Serdecznie zapraszamy do rozważenia członkostwa w naszej organizacji – firma przystępując do Polskiej Izby Fleksografów jednocześnie zaczyna wpierać nasze działania związane m.inn. z:

a) promowaniem tej technologii  oraz równocześnie branży w zewnętrznym otoczeniu gospodarczym, samorządowym jak i instytucjonalnym – gdzie wiedza o nas jest wciąż znikoma bądź żadna, czy też

b) podnoszeniem poziomu wiedzy fleksograficznej.

Opłaty: jednorazowe wpisowe wynoszące 500 zł  oraz składki kwartalne 500 zł (2000 zł rocznie) dokonywane są na podstawie not statutowych .

PIF-deklaracja

PIF-PLFTA-deklaracja-pol-ang