logo-ot+f pol-2020bis+1

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania wykładów do programu konferencji oraz udziału w Mini-wystawie podczas :

organizowanym:

2-3 marca 2020 r. we Wrocławiu w hotelu Haston.

Seminarium Ot+f – jako neutralna, ogólnie dostępna platforma wymiany wiedzy  skierowane jest do środowiska fleksograficznego zajmującego się zadrukiem tektury falistej w technologii postprint (druk fleksograficzny na arkuszach tektury falistej i przetwórstwo zadrukowanych arkuszy na opakowania) oraz obejmuje:

  • konferencję (proponowana tematyka poniżej),
  • mini-wystawę:

Firmy: wykładowcy oraz wystawcy są Partnerami Seminarium Ot+f .

proponowana tematyka:
1. Tendencje rozwojowe w branży produkcji opakowań z tf
2. Projektowanie konstrukcji opakowań z tf / badanie wytrzymałości tf i pudeł z tf
3. Zarządzanie barwą w wysokojakościowym druku na tf
4. Zadruk cmyk-owy i kontrola balansu szarości
5. Wypływ warunków nadruku na utrzymanie ΔE szczególnie dla szerokiej tektury
6. Zjawisko „washboardingu” w procesie drukowania
7. Wpływ warunków atmosferycznych na właściwości drukowe tf
8. Błędy w zadruku tf , przyczyny ich powstawania oraz wskazania do ich eliminacji
9. Optymalizacja procesu przetwórstwa pudeł z tf w zakresie rowkowania, wykrawania, klejenia, formowania
10. Prezentacja drukarni: Zadruk fleksograficzny tf; kontrola i przetwórstwo lub inna
11. Zadruk innych chłonnych powierzchni jak np. papier lub papier workowy
11. Bezpieczeństwo opakowań z tf do kontaktu z żywnością
2.3.2020panel dyskusyjny:

Kapitał ludzki (edukacja/zatrudnienie/ dobre praktyki) w branży przetwórców* tektury falistej.

*tutaj  „z definicji” mam na myśli „nasz” segment, który jest związany z nadrukiem fleksograficznym, ale nie można pomijać innych technologii drukowania. Wiosną2019 opracowałem dla MEN-u rdzeń podstawy programowej (ich wersja była nie do przyjęcia) drukarza fleksograficznego - mamy zatem nowy zawód. W podstawie wyodrębniłem także drukarza fleksograficznego - specjalność zadruk tektury falistej (ta cześć była konsultowana z SPP). Taka informacja byłaby wprowadzeniem do panelu. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać przedstawicieli drukarni (zarówno piony operacyjne , jak i działy zajmujące się zatrudnieniem/szkoleniami- jeżeli uda się do nich dotrzeć) do wzięcia udziału.
zgłoszenie tematu + konspekt** (szczególnie dla wykładu neutralnego)  + profil zawodowy wykładowcy  nadesłanie wykładu
7.01.2020
15.02.2020

Pragniemy też zaprosić do sponsoringu  Seminarium Ot+f  ’2020 więcej .

Szczegółowe warunki związane z udziałem w Seminarium Ot+f ’2020 określone zostały w „Karcie zgłoszenia udziału” oraz „Regulaminie Seminarium Ot+f  ’2020 – zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt – prześlemy szczegóły.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego współtworzenia kolejnego Seminarium Ot+f ’2020 a przede wszystkim zgłaszania wykładów do programu konferencji Seminarium Ot+f ’2020.