Pakiety sponsoringowe*

(zawartość pakietów poniżej)

Opłaty sponsorskie

(zł netto)

Członek PIF-u

Pozostałe podmioty
1.              Sponsor Platynowy Plus       20.000 + 23% VAT     30.000 + 23% VAT
2.               Sponsor Platynowy     10.000 + 23% VAT     20.000 + 23% VAT
3.               Sponsor Złoty                 5.000 + 23% VAT     10.000 + 23% VAT
4.              Sponsor Srebrny         3.000  + 23% VAT       6.000  + 23% VAT
5.              Sponsor Solidarnościowy 1.000  + 23% VAT      2.000  + 23% VAT

Pakiety sponsorskie – zawartość:

    fleksopak2

Typ sponsoringu

Platynowy Plus Platynowy Złoty Srebrny Solid.**
1 2 3 4 5
SP+ SP SZ SS SSolid.
1. Slajder z indywidualną grafiką sponsora na www.flekso.pl (z linkiem do www firmy Sponsora) z nazwą pakietu: Sponsor platynowy plus  opublikowany przez 30 dni
2. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki oraz tekstu piosenki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
3. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
4. Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na osobnej klatce filmu bezpośrednio po ostatniej klatce merytorycznej filmu przed klatką z logo i/lub nazwami sponsorów oraz kolejno informacją o realizatorach filmu 200%        
Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na końcu filmu, przed informacją o realizatorach filmu   100% 75%    
Nazwy: firmy i pakietu na końcu filmu przed informacją o realizatorach filmu          
5. Logo (czas wyświetlania: 10 sekund z linkiem do www firmy Sponsora) na www.flekso.pl – po prawej stronie – z awizującym logo „Sponsor flekso-fan”                                      Czas publikacji: 4kw 3kw 2kw. 1kw. 30dni
6. Voucher prezentacyjny2019 – jednorazowa 10 minutowa prezentacja firmy Sponsora na Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo  Forum Fleksograficznym2019 z prawem udziału w danej imprezie dla wykładowcy- pracownika firmy Sponsora albo

 – jeżeli sponsorem nie jest firma-dostawca dla fleksografii:

         
Voucher udziałowy2019– bezpłatny udział w jednej imprezie (Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo Forum Fleksograficznym2019) PIF-u dla pracownika/ów firmy Sponsora                                                                                       Liczba osób: 3 2 1    
7. Komplet (6) publikacji PIF-u                                    Liczba kompletów: 4 3 2 1  
8. Wpisanie na listę sponsorów (z nazwą pakietu, logo i linkiem do firmy Sponsora)  projektu flekso-fan opublikowanej na www.flekso.pl/aktualności z dniem otrzymania przez PIF wpłaty od pierwszego sponsora do 31.12.2019 roku          

 Termin zgłoszenia sponsoringu*) upływa 28.2.2019 r.   

Serdecznie  z a p r a s z a m y  firmy, które zainteresowane są wsparciem promocji mającej na celu uruchomieniem w Polsce edukacji fleksograficznej !                   

zamawiam-ffan                

*) Polska Izba Fleksografów (PIF) rezerwuje sobie prawo do wycofania i/lub dodania wybranej/ych pozycji

**) solidarnościowy – jest także ekwiwalentem dla drukarni fleksograficznej (lub przygotowalnii fleksograficznej), które udzieliły  PIF prawa do sfilmowania (lub przekazała własne nagranie) procesu technologicznego celem umieszczenia projektcie flekso-fan. Firmy te (liczba ograniczona do sektorów: szerokiej i wąskiej wstęgi, tektury falistej oraz procesów zadrukowania podłoży „serwetkowych”) mają prawo–na życzenie -do zachowania anonimowości. Warunek wstępny: neutralność przekazu zdjęciowego. Każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez PIF