Pakiety sponsorskie

dzielą się na:

  1. s.klasyczny  – wsparcie finansowe) i/lub
  2. s.organizacyjny – pokrycie kosztów lunchy / przerw kawowych i/lub,
  3. s.rzeczowy – dodanie do materiałów konferencyjnych:  plecaków, pendarjwów, foldera reklamowego, etc.

Zapraszamy firmy potencjalnie zainteresowane sponsoringiem Forum2019  o bezpośredni  kontakt w sprawie szczegółów pakietów sponsorskich .

Sponsoring jako wsparcie  kolejnego Forum  stwarza jednocześnie możliwość uwydatnienia  merytorycznego udziału firmy-sponsora