1. Polska Izba Fleksografów  – działając na rzecz rozwoju  technologii   jak też branży fleksograficznej  publikuje określone treści/artykuły/relacje własne jak i stron trzecich  (np. inni autorzy artykułów technologicznych ) jak również fotografie. PIF czyni to w dobrej wierze i  nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki  wynikające z  opublikowanych treści.
  2. Wykorzystanie wszystkich treści opublikowanych na tej stronie – niezależnie od celu – komercyjnego czy niekomercyjnego – wymaga każdorazowo zgody Polskiej Izby Fleksografów , w przeciwnym wypadku jest naruszeniem prawa obowiązującego w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania treści publikowanych w internecie
  3. Wykorzystane znaki handlowe (jak np. logo), towarowe,   itp. przynależą do ich właściciel i tworzą niezbędne referencje do publikowanych treści .