15.9.2020 konferencja + miniwystawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  p.Jacek Dębowczyk – jedną z kategorii kosztów, nad którą drukarnie często przechodzą do porządku dziennego, są koszty gospodarki surowcami i magazynowania. Słuchaczom przedstawiono 7 rodzajów marnotrawstwa występujących w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem strat związanych z magazynowaniem i jednocześnie 7 technik oraz narzędzi zarządzania magazynem, które – możliwe do szybkiego wdrożenia w drukarni fleksograficznej – przyczynią się do uwolnienia kapitału i zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej, a tym samym wzrostu rentowności. Wykład – z aktywnym udziałem uczestników (internetowe sondy) – adresowany jest do osób zarządzających logistyką i produkcją w drukarni.
  2.  p.Amir Dekel – jakościowe wytwarzanie opakowań giętkich  ściśle powiązanie jest z ich kontrolą w procesie produkcyjnym. Wymaga to stosowania określnych systemów- narzędzi wizyjnych dla osiągniecia 100–procentowej inspekcji druku  (także po drugiej stronie wstęgi ) obejmującej też zarządzanie barwą. System obserwacji wysokiej rozdzielczości z szybkimi  (do 1.28 Gigabajtów/s) kamerami  linijkowymi z wbudowanym procesorem przetwarzania obrazu i niezbędne oświetlenie (LED – spektrofotometryczny pomiar koloru w linii – w połączeniu z zoptymalizowanymi  algorytmami oprogramowania, pozwalają prawidłowo wykrywać i klasyfikować  drukowany obraz.
Rozszerzeniem funkcjonalności systemu inspekcji jest opcja wykrywania  defektów nieprzejrzystości . Nieprzejrzystość na podłożach przezroczystych jest widoczne tylko wtedy, gdy wstęga jest rozcięta lub laminowana na białym tle. W obu przypadkach druk jest zwykle zakończony i konieczne są powtórki druku.
Sprzężenie z ERP lub MIS implikuje zautomatyzowane wprowadzanie danych zleceń produkcyjnych.   
 3.  p.Małgorzata Zaniewska i p.Waldemar Jałocha przedstawili  makroekonomiczną charakterystykę  rynku europejskiego w świetle panującej obecnie pandemii. Szacuje się, że poziom sprzed COVID-19   będzie możliwy od 2024 a obecna sytuacja spowoduje wyższy  poziom bezrobocia i niższe przychodach domowych podczas gdy nowe inwestycje biznesowe będą się pojawiać powoli.
Na tle zaprezentowanych  spadkowych prognoz ekonomicznych największych rynków w Europie: Anglii, Francji Hiszpanii, Niemiec i Włoch oraz średniej europejskiej prognoza dla Polski – 4,3 % jest najlepsza , czyli najniższa.
Przyszłe trendy związane z branża etykietach samoprzylepnych  to m.inn.: nowe opakowania w e-handlu , rosnące zapotrzebowanie na środki czystości, produkty antybakteryjne, rosnące stawki celne (wyższe koszty importu materiałów), Większa koncentracja na lokalnej produkcji i łańcuchu dostaw wspierana przez rządy, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z prowadzeniem firmy co może skutkować np.przejęciem czy konsolidacją bizensowa.
Przykładowe globalne megatrendy 2020 to: rosnące znacznie równoważonego rozwoju, zmiany nawyków konsumentów w  segmencie spożywczym: klient zwraca uwagę na to co je, jak to zostało wyprodukowane i zapakowane; mniejsze produkty i opakowania; mniej miejsca do przechowywania; starzejące się pokolenia i zmniejszająca się populacja ludzi pracujących.
4.  p.Józef Jarosz – prezentacja objęła : cylindry powietrzne, tuleje formatowe, adaptery pośrednie; czyszczenie i magazynowanie tulei formatowych  oraz  rozwój  poszczególnych elementów tworzących cylindry formatowe. Jakie materiały do ich produkcji stosuje się obecnie,  na jakie parametry istotne przy zamawianiu tulei formatowych należy zwróć
 p.Piotr Stawiński  – wymieniwszy dostępne dla  poligrafii normy  ISO serii 12647- koncentrując się szczególnie na podrozdziałach -2 offset  i -6 fleksografia  – podkreślił   jak mocno jest rozwinięty proces standaryzacji  czy specyfikacji technologii offsetowej  ze zdefiniowanymi, powszechnie dostępnymi profilami ISO wobec sytuacji  niedostatku narzędzi standaryzujących dla fleksografii.
A potrzebujemy przewidywalności i powtarzalności, szczególnie dla drukowania procesowego ale też z rozwinięciem CMYK +kolory specjalne  jak również w rozszerzonej skali barwnej; danych referencyjnych do kontroli druku, proofa odzwierciedlającego druk jaki i narzędzi ułatwiających pracę projektantom (icc, devlink).
Realizacyjnie  – obok klasycznego tworzenia własnych specyfikacji i standardów maszynowych na podstawie fingerprintu coraz bardziej popularne staje się kalibrowanie maszyny do istniejącego standardu.
Znany nam fingerprint – charakterystyka wielu zmiennych  drukowania , którą musimy zapisać (aby je móc łatwo odtworzyć podczas druku produkcyjnego) i kładąc szczególny akcent na serce fleksografii czyli walki rastrowe. Każda zmiana jednej ze zmiennych może spowodować, że efekt procesu drukowania – wydruk może być nieprzewidywalny.
Wynikające z fingerprintu profile (np. ICC, czy devicelink do ColorServer) – ale nie tylko – tworzą kolejny etap – a właściwie narzędzie niezbędne dla obróbki kolorystycznej oryginału.
W dalszej części wykładu autor omówił  zalety (jak  i wady) własnych standardów maszynowych oraz kalibracje maszyny do istniejącego standardu wg  : ISO 12647-2 oraz G7 i ich zalety oraz wady. 
  6.  p.Olof Nyström  – złożone wyzwania związane ze równoważonym rozwojem  i jak cyrkularnym łańcuchem wartości wymagają  nowych sposobów współpracy. Wizja etapów realizacji w skandynawskim przemyśle opakowaniowym przedstawiona  w wykładzie  obejmuje z jednej strony: materiał, producenci maszyn, przetwórcy (etykiety, opakowania) , właściciele marek, sprzedaż , recykling  a z drugiej: uniwersytety, badania, partnerzy / klastry,  konsulting, innowacje/ startupy, sektor publiczny.
Biorąc pod uwagę wiele ról/funkcji  spełnianych przez opakowania, odpowiedź na zadane na wstępnie pytanie:   Powiedz mi, proszę, jakie jest najbardziej zrównoważone opakowanie? nie Jest   łatwym zadaniem, szczególnie, że spojrzenie na OBRAZ opakowania  w Szwecji jest trudne – około 74 % populacji postrzega opakowania jako śmieci.
W obszernym wykładzie autor przedstawił różnorodne perspektywy z tym związane , jak np.: wpływ tabliczki czekolady na środowisko ale i jednocześnie możliwości, jakie  dla opakowania stwarzają wyzwania środowiskowe.
Zgodność wymienionych w wykładzie pięciu głównych trendów  jakie mogą zmienić branżę opakowań w ciągu najbliższych dziesięciu lat z trendami przedstawionymi we wcześniejszym   wykładzie nt.rynku  etykiet samoprzylepnych w dobie Covid-19  potwierdza homogeniczność perspektywy dla opakowań.
Liczne  przykłady opakowań z opisami  ilustrujące wykład oraz omówienia  dały słuchającym wielowątkową, szwedzką wizję tego złożonego i trudnego tematu.
7.  Krzysztof Januszewski spowodowany wybuchem epidemii  wiosenny deficyt  rozpuszczalników i „szybowanie cen” już za nami; ceny obniżyły się, ale czy  branża wyciągnęła wnioski  z gorączkowych poszukiwań surowca czy też nadmiernego ich magazynowania? Pojawiły się pytania:  czy powinny zostać wprowadzone nowe skażalniki  plus wynikające receptury rozpuszczalników i ich uprzednie wdrożenie technologiczne? Czy wynikowe zgłoszenie ich do wprowadzenia do systemu prawnego związanego z obrotem skażonym etanolem jest celowe i uzasadnione? Czy występujący importu zaopatrzeniowy może zostać  zastąpiony polską  produkcja ? Czy kolektywny (aby uzyskać niższą cenę) choć niezależny – zakup bezpośredni  skażonego rozpuszczalnika  u producenta bezwodnego etanolu nie jest utopią?
Brak jest banku/kompendium  tematycznej, utylitarnej i dostępnej wiedzy oraz zainteresowania drukarni potrzebą   jego utworzenia. Takie opracowanie powinno zostać wykonane, ale jak dotąd lekcja nie została odrobiona i nic  na to nie wskazuje.
Zatem czy Polak mądry po szkodzie? …mam na myśli (kontrolowany?) przez branżę scenariusz  w przypadku powtórzenia się sytuacji kryzysowej! Osobiście mam wątpliwości.

Temperament wykładowców tradycyjnie dyscyplinowany był dźwiękami 2 dzwonków (mały, „hotelowy” minuta przed zakończeniem wykładu, duży, mosiężny-koniec wykładu!). dzwonkiOba dzwoniły i … ponownie przypominały wykładowcom o upływie czasu! Miejmy nadzieję, że podczas kolejnego –dwudziestego trzeciego:

ci wykładowcy, którzy planują swoje wystąpienia – fleksograficznie już teraz zapraszamy – nie usłyszą monitorujących dźwięków ułatwiając! nam realizację planowego (przekraczanie czasu nominalnego prezentacji) programu konferencji i jednocześnie przebiegu Forum Fleksograficznego2021.

 Cieszy też  – pomimo kowidu– frekwencja: poniżej 2 diagramy z porównawczą – względem 2019 – analityką: