Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału jako Partner-wykładowca:

i  zgłaszania wykładów1 do programu konferencji (ale także wynajęcia ministoiska).

Forum  Fleksograficzne jako neutralna, ogólnie dostępna platforma wymiany wiedzy dla Fleksografów obejmuje:

  • konferencję z wykładami programowymi i panele,
  • miniwystawę

 

 

 

                               Firmy–Wykładowcy i/lub Wystawcy są Partnerami Forum

  • oraz wyjątkowo w tym roku:

jubileusz 25-lecia działalności Polskiej Izby Fleksografów

PIFleksografów-25

Proponowane zagadnienia wykładowe

do programu konferencji:

ff22-ego

1. Oczekiwania właścicieli marek wobec opakowań; tendencje rozwojowe sektora opakowań; wpływ kowidowej rzeczywistości.
2. Podniesienie efektywności procesu (optymalizacja i charakteryzacja, dobór i kontrola barw; czynniki wpływające na wzrost wydajności: analiza, pomiar i wybór najlepszych kombinacji zmiennych drukowania dla zapewnienia optymalnego wydruku; systemy inspekcji i kontroli jakości drukowania, błędy druków i ich analiza.
3. Maszyna drukująca i jej otoczenie-farby i ich dozowanie, formy drukowe i ich montaż; technologia tulejowa; podłoża drukowe.
4. Innowacje w fleksografii i tendencje rozwojowe.

zgłoszenie tematu + konspekt2 + cv wykładowcy ze zdjęciem! analiza zgłoszonych wykładów i publikacja programu nadesłanie wykładu
13 lipca 2020
sierpień 2020
31.8.2020

Panele dyskusyjne:

Proponujemy też zorganizowanie 4 paneli dyskusyjnych:

a)    14.9.  ROP3 (rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców) i GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego
b)    14.9. Kupujemy bezpośrednio – zakup skażonych rozpuszczalników od producenta (po wybraniu  najlepszej oferty) bezwodnego alkoholu. Wariant rozszerzony: czy  badania dot. nowych skażalników (plus wynikające receptury rozpuszczalników) i ich wdrażanie a następnie ich zgłoszenie do wprowadzenia do systemu prawnego związanego z obrotem skażonym etanolem jest celowe i uzasadnione? Podczas zasygnalizowanego nam w marcu+ deficytu rozpuszczaników pojawił się też temat importu.
c)    15.9. Kapitału ludzki  – wzorujemy się tutaj m.inn. na  tematyce oraz przebiegiem takiego panelu   2 i 3 marca 2020 w trakcie naszego  Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2020  we Wrocławiu dla branży przetwórców tektury falistej. Nieodzownym jest podjęcie skonsolidowanych działań 4 podstawowych (wg nowej podstawy programowej) sektorów produkcyjnych technologii fleksograficznej, aby wy/promować technologię – nasz ubiegłoroczny projekt:

ffan7jest wciąż aktualny oraz wykształcić nauczycieli tak, żeby były „nabory” a  wyedukowany adept miał wiedzą adekwatną do wysokiego poziomy nowoczesności i jakości produkcji fleksograficznej.  Kapitału ludzki  – a tak  po prostu Pracownicy – nabrał w obecnym czasie szczególnego znaczenia. Potrzebę* zorganizowania takiego panelu uzasadniają także poniższe 2 zapytania (pisownie oryginalne) jakie dotarły do nas w tym miesiącu-lipcu2020:
16.7.20 – firma rekrutacyjna z kraju Europy Zachodniej oferująca pracę dla obcokrajowców z Europy Wschodniej w tym z Polski:
Kontaktuję się w dość nietypowej sprawie. Jestem rekruterem technicznej agencji pracy w … i poszukuję pracowników na stanowisko drukarz. Niestety nie mogę znaleźć odpowiednich kandydatów dlatego uciekam się do niestendardowych metod. Podczas poszukiwania możliwości natrafiłam na stronę Polskiej Izby Fleksograficznej i zastanawiam się czy Państo mogliby mi w jakiś sposób pomóc. Mają Państwo kontakt z osobami z branży, może byłaby możliwość wystawić gdzieś na Państwa stronie nasze ogłoszenie? Lub może mogliby Państwo polecić kogoś kto poszukuje pracy?
oraz nasza odpowiedź:
Polska Izba Fleksografów (a nie Fleksograficzna) jest polską organizacją branżową a co za tym idzie chronimy polski rynek pracy. Nie możemy zatem proponować pracy poza Polską, zwłaszcza, że i nasze drukarnie poszukują dobrych pracowników. Obecnie problem ten narasta i nie wyobrażam sobie skierowania Pani propozycji do pracujących w polskich drukarniach drukarzy fleksograficznych.
(…)
20.7.20 – polska firma rekrutacyjna
dla mojego Klienta, firmy z …letnim doświadczeniem poszukuję trzech drukarzy fleksograficznych
Zależy mi na dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Wymagana jest znajomość obsługi maszyny…**
oferta jest atrakcyjna finansowo jak również istnieje możliwość awansu
jeśli istnieje taka możliwość chciałabym za Państwa pośrednictwem przekazać osobom zainteresowanym szczegóły mojej oferty
* stały deficyt na rynku wykwalifikowanych drukarzy fleksograficznych i brak w Polsce edukacji szkolnej adekwatnej do poziomu fleksografii
**m.fleksograficzna z centralnym cylindrem.

d)    15.9. Nowa” rzeczywistość  i jej wpływ  na prowadzenie działalności (organizacja, ewolucja  opakowań, …) przez fleksograficzne  firmy produkujące opakowania,

e) inna tematyka prosimy o zgłoszenie,

które poprzedzone byłyby wykładem wprowadzającym a potem dyskusją z ekspertami. Zatem serdecznie zapraszamy:

  1. wykładowców z tematycznymi wykładami jak i uczestników do wzięciu udziału w panelu
  2. przede wszystkim drukarnie do zgłaszania  pytań/zagadnień, jakie powinny zostać poruszone w danym panelu.

W pozytywnym przypadku (lub przypadkach) zaproszę przedstawiciela/i producentów dla b) jak i instytucji i organizacji tematycznie zajmujących się danym zagadnieniem dla a-c)

Prośba o powiadomienie do 30.6.2020, a najlepiej zgłoszenie osoby/osób do wygłoszenia wykładu i/lub  wzięcia udziału jako ekspert w panelu/ach.

3Pakiet odpadowy na nowo definiuje zakres rozszerzonej odpowiedzialności producentów za zagospodarowanie odpadów powstających z produktów przez nich wytworzonych (…)    
Wprowadzający powinni finansować tzw. koszty netto czyli koszty zagospodarowania odpadów, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów. Wprowadzający produkty będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów.
Doprowadzenie do pełnej realizacji ROP wymaga m.in.:
• (…)  
• (…)  
• wprowadzenia nowych instrumentów ekonomicznych np.takich jak kaucje, opłaty recyklingowe od wprowadzonych opakowań, wyznaczenie minimalnego poziomu finansowania przez organizacje odzysku zagospodarowania odpadów.
Jednym z kluczowych elementów systemu ROP jest zapewnienie udziału producentów we współfinansowaniu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, które znajdują się w odpadach komunalnych odbieranych od mieszkańców w ramach systemów gminnych.  
(…) wskazuje się potrzebę zróżnicowania opłat, ponoszonych przez wprowadzających, ze względu na rodzaj materiału opakowaniowego, jego przydatność do recyklingu itp. co w pozytywny sposób wpłynie na środowisko poprzez stosowanie opakowań bardziej dla środowiska przyjaznych.
źródło powyższego opracowania

Warunki związane z udziałem w Forum2020 określone zostały w  Regulaminie Forum2020.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego współtworzenia – szczególnie w tym kowidowym okresie – kolejnego programu konferencji Forum Fleksograficznego2020 a przede wszystkim zgłaszania wykładów – preferujemy neutralne –  tylko w formie kompletnie wypełnionej on-lineKarty zgłoszenia udziału.

Pragniemy też zaprosić do sponsoringu  Forum Fleksograficznego2020 więcej.