Polska szkoło poligraficzna: zakup maszynę fleksograficzną!

W listopadzie 2011 wystąpiłem do wszystkich znanych nam ówcześnie szkół poligraficznych w Polsce z propozycją utworzenia klasy o specjalności fleksograficznej w  z jednoczesnym wsparciem procesu kształcenia fachowego-zawodowego, który powinien obejmować:
a)    cały zakres procesu fleksograficznego, począwszy od fazy repro poprzez przygotowanie form drukujących i drukowanie, ale także:
b)    podstawy projektowania grafika,
c)    podstawy projektowania opakowań oraz ich systematykę w obszarze  opakowań zadrukowywanych fleksograficznie,
d)    przetwórstwo produkcji opakowaniowej, w tym produkcję toreb, laminowanie, wykrawanie, uszlachetnianie, itd.  

Poza klasyczną tematyką – wykłady teoretyczne – kształcenie powinno obejmować zajęcia praktyczne, a więc przede wszystkim drukowanie na – będącej w użytkowaniu szkoły zawodowej –  maszynie fleksograficzej, ponieważ żadne zamienniki symulacyjne nie zastąpią uczniowi realnego kontaktu z maszyną drukującą przed podjęciem się  druku nakładu w drukarni.

Minęło prawie 7 lat, a kształcenia jak nie była tak i ma … i nie zanośi się, aby było.

Lansowany w Polsce (importowany od bogatszego sąsiada) dualizm (zajęcia w drukarni, oddelegowywanie pracowników produkcyjnych do szkoleń zamiast stworzenia ośrodka, w którym byłaby zainstalowana maszyna fleksograficzna) nie załatwi tematu strategicznego jakim jest systemowe przygotowanie kadry drukarskiej-fleksograficznej i do przetwórstwa celem zatrudniania w polskich drukarniach fleksograficznych (wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny), aby efektywnie realizować produkcję i przynosić adekwatne przychody.
Dotychczasowy stan realizacji reformy edukacji i przyjęty kierunek, z optyki fleksografii – w moim odczuciu – nie stworzy dla nas  systemu – mechanizmu edukacyjnego do zabezpieczenia właściwie (neutralny, wielkokierunkowy , nie-komercyjny przekaz wiedzy dokonany przez dobrego edukatora) wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej produkcji  w średniodystansowej i dalekiej perspektywie.
Otrzymana z drukarni „Formika”  – firmy będącej członkiem naszej organizacji – informacja (dziękujemy) o udostępnieniu do sprzedaży używanej, ale na chodzie wąskowstęgowej maszyny fleksograficznej  – wybrane parametry poniżej:

 1. Fleksograficzna maszyna drukarska Propheteer 2000SIL (rzędowa , rolowa)
 2. Rok produkcji 2003 ( zdjęcie tabliczki znamionowej IMG_1015)
 3. Szacowany przebieg: czysty druk 41. 500 h plus przezbrojenia 3.3 400 h . Razem 74.900 h
 4. Szerokość nominalna: 20 cali ( 508mm)
 5. Ilość stacji drukujących:
 6. Napęd maszyny serwomotorami ( tj możliwa korekta obwodu drukarskiego)
 7. Suszenie : UV lub opcjonalnie  suszenie elektryczne  w  wykonaniu EX  ; uwaga -wałki  podlampowe chłodzone
 8. Nawijak i odwijak posiada windy do podnoszenia /opuszczania rolek z palety Euro;  
 9. Drukowane materiały: aluminium (20-60 mikronów);papier;  PET, PP, laminaty pap/al/pe , laminaty pap/pe
 10. Wymiary: długość : od osi odwijaka do osi nawijaka 13,3m; szerokość :  maszyna  plus szafy elektryczne oraz odstęp szafy  do maszyny  3,6 m
 11. Wyposażenie maszyny :
 • kamera do kontroli pasowania (zdjęcie IMG_1017)
 • system CORONA firmy PILLAR (zdjęcie IMG- 1022)
 • stanowisko do przyklejania form drukujących na tuleje
 • wałki drukowe do systemu tulejowego 8szt
 • wałki do gum 2 szt.
 • wałki rastrowe 28 szt. (20-1200 linii/cal)

nakłania do ponownego apelu kierowanego szkół poligraficznych realizacji projektu „fleksopak” :

Zakupcie maszynę drukującą fleksograficzne.

Nadarza się teraz taka sposobność:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła poligraficzna, która zgłosi zainteresowanie projektem i :
1.    Zaproponuje projekt aktywnego zaangażowania się w proces uruchomienia kształcenia zawodowego uczniów w zakresie fleksografii – tej interesującej i perspektywicznej produkcji poligraficznej,  wykorzystywanej głównie do zadruku opakowań
2.    Zaproponuje opracowanie i wdrożenie programu nauczania
3.    Przedstawi wizję wyposażenia szkoły przede wszystkim zakupując maszynę fleksograficzną, a dalej prepress.
4.    Przedstawi wizję kształcenia uczniów pozamiejscowych
5.    Przedstawi sposób cyklicznego „rozliczenia się” z uzyskanego wsparcia

uzyska od Polskiej Izby Fleksografów wsparcie jak następuje:

1.    Nieodpłatnie przekażemy każdemu uczniowi w klasie oraz prowadzącemu nauczycielowi po jednym egzemplarzu podręcznika: „Fleksografia-Praktyczny Podręcznik” plus dostępne broszurki  fachowe w j.polskim
2.    Nieodpłatnie udostępnimy zagraniczne magazyny fachowe:„ Flexo-Tief Druck” (niem.),  Flexo-Gravure (ang.) oraz Flexo (ang.) zawierające aktualną wiedzę o technologii i rozwoju rynku
3.    Zapewnimy nieodpłatny udział wyróżniającego się ucznia i nauczyciela prowadzącego na imprezach fachowych typu ogólnego organizowanych przez PIF w czasie trwania tego projektu
4.    Zapewnimy przyjazd specjalistów do jednorazowego wygłoszenia w tej klasie wykładów nt. technologii fleksograficznej
5.    Zaapelujemy do drukarni fleksograficznych,  aby przyjęli na praktyki uczniów tej klasy a także udzielili – po konsultacji z nauczycielem prowadzącym i dyrektorem szkoły – ew.referencji wybranym uczniom tej klasy
6.    Udzielimy pomocy informacyjnej w dokonywaniu zakupów wyposażenia fleksograficznego i niezbędnych materiałów
7.    Udzielimy pomocy w opracowaniu programu nauczania.

Rozpowszechnimy też faktyczny projekt wśród członków naszej organizacji z prośbą o równologłe wsparcie, może też i finansowe?

Absolwenci takiej klasy, mający na świadectwie przedmiot „Fleksografia”, po odbyciu praktyki w drukarniach czy przygotowalniach, z pewnością szybciej otrzymają zatrudnienie w zakładach fleksograficznych.

Współczesny fleksograf z fachowym przygotowaniem zawodowym nie musi koniecznie mieć stale „ubrudzonych farbą rąk ”, itd.,  ale będzie miał styczność ze stale ewoluującą nowoczesną, zinformatyzowaną i skomputeryzowaną technologią jak i bardzo ciekawym rynkiem opakowań oraz rynkiem produktów z nim związanych.

Szkoły poligraficzne zainteresowane realizacją projektu zapraszamy do kontaktu, a drukarnie fleksograficzne prosimy o wsparcie tej inicjatywy.

Życie nie znosi próżni, zatem nie można wykluczyć wariantu, iż zakup tej maszyny  może zostać wcześniej  dokonany bezpośrednio przez drukarnię, ale na to nie mamy już jako organizacja wpływu.

Artykuły powiązane:
a) Kształcenie – jaka nazwa zawodu – czy jesteśmy z foto?
b) Seminarium branżowe nt.edukacji
c) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Opr.Krzysztof Januszewski