FTech2020-pol x515Magazyn FlexoTech zaprasza do dokonywania zgłoszeń w  dorocznym konkursie na najlepszy produkt fleksograficzny.

Lista kategorii:

1.    Etykiety (proces: CMYK, poszerzony gamut lub podobny)
Labels (process) Using process primary inks to create colour shades (CMYK, EGP and similar)

2.    Etykiet (kreska i raster) Zastosowanie kolorów dodatkowych (spotowych) do druku prac kreskowych i półtonalnych-tutaj do 3 kolorów
Labels (line and tone) – using spot colours to print line-works and halftones. Halftone overprints should be limited to a maximum of three colours

3.    Opakowania giętkie – wąska wstęga  <600mm
Flexible packaging (narrow web)

4.    Opakowania giętkie – średnia wstęga 600-1000mm
Flexible packaging (medium web)

5.    Opakowania giętkie – szeroka wstęga >1000mm
Flexible packaging (wide web)

6.    Zastosowanie farby UV na papierze lub kartonie
UV ink on paper or board – the use of UV inks on paper or board substrates

7.    Post-print na tekturze falistej (fale: A,B,C i D)
Corrugated post-print (A,B,C and D flute) – post-print flexo on corrugated board with A, B, C or D fluting

8.    Post-print na tekturze falistej (fale: E i F)
Corrugated post-print (E and F flute) – post-print flexo on corrugated board with E or F fluting

9.    Najlepsze zastosowanie drukowania hybrydowego  przy wykorzystaniu fleksografii jako technologii wiodącej, ale z wykorzystaniem innych technologii drukowania dla uzyskania wydruku z dodatkowymi cechami lub atrybutami
Best use of hybrid printing (was Combination printing) – using flexo as the main printing process but using different processes to give the print additional qualities or attributes

10.    Kolory procesowe stosując  tylko CMYK z/lub bez białego lub lakieru
Process colours only – using just CMYK with or without a white or a varnish

11.    Pierwotnie wydrukowany w innym procesie – każda praca fleksograficzna, która została pierwotnie wydrukowane w innym procesie (należy dołączyć próbkę wydruku z poprzedniego procesu drukowania)
Originally printed by another process – any flexo job which was originally printed by a different process (a print sample of the previous printing process must be included)

12.    Cyfrowe etykiety i opakowanie – jakiekolwiek opakowanie lub etykiety, które zostały wydrukowane wyłącznie przy użyciu technologii drukowania cyfrowego
Digital labels and packaging – any packaging or labels which have been printed with digital printing technology only

13.    Najlepsze zastosowanie  zdobienia za pomocą wytłaczania, foliowania lub innych zdobień  w celu uzyskania oszałamiających wzrokowo efektów na opakowaniu lub etykietach
Best use of embellishments – using embossing, foiling or any other embellishments to make visually stunning results on packaging or labels

14.    Druk promocyjny – druk fleksograficzny wyprodukowany w celu zaprezentowania możliwości drukarza. (Musi zostać zgłoszony przez drukarza i nie może być pracą komercyjną)
Promotional print  – flexo print produced to showcase the abilities of a printer. (Must be submitted by the printer and can not be a commercial job)

15.    Innowacja – nowe produkty i usługi dla branży fleksograficznej, które zostały wprowadzone na rynek i są dostępne handlowo w ciągu 12 miesięcy przed 10 lipca 2020 r. Nie przeznaczony dla drukarzy
Innovation – new products and services for the flexographic industry which have been launched and are commercially available in the 12 months prior to 10 July 2020. Not eligible for printers

16.    Ekologicznie zrównoważona firma roku – drukarnie, które mogą wykazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, wdrażając polityki ograniczające odpady, emisje lub ślad węglowy. Można to osiągnąć poprzez inwestycje w infrastrukturę lub wybór materiałów eksploatacyjnych i zarządzanie nimi. Zgłaszający powinni przesłać 500-wyrazowy raport, który określa, w jaki sposób spełniają kryteria tej kategorii, a także  dodać wszelkie dokumenty potwierdzające, które pomogą jurorom dokonać oceny.
Environmentally sustainable company of the year – print companies that can demonstrate their commitment to the environment by implementing policies which reduce waste, emissions or carbon footprint. This could be achieved with investment in infrastructure or choice and management of consumable materials. Entrants should submit a 500 word report which outlines how they meet the criteria of this category, as well as any supporting documents which will help the judges make their assessment.

Termin zgłoszenia:

10 lipca 2020

Zaprezentowanie nagród zwycięzcom:

14 października 2020

Gdzie:
Royal Lancaster London, W2 2TY

Szczegóły: https://www.flexotechawards.com/

źródło: FlexoTech

 

Firmy decydujące się dokonać zgłoszenia i wypełniające formularz mogą ew.kontaktować się z PIF w kwestii konsultacji językowej. Możemy także podjąć się wysyłki zbiorowej zgłoszeń (taniej) – zachowując poufność – w przypadku takiego zainteresowania.

Miałem okazję uczestniczyć w edycji FlexoTech2000 – wrażenia niezapomniane…

AGFA DIGITAL CAMERAktórych życzę Państwu najlepiej podczas odbioru nagród za polskie produkty fleksograficzne … w 2020.

Powodzenia!!!

Krzysztof Januszewski