografią i ogólnego postrzegania naszej branży poligraficznej slajd taki daje fałszywe wyobrażenie o faktycznej złożoności maszyny drukującej i wynikającym procesie edukacyjnym oraz tworzy wypaczone  czy wręcz fałszywe skojarzenia jak:

 1. Temat kształcenia poligraficznego nie musi być skomplikowany
 2. Połączenie fotografa z poligrafem jest trafne
 3. Drukarz jest kobietą (a jest akurat przeważająco odwrotnie w klasycznej poligrafii)
 4. Druki są jednokolorowe (a nie barwne)

dla odbiorcy takiego komunikatu-uczestnika Seminarium.

Uczestnik pierwszego dnia Seminarium – w tym reprezentujący wspomniane na wstępie resorty i obecną na sali branżę ekonomiczno-administracyjno-biurową i nie muszący się znać na poligrafii w świetle wspomnianych 2 prezentacji mógł odebrać a może i odebrał niewłaściwy obraz poligrafii (i wynikowo związanych z tym uproszczonych narzędzi edukacyjnych a faktyczne nabywanie umiejętności poprzez praktykę na maszynie drukującej).

Antytezą powyższego jest poniższa fotografia:

fleksografia i foto

na której przedstawieni są fotograf  oraz fleksograf z ich wyposażeniem.

Drugiego dnia  – w ramach panelu dyskusyjnego nt. wspomnianej Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz  –  zwróciłem uwagę na fakty:

 1. ** Seminarium zorganizowane zostało akurat bezpośrednio przed dwudniowym Kongresem Polskiej Poligrafii rozpoczynającym się następnego dnia (po Warsztatach)  co jest bardzo niefortunnym i niekorzystnym dla sprawy zdarzeniem. Wg mnie tematyczne referaty programowe Seminarium jak i dyskusja powinny się właśnie odbyć wobec szerokiego, reprezentatywnego gremium uczestników Kongresu, czyli przede wszystkim wobec tych, którzy są potencjalnymi zatrudniającymi absolwentów poligraficznych szkół branżowych,
 2. połączenie fotografii i poligrafii jest niefortunne i niesprawiedliwe względem poligrafii choćby w kontekście złożoności procesu uczenia poligraficzno-fleksograficznego wymagającego relatywnie kosztownego wyposażenia,
 3. fotografia –fotograf jako zawód kreatywny, silne obecny np.w branży artystycznej, filmowej czy medialnej (agencje reklamowe***)  powinien być przyporządkowany**** – pozostać w Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś poligrafia, która w ramach ewolucji rynkowej pełni obecnie przede wszystkim ważną funkcję w „obsłudze” gospodarki (np. opakowania) powinna zostać „przeniesiona” z w/wymienionego do Ministerstwa Rozwoju,
 4. w zaprezentowanej propozycji programowej zbagatelizowana została kwestia kształcenia w zakresie przetwórstwa poligraficznego (laminowanie, przetwórstwo folii lub etykiet czy wykrawanie (coraz częściej zadrukowanych) pudeł z tektury falistej (fotografia poniżej) . Uwaga uczestnika Warsztatów, że temat „przetwórstwa” „załatwiony” może zostać przez „introligatora” (wyeksponowanego we wspomnianej Podstawie)  świadczyła o głębokiej nieznajomości współczesnego rozwoju technologii drukarskich powiązanych z produkcją opakowań i warsztatem (wyposażeniem) przetwórczym.

men-ore 2dzień

Lansowany w Polsce (importowany) dualizm (zajęcia w drukarni, oddelegowywanie pracowników produkcyjnych do szkoleń zamiast stworzenia ośrodka, w którym byłaby zainstalowana maszyna fleksograficzna) nie załatwi tematu strategicznego jakim jest systemowe przygotowanie kadry drukarskiej-fleksograficznej i do przetwórstwa celem zatrudniania w polskich drukarniach fleksograficznych (wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny) aby efektywnie  realizować produkcję i przynosić adekwatne przychody.

Resume:

Dotychczasowy stan realizacji reformy edukacji i przyjęty kierunek, z optyki fleksografii – w moim odczuciu – nie stworzy dla nas  systemu – mechanizmu edukacyjnego do zabezpieczenia wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej produkcji  w średniodystansowej i dalekiej perspektywie.

 

***reklama sama w sobie nie tworzy, nie wytwarza produktu.

****i do branży artystyczno-medialnej (ART)

Opracowanie-Krzysztof Januszewski

 

 

kan3- www1

Niezależnie od dobrej obecnej sytuacji i perspektyw  fleksografii1 (mam na myśli jej 3 podstawowe sektory) w klasycznym zakresie zastosowań technologia ta natrafić może na barierę dla swojego klasycznego rozwoju wynikającą z faktu, że „innowacyjność” w przypadku fleksografii powiązana jest ściśle z wyposażeniem drukującymi, prepressowym i przetwórczym  – importowanym w dużej mierze z UE, czyli margines na wartość dodaną5 przy braku badań podstawowych dla tej dziedziny w Polsce będzie ograniczony a drukarniom będzie trudniej tworzyć faktyczne innowacje.

W takiej sytuacji branża – wciąż rozwijająca się (nowe maszyny, nowe stanowiska pracy, stały wzrost zatrudnienia i zdolności produkcyjnej)  i eksportująca może być w niedogodnej pozycji w kontekście trudniejszego i niezawinionego, mniejszego dostępu do środków wsparcia. Spowodować to może w dłuższej perspektywie wyhamowanie zdolności konkurencyjnej (obniżenie opłacalności, malejąca marża, wciąż nasilająca się konkurencja wewnętrzna jak i zewnętrzna)  polskich produktów opakowaniowych co jest bezpośrednio powiązane z samymi towarami produkowanymi w Polsce na rynek krajowy jak i zagraniczny.

W tle jest też:

 1. brak instytucjonalnego-publicznego kształcenia zawodowego dla fleksografii i realnych – obserwując bieżące , trudne do skorygowania działania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ORE i lansowaną przez te instytucje przyszłościową strategię kształcenia zawodowego obejmującą też fleksografię perspektyw zmiany tej sytuacji.
 2. stała presja na ekologię.

Działania podejmowane w kierunku dopasowywania innowacji  w ramach już oferowanych maszyn/rozwiązań procesowych moim zdaniem powinno się nazywać imitacjami ponieważ prawdopodobnie nie zaoferują jakościowej zmiany w finalnym produkcie czy procesie.

Rozwiązaniem opcjonalnym-równoległym (odejście od głównego nurtu klasycznego opakowania) jest wsparcie drukarni fleksograficznej  (przede wszystkim MŚP) w zakresie fleksotroniki2

fleksotronika3w ramach szeroko rozumianej tematyki produktowej obejmującej ten nowy wyraz2   jako potencjalne, nowe, innowacyjne dziedziny zastosowania dla fleksografii   Polska Izba Fleksografów zainteresowana jest komunikowaniem nowej wiedzy do naszej branży i od 2010 roku m.inn. zaprasza i finansuje przyjazdy specjalistów spoza kraju na nasze coroczne Forum Fleksograficzne celem zaprezentowania polskim fleksografom aktualnej wiedzy w tej perspektywicznej dziedzinie, ale też merytorycznego przygotowywania do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Przedsiębiorcy są zainteresowani nowymi rozwiązaniami.

Właściwości taniej elastycznej fleksograficznej formy drukowej, zakres grubości linii, drukowanie (wzór) i/lub powlekanie (apla) w procesie z roli na rolę  (wstęgi na wstęgę) np. cienkiego elementu przewodzącego z wykorzystaniem płynnej farby/pasty na podłoże stwarzają fleksografii nowe obszary zastosowań w aspekcie produkcji masowej dla:

 1. nowych produktów w zakresie nowej generacji opakowań „funkcjonalnych3” 
 2. współtworzenia (sam wydruk fleksograficzny np.farbą przewodzącą tworzy jedynie element finalnego produktu) nowych – np. giętkich, ulepszonych bądź tańszych produktów rynkowych. Oczywiście w obszarze „elektroniki drukowanej”  od dawna stosowane są inne technologie drukarskie, ale fakt nadrukowywania struktury przewodzącej lub powlekania w fleksograficznym procesie wstęgowym stwarza perspektywę przeskalowania-ekonomizacji procesu wielkoseryjnego dla tej technologii.

Realizacja fleksotroniki2 w Polsce:

Relacja: instytucja BR – przedsiębiorca – organizacja branżowa (reprezentująca przedsiębiorców) – rynek  powinna być poprawiona. Obecnie jest ona asymetryczna na rzecz dominującego sektora BR a udział organizacji branżowej jest zdecydowanie pomijany.

Komentarz do powyższego  oraz wybrane spostrzeżenia i zdarzenia wynikające m.inn. z naszych działań :

 1. naukowiec/y prowadzi badania w jednostce badawczej (politechnika/instytut/ośrodek naukowy) wyposażonej w aparaturę. Bardzo często nowoczesną. Niejednokrotnie jest on zapoznany z międzynarodowym rynkiem badawczym oraz wynikającymi tendencjami  rozwojowymi uczestnicząc np. w zagranicznych stażach, konferencjach itp. finansowanych generalnie w ramach środków budżetowych (pośrednio pochodzących z podatków przedsiębiorców)  czy też zewnętrznych,
 2. zauważalna jest naturalna tendencja do prowadzenia badań bez wyraźnego ukierunkowania rynkowego (jako weryfikatora), czyli w pewien sposób realizacja ”grantu” dla otrzymania dofinansowania,
 3. płacący podatki przedsiębiorca przede wszystkich zajmuje się biznesem (bieżąca działalność, aby były przychody/zyski, kontrolowanie płynności finansowej,…); nie jest  wystarczająco „wyposażony5” we właściwą wiedzę, aby podejmować długoterminowe decyzje strategiczne w obszarze „autentycznej” innowacyjności.  Musi się poświęcać bieżącej pracy przynoszącej zysk (i to w sytuacji braku w Polsce szkoły-ośrodka zawodowego edukującego fachowców dla fleksografii) oraz równolegle konieczności finansowania z własnych środków wyjazdów na b.kosztowne imprezy tematyczne typu ”printed electronics”,
 4. organizowane w Polsce imprezy dot. szeroko ujętej kolejnej perspektywy dla innowacji koncentrują się na dostępnych programach wsparcia, ścieżkach realizacji innowacji, etc. ale co jest najważniejsze dla przedsiębiorcy (szczególnie u nas gdzie niestety importujemy zasoby technologiczne) – nie ma „źródeł inspiracji innowacyjnego-nowego produktu” lub tworzących go technologii.
 5. brak przykładów-namacalnych korzyści potęgujący tendencję: zamiast ryzykować finansowanie nieprzewidywalnego nieznanego lepiej bezpiecznie kupię nową maszynę, ale z świadomością niskiego marginesu zysku i wysokiej konkurencji jako substytucja skoku na „głęboką wodę”,
 6. obcojęzyczne (krajowe nie są mi znane materiały) opracowania, analizy rynkowe są bardzo drogie,
 7. brak ogólnie dostępnej,  dla naszej branży bazy informacyjnej nt. realizowanych tematycznych projektów badawczych czy wdrożeniowych w tym obszarze z jednoczesną informacją podstawową celem popularyzacji tej bardzo interesującej dziedziny,
 8. rynek mający świadomość i zainteresowany innowacyjnymi produktami oczekuje na tani, przyjazny dla środowiska, bezpieczny  sprawdzony funkcjonalnie przydany    produkt,
 9. widoczna konkurencja, niechęć do współpracy poziomej,
 10. realizowane projekty są kosztowne z ryzykiem niepowodzenia,
 11. rolą izby branżowej-gospodarczej, jako uczestnika tworzenia „nowej rzeczywistości produkcyjnej” w branży fleksograficznej mogłoby być inicjowanie potencjalnie nowych kierunków inwestycji nie tylko wśród fleksografów ale i kupców opakowań szczególnie w sektorze FMCG, animowanie i organizowanie merytorycznych inicjatyw (konferencje, wyjazdy studialne) jak i ew. podjęcie się roli potencjalnego koordynatora (konieczność spełnienia wymagań) powiązań biznesowych typu klaster bądź start-up.

Przykładowe 2 refleksje:

 1. Istnieje niebezpieczeństwo powtórzenia wariantu „imitacji” a nie innowacji w omawianej dziedzinie w Polsce przez fakt, że zewnętrzni producenci – tak jak w przypadku klasycznej fleksografii – b. skutecznie majoryzują  rynki,
 2. Kto daje impuls/koncepcję nowego produktu? Z  jednej strony są już realizowane prace badawcze, pewne wizje produktów ale z drugiej strony nie ma konkretnego produktu i zapotrzebowania rynkowego – oczywiście istotną determinantą jest m.inn.koszt jednostkowy po przeskalowaniu. Tutaj ważnym partnerem może być drukarnia:
  1. jest „na styku” nauki i rynku, przy czym tak naprawdę – w obliczu większej wiedzy naukowca – na starcie jest ona niestety na gorszej pozycji ,
  2. ma własne, biznesowe zainteresowanie, aby zaoferować produkt o parametrach nieosiąganych przez konkurencję lub zaoferować na rynek „nową potrzebę” z jednoczesnym produktem,
  3. ponosi największe ryzyko straty finansowej podczas gdy sektor naukowy jest w uprzywilejowanej sytuacji: „lepiej” finansowany- niejednokrotnie to środki budżetowe-publiczne bez angażowania kapitału prywatnego i konieczności zwrotu.

Nasza propozycja dla branży poligraficznej:  powołanie grupy inicjatywnejPolska fleksotronikazainteresowanych serdecznie  zapraszamy do zgłaszania uwag, współdziałania jak  i na spotkanie  planowane na przełomie kwietnia/maja2018 – o terminie powiadomimy i cieszylibyśmy się z potwierdzenia udziału  !

OpracowanieKrzysztof Januszewski

1 jest uniwersalną technologią drukowania (zadrukowywuje praktycznie wszystkie podłoża: papier, karton, tekturę falistą, folie i laminaty, aluminium) i w ostatnich latach oraz obecnie jest najbardziej rozwijającą się na świecie i w Polsce technologią drukowania w ogólnym segmencie opakowań i perspektywą wykorzystania w drukowanej elektronice (smart packaging, opakowania funkcjonalne) na masową skalę. Fleksografia ma wysoki stopień przetworzenia. Jest potrzebna m.inn. producentom towarów, które często opakowywane są właśnie dzięki nam, zaopatruje w opakowania np. przemysł spożywczy: mleczarstwo, używki, przetwórstwo artykułów rolniczych, mrożonki, napoje, cukiernictwo, piekarnictwo; przemysł mięsny, daje opakowania dla karmy dla zwierząt czy materiałów budowlanych… 

2proponowany przeze mnie nowy tematyczny wyraz łączy:

 1. pierwszy człon: elastyczność/giętkość (ang.flexible) co jest domeną fleksografię (choć innym sektorem ważnym dla tej technologii jest zadruk tektury falistej oraz materiałów włóknistych)
 2. drugi człon: elektronikę drukowa(l)ną (organiczną, elastyczną czy plastikową (ang.: printed/printable, organic, elastic, plastic electronics oraz dziedziny pokrewne, np. rfid, , etc. ) Biorę też pod uwagę perspektywę zacierania się różnicy/linii podziału lub poszerzanie się obszaru wspólnego  dla opakowań funkcjonalnych/nowej generacji***. Jeżeli specjaliści i naukowcy nie odrzucą takiej propozycji terminologicznej a „rynek” przyjmie takie określenie –  propozycja „fleksotronika” może stworzyć tytularne, popularne uogólnienie-jako jednowyrazowy komunikat  dla przekazywania tematycznych treści poza obszar zróżnicowanej terminologii stosowanej przez specjalistów/naukowców.  Przykładem jest program konferencji – tematyczne grupy wykładowe europejskiej edycji „printed electronics’2017 (poniżej):

3 dla potrzeb tej notatki zastosowany został  jeden uniwersalny wyraz „funkcjonalny”  obejmujący  różne typy opakowań:  inteligentne, sprytne/mądre czy inter/aktywne.

4 najlepiej krajową, pierwotną i patentowalną wiedzę wdrożoną.

5 bardzo zróżnicowane wyzwania technologiczne: skala „nano”, wysokie wymagania dot. pasowania czy kontrolowania warstwy farby/reologia, inne materiały i farby, przewodność, transfer sygnału/danych, etc.

Reformowane obecnie szkolnictwo zawodowe jak i różne źródła finansowania kształcenia ustawicznego wymagają  m.inn. odniesienia się do nazwy danego zawodu a najlepiej jego ujednolicenia.

Są z tym związane  także nasze (fleksograficzne) dylematy typu :

 1. jaką nazwę* przyjąć w formalnych działaniach:  drukarz fleksograficzny, operator maszyny fleksograficznej, czy też maszynista fleksograficzny  powinien zostać i ma szanse być wyodrębniony jako jednoznacznie przypisany do fleksografii i konsekwentnie także stosowany promowany,
 2. czy możliwe i jest celowe ich zamienne stosowanie?
 3. kto – optymalny dobór (izba, maszynista, technolog, szef produkcji?)  – miałby dokonać opisu wybranego zawodu/stanowiska (baza opisująca drukarza offsetowego została sporządzona i opublikowana)?
 4. czy jest celowym ubieganie się o wprowadzenie do systemu edukacyjnego technika fleksografa (5 lat kształcenia w zakresie całego procesu fleksograficznego i czy wtedy technik-fleksograf różni się tym od drukarza/maszynisty/operatora fleksograficznego, że dłużej się ucząc nabywa  dodatkowej, w tym praktycznej wiedzy  nt. obróbki obrazu,  przygotowania  form drukowych jak i jeszcze lepiej  elementów przetwórstwa?

Zapraszamy do wyrażania opinii:  jaka nazwa(i dlaczego?)  jest najbardziej adekwatna dla nas:

 1. drukarz fleksograficzny
 2. operator m.fleksograficznej
 3. maszynista fleksograficzny
 4. ?

które chętnie zamieścimy na naszej stronie (pierwsza jest poniżej) .

Specjalista1:

Maszynista- zawsze było przyporządkowane do maszynisty offsetowego. Drukarz fleksograficzny—maszyny kiedyś były czysto mechaniczne , teraz jest bardzo dużo elektroniki i dość często spotka się określenie operator .

…lecz w portalach widnieje nazewnictwo drukarz fleksograficzny, które moim zdaniem jest bardzo dużym wyróżnieniem.

Czekamy na kolejne!

Napisanie powyższej notatki powiązane jest z 2 „wakacyjnymi  zdarzeniami”:

 1. Konferencją MEN-u nt. reformy szkolnictwa zawodowego 12.7.17  (paneliści jak i ostatni  wykład mogliby zostać bardziej  trafnie dobrani) podczas której  Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprezentował Listę zawodów pogrupowanych w branże – objętych projektem pozakonkursowym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Lista powyższa została  następnie pokonferencyjnie rozesłana mejlem do uczestników konferencji,  a w wyniku jej otrzymania  wystosowałem 19.7.2017 do p.Elżbiety Żochowskiej (Ośrodek Rozwoju Edukacji)  poniższe zaproszenie:

„Szanowna Pani,

bardzo dziękuję za nadesłane informacje i w ślad za jedną z uwag przekazanych Pani podczas ubiegłotygodniowej konferencji na temat  połączenia zawodów fotografa i poligrafa* załączam ad hoc opracowane zdjęcie porównawcze,  na którym pokazany jest przykładowy sprzęt, jaki  związany jest z tymi 2 profesjami, przy czym zdjęcie hali maszyn nie obejmuje całego etapu prepressu- przygotowania form drukujących dla danej technologii drukowania i adekwatnego sprzętu-wyposażenia.

Uważam takie zestawienie (poligraficzno-fotograficzne) za  niefortunne i niesprawiedliwe z punktu widzenia złożoności kształcenia ( i przemysłowego charakteru poligrafii) np. w  zawodzie-specjalności fleksograficznej** (z pełnym szacunkiem dla zawodu fotografa- sam od wielu  lat fotografuję) połączenie poligrafa (fleksografia jest jedną z klasycznych technologii drukowania/*poligrafii jak : offset, sitodruk, rotograwiura, typografia i ich hybrydy)  w jedną grupę otrzymanej:

Listy zawodów pogrupowanych w branże – objętych projektem pozakonkursowym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

 

i serdecznie zapraszam Panią, a także osobę, która w ten sposób połączyła obie profesje do nas, aby pokazać jaka skala złożoności towarzyszy wykształceniu specjalisty fleksograficznego z sugestią separacji wspomnianego związku.

Pozwoliłem też sobie powiadomić  pozostałych adresatów otrzymanej korespondencji  z ukierunkowaniem do tych,  którzy mogą nie być zaznajomieni z drukarstwem-poligrafią-fleksografią.  Drukarnie fleksograficzne wciąż czekają na specjalistów, ale szkoły zawodowe w Polsce ich obecnie nie kształcą na miarę współczesnej – b.nowoczesnej drukarni fleksograficznej.

Cieszyłbym się ze spotkania i możliwości zaprezentowania Państwu fleksografii.

**poza umiejętnościami-kwalifikacjami wykładowcy niezbędna jest skomplikowana (i kosztowna) maszyna drukująca (warsztaty praktyczne w szkole powinny przypominać drukarnię) . Więcej o fleksografii – dominuje na rynku opakowaniowym – jest na:  http://flekso.pl/o-fleksografii/ (z animacją maszyny fleksograficznej) .

Z fleksograficznymi pozdrowieniami.

Jak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

2. Sierpniową rozmową z wojewódzkim urzędem pracy:  w potocznym obrocie nie ma drukarza na tegorocznej liście priorytetowych  zawodów dofinansowywanych z KFS-s, co skłania do podjęcia działań, aby wyodrębnić fleksografa w ramach obowiązującej kwalifikacji, co niekoniecznie może okazać się sukcesem, z uwagi na pewną tendencję do uogólniania  i także tzw. skrótu myślowego czyli w naszym przypadku drukarz , nie wnikając, że akurat fleksograf  w przeciwieństwie do „np. maszynisty offsetowego” nie ma problemu z zatrudnieniem czyli inaczej – po prostu się ich poszukuje.

ad.zdjęcie porównawczeserdecznie zapraszam do wspólnego (pluralizm) stworzenia wersji bis  takiego zdjęcia (składa się z 7 elementów) z fotografiami Państwa autorstwa nadesłanymi  do 10.10.2017. Wybrane zostaną zdjęcia najbardziej adekwatne i wyraziste (dobra rozdzielczość) . Autor zostanie – w przypadku zgody – wymieniony w opisie zdjęcia2. 

Opr.Krzysztof Januszewski

 

 

Drodzy Państwo,

rdf1-roz2

kontrola zgodności z projektem barwy/kolorystyki zadrukowanego opakowania  staje się coraz bardziej kluczowym zagadnieniem nie tylko w naszej fleksografii. Jej brak lub niekompletność w ramach realizacji zlecenia produkcyjnego mogą okazać się bardzo kosztowne. Polska Izba Fleksografów przygotowała niniejszą publikację, aby wzbogacić Państwa wiedzę o barwie i jej reprodukcji poligraficznej. Ma ona znaczenie praktycznie na każdym etapie procesu produkcyjnego – od koncepcji grafiki aż do etapu  wydrukowanego opakowania o kontrolowanej zgodności mierzonej np. ΔE.

repro-logo2 jpg – cz.1,  druga z serii

rdf-okFlekso2-515ma na także celu rozpowszechnianie informacji fachowych będących przedmiotem zainteresowania i praktycznego zastosowania fleksografów oraz ma odpowiedzieć na zapotrzebowanie na drukowane materiały dla fleksografów, szczególnie w sytuacji nieadekwatnego do dynamiki rozwoju tej technologii  poziomu a w praktyce braku wspieranego przez państwo szkolnictwa zawodowego w Polsce. Jest też bezpośrednim wynikiem organizowanych przez PIF szkoleń otwartych i prowadzonych również tam  dyskusji.

Polska Izba Fleksografów  wydając tę publikację pragnie podziękować Autorom: p.Marii Wituchowskiej oraz p.Wiesławowi Gęściak nie tylko za wkład intelektualny w napisanie rozdziałów, ale także za zaangażowanie i współpracę w realizacji procesu wydawniczego.

Dziękujemy też Drukarni Franczak  – członek PIF-u-  za jakościowe wykonanie publikacji, okładka została wydrukowana fleksograficznie

Pragniemy także zachęcić Państwa  do zgłaszania własnych opracowań , czy w tematyce          repro-logo2 jpg

 jak: oprogramowanie graficzne + monitor (cechy i kalibracja) wymagania procesu fleksograficznego wobec projektu opakowania  przystosowanie projektu do wymagań technologii fleksograficznej  proofing testy normalizacja (dobre praktyki) procesu fleksograficznego czy  kontrola jakościocena wydruków – kryteria odbioru usługi fleksograficznej;

lub też obszerniej technologicznie:

stosowanie i konserwacja wałków rastrowych  wykonanie i montaż form drukowych  konserwacja maszyny fleksograficznej stosowanie farb graficznych   błędy drukowania, itd.

Serdecznie zapraszamy.

Tę kolejną publikację dedykujemy nie tylko fleksografom ale też tym wszystkim, którzy zainteresowani  są  wykorzystaniem zawartych w niej informacji fachowych w  merytorycznym, optymalizującym dialogu: klient-wykonawca opakowania.

Mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna, ale także przyczyni się do wydania następnych publikacji do których opracowania zapraszamy również naszych naukowców – jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.

rdf1-s1

 

Wyłączny dystrybutor: Polska Izba Fleksografów

Format: A5, objętość 48 stron (4+4 kreda) + okładka

rdf1-roz3Ceny (netto bez kosztów wysyłki)/egz :

Pierwszy egzemplarz gratis – członek PIFu

20 zł +5% vat = 21,00 zł drugi egzemplarz i kolejne – członek PIFu

40 zł +5% vat = 42,00 zł/egz. –  pozostałe firmy i osoby fizyczne

 „pro flexografico bono” Krzysztof Januszewski

http://flekso.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIF-zam.dla-2-6.pdf