Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym* projekcie w ramach inicjatywy CORNET 

Do końca września możemy wnioskować o dofinansowanie w ramach programu międzynarodowego CORNET.  Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Program stanowi pomoc w przeprowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych zgodne z potrzebami danej branży. Wyniki projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom, czyli w naszym przypadku w ramach naszej organizacji – na zasadach otwartych.

Szczegóły dotyczące inicjatywy i konkursu można odnaleźć na stronie NCBiR –Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dostaliśmy propozycję przygotowania projektu, w którym oprócz zapraszającego nas zespołu Pani Prof. Małgorzaty Jakubowskiej z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (fleksograficznie dziękujemy) głównym partnerem naukowym będzie berliński oddział instytutu Fraunhofera – największej w Europie organizacji zajmującej się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, odpowiadającej za opracowanie i wdrożenie rozwiązań R&D dla m.in. BMW, Siemens.
Wyżej wymienione jednostki zaproponowały, aby w ramach projektu dopasować opracowywaną przez nich nowatorską technologię elektroniki drukowanej układów elektronicznych i montażu chipów do naszych potrzeb. Pozwoliłoby to na druk na folii, papierze, czy też tekstyliach np. anten RFID oraz czujników (np. temperatury, wilgotności, odpowiednich warunków przewożenia towarów) w temperaturach nieprzekraczających 60oC.
Do udziału w inicjatywie potrzebujemy 5 MŚP, których aktualna działalność stanowiłaby punkt wyjścia dla projektu. Na podstawie potrzeb i pomysłów na potencjalnie zastosowania technologii elektroniki drukowanej tych przedsiębiorstw, ww. jednostki badawcze postawią sobie za cel dopasowanie prototypów materiałów do wytwarzania elektroniki drukowanej w gotowe do wdrożenia produkty dopasowane do realnych możliwości sprzętowych tych MŚP.

Sam projekt ma trwać do 24 miesięcy; maksymalny poziom dofinansowania udzielonego na realizację projektu wynosi:

  • 100% dla jednostki naukowej – czyli pełne pokrycie kosztów pracy jednostek naukowych, po stronie polskiej –  Politechniki Warszawskiej,
  • 85% w przypadku kosztów kwalifikowanych realizacji projektu poniesionych przez izbę – zrzeszenie branżowego (np.naszej organizacji-PIFPolskiej Izby Fleksografów), jednak zarówno PIF jak i firmy mogą przejść przez cały projekt bezkosztowo, nie korzystając z dofinansowania lub korzystając w stopniu niewielkim, występując o dofinansowanie na poziomie np. 100 tys. zł. Wtedy 15 tys. zł wkładu własnego, niekoniecznie w formie gotówki, a np. w formie pracy niepowodującej powstania faktycznego wydatku finansowego, będzie skutkować otrzymaniem z projektu 85 tys. złotych do wydatkowania np. jak w akapicie poniżej lub na badania.

Wyłącznie PIF ( jednostka naukowa nie ma takiej możliwości) może dostać dofinansowanie na rozpowszechnianie wyników projektu, promocję (na branżowych konferencjach, targach, w branżowych pismach), zarządzanie projektem, organizację posiedzeń Komitetu Użytkowników MŚP** (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu) – nie musi jednak z tego korzystać.