w Forum Fleksograficznym'2021:

Uczestnicy

Imię i nazwisko 1 uczestnika*

Stanowisko

Imię i nazwisko 2 uczestnika

Stanowisko

Imię i nazwisko 3 uczestnika

Stanowisko

Klasyfikacja (pr. zaznaczyć)*

Opłata

Należność wraz z podatkiem VAT w kwocie (zł)*:

wpłaciliśmy na konto Polskiej Izby Fleksografów: BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*

Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej*

Adres e-mail*

Dane do faktury

Nazwa firmy*

Adres: miasto z kodem pocztowym plus ulica*

NIP*

warunki udziału*

Uwagi

*pola wymagane