Polska szkoło poligraficzna: zakup maszynę fleksograficzną!

W listopadzie 2011 wystąpiłem do wszystkich znanych nam ówcześnie szkół poligraficznych w Polsce z propozycją utworzenia klasy o specjalności fleksograficznej w  z jednoczesnym wsparciem procesu kształcenia fachowego-zawodowego, który powinien obejmować:
a)    cały zakres procesu fleksograficznego, począwszy od fazy repro poprzez przygotowanie form drukujących i drukowanie, ale także:
b)    podstawy projektowania grafika,
c)    podstawy projektowania opakowań oraz ich systematykę w obszarze  opakowań zadrukowywanych fleksograficznie,
d)    przetwórstwo produkcji opakowaniowej, w tym produkcję toreb, laminowanie, wykrawanie, uszlachetnianie, itd.  

Poza klasyczną tematyką – wykłady teoretyczne – kształcenie powinno obejmować zajęcia praktyczne, a więc przede wszystkim drukowanie na – będącej w użytkowaniu szkoły zawodowej – maszynie fleksograficzej, ponieważ żadne zamienniki symulacyjne nie zastąpią uczniowi realnego kontaktu z maszyną drukującą przed podjęciem się samodzielnego  drukowania nakładu w drukarni fleksografizcnej.

Minęło ponad 8 lat, a edukacji jak nie było tak i nie ma …

… lansowany w Polsce (importowany od bogatszego sąsiada) dualizm (zajęcia w drukarni, oddelegowywanie pracowników produkcyjnych do szkoleń zamiast stworzenia ośrodka, w którym byłaby zainstalowana maszyna fleksograficzna) nie załatwi tematu strategicznego jakim jest systemowe przygotowanie kadry drukarskiej-fleksograficznej i do przetwórstwa celem zatrudniania w polskich drukarniach fleksograficznych (wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny), aby efektywnie realizować produkcję i przynosić adekwatne przychody.
Dotychczasowy stan realizacji reformy edukacji i przyjęty”dualny”  kierunek, z optyki fleksografii – w moim odczuciu nie stworzy dla nas  systemu – mechanizmu edukacyjnego do zabezpieczenia właściwie (neutralny, egalitarny w skali kraju, wielosektorowy, nie-komercyjny przekaz wiedzy dokonany przez dobrego edukatora) wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej przemysłowej produkcji  w średniodystansowej i dalekiej perspektywie:

Artykuły powiązane:

a) Kształcenie – jaka nazwa zawodu – czy jesteśmy z foto?
b) Seminarium branżowe nt.edukacji
c) Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem? cz.1 Podstawy
d) Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem? cz.2 Dylematy 
e) Projekt flekso-fan

ffan4

Opr.Krzysztof Januszewski