Przeprowadzana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego, zauważane w naszej branży poczucie humoru ale i też zamiłowania muzyczne niektórych z Państwa skłoniły nas do uruchomienia projektu „flekso-fana”:

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu tego projektu  – z naszym przyszłym  – na co liczymy  –„hymnem” fleksografów – proszę kliknąć w poniższe zdjęcie:

Tutaj kierujemy serdeczne podziękowania dla p.Tomasza Kaczmarczyka ( f.Verpako-członek  naszej organizacji)  za skomponowanie muzyki, realizację całości i świetną współpracę.

Wykorzystując tę muzykę ale i tekst zamierzamy zrealizować drugi etap projektu: wyprodukowanie  1-3 filmów (jako nowoczesne narzędzie)  promujących fleksografię (chcielibyśmy promować ją także i w telewizji) – pierwszyzwiastun jest obecnie przygotowywany – kolejne dwa to (zależeć będzie od zgromadzonych funduszy):

 • Część 1 (cz.2)  drukujemy flekso (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako zawodu (przyszłe zatrudnienie), aby zachęcić szkoły do implantowania programu edukacji fleksograficznej (więcej w artykule: Czy edukacja dla fleksografii … ), aby wesprzeć nabory do szkół i rozpowszechnić wiedzę o tym nowym, atrakcyjnym zawodzie – premiera programu-Podstaw w roku szkolnym 2019/2020,
 • Część 2 (cz.3)  fleksopakowanie (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako producenta opakowań  (z lejtmotywem „fleksografia opakuje prawie wszystko”) – obejmująca cykl/proces wykonania druku i – w procesie przetwórczym – opakowania fleksograficznego, np. krówek w torebce stojącej lub serka / mleka bądź jogurtu (etykieta i opakowanie giętkie + owijki kurczliwe) najlepiej z opcją tektury falistej – opakowanie zbiorcze (?).  Ta wersja powinna spełniać wymogi promocyjne także dla osób, firm nie związanych z nasza branżą (klienci fleksografii czy otoczenie zewnętrzne: instytucje centralne/publiczne oraz administracja samorządowa).

Na niektórych stronach firmowych drukarni- członków PIF opublikowane są filmy ilustrujące także procesy produkcyjne  – tego typu film (jedna lub dwie części)  chcielibyśmy zrealizować i mamy nadzieję na akceptację takiego projektu przez polskie środowisko fleksograficzneserdeczna prośba o komentarze,  … lub po prostu jego wsparcie! Dlaczego:

Istotnym dla naszego środowiska zadaniem, szczególnie dla :
a)    instytucji edukacyjnych zainteresowanych  kształceniem w nowym zawodzie drukarza fleksograficznego
b)    finalnych beneficjentów jakimi są przede wszystkim drukarnie fleksograficzne

jest zaprezentowanie i wypromowanie – wśród  kręgu potencjalnych uczniów ale i też ich rodziców – drukarza fleksograficznego jako atrakcyjnej, życiowej ścieżki zawodowej.
Narzędzia promocyjne także tworzą klimat decyzyjny a obecna sytuacja demograficzna i rynkowa wymagają skoordynowanych działań, które zachęciłyby młodzież do rozpoczęcia edukacji właśnie w tym zawodzie i nie jako zło konieczne, ale świadomy wybór życiowy – dlatego proponujemy Państwu wspólną, skonsolidowaną realizację programu promocji zawodu drukarza fleksograficznego, który powinien objąć :
1.    wyprodukowanie filmu/ów „flekso fan” j.w.
2.    opracowanie i wydanie materiału promocyjnego:

a) ulotki zawierającej: zdjęcia miejsc pracy w drukarniach fleksograficznych różnego sektora, opis-prezentację technologii fleksograficznej, przykłady prac fleksograficznych jako gotowych produktów,

b) przykładu produktu fleksograficznego składającego się najlepiej z: formy drukowej w formacie wizytówki  (dla „jednego” koloru) – przykład plakietki z III’2016 – zapakowanej do małej torebki foliowej w pudełeczku z tektury falistej + etykieta samoprzylepna – wszystkie z takim samym, kolorowym motywem. 

3.    dystrybucję materiału promocyjnego jw. na imprezach tematycznych  typu targi edukacyjne/festiwal zawodów odbywających się w marcu2019 w różnych miastach całej Polski z ofertą kierowaną do potencjalnych uczniów …
4.    reklamę w prasie ogólnej oraz telewizji.

Kwestie do ustalenia

(w przypadku pozytywnego odbioru naszej propozycji) :
 1. Powołanie zespołu realizacyjnego
 2. Opracowanie założeń i napisanie scenariuszy filmów, które obejmować powinny m.inn.:
  1. (cz.2) zaangażowanie  „adepta-drukarz fleksograficzny”   – czy ma być aktorem, czy też znajdziemy u siebie?
  2. (cz.3) zaangażowanie narratora/narratorki
  3. (cz.2) + (cz.3)  nagranie w przygotowalniach i drukarniach krótkich (i neutralnych) dynamicznych i wzbudzających ciekawość sekwencji filmowych  obejmujących kompletny cykl  fleksograficznego i nowoczesnego  procesu produkcyjnego z obecnością – głównych sektorów:  rolowego – szerokiej  (CI i wieżowe), wąskiej wstęgi (m.szeregowe) oraz arkuszowego dla tektury falistej (niezbędne tutaj będą formalne zgody z uwagi na przyszłe rozpowszechnianie)
  4. (cz.3) etap  produkowania towaru rynkowego – zapakowanie u kupca/producenta  zawartości do opakowania zakupionego w drukarni fleksograficznej a na końcu półkę sklepową z zadowolonym klientem
  5. (cz.2) próbki bezpośrednich wydruków z maszyn fleksograficznych (lub filmy z nimi)
  6. (cz.2) próbki z duchem,  morą, niespasowanez „wydrukowaną muchą” i inne
  7. (cz.2) + (cz.3)  asortyment opakowań fleksograficznych
  8. (cz.2) opracowanie – na finałquizu tematycznego „sprawdzającego” pozyskaną z filmu wiedzę 
 3. Opracowanie planu marketingowego związanego z rozpowszechnianiem filmu/ów
 4. Skalkulowanie budżetu oraz zebranie środków na realizację.

ad.D)  pakiety sponsoringowe są skierowane przede wszystkim do:

a) bezpośrednich-podstawowych beneficjentów, jakimi są:

 1. szkoły poligraficzne*  – otrzymują środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kształcenie uczniów w ramach realizacji konkretnego, (rynkowego)  program edukacyjnego,
 2. drukarnie fleksograficzne (wysoka skala zatrudnienia) ale i też przygotowalnie fleksograficzne

b) pośrednich (niższa skala zatrudnienia) beneficjentów, jakimi są producenci wyposażenia ( jest ich niewielu w Polsce) oraz firmy dostawcze/handlowe kierujące oferty do naszej branży.

*w przypadku, kiedy  nasza idea:  jednego w Polsce , b.dobrze wyposażonego w wiedzę  jak i sprzęt ośrodka fleksopak:

nie znajdzie instytucjonalnego i finansowego wsparcia.

Dżingiel (np. na telefon) :

 

ffan-2 logo

Opr. PIF-Krzysztof Januszewski