Głównym celem jest szerzenie wiedzy nt. fleksografii stosowanej przede wszystkim przy produkcji opakowań. Integracja naszej branży jest kolejnym zadaniem dla nas.
Bardzo istotną obecnie – w świetle reorganizacji szkolnictwa zawodowego – kontynuacja działań w zakresie utworzenia w Polsce ośrodka kształcenia zawodowego fleksopak.