w Kazimierzu Dolnym  

Zastrzyk wiedzy, możliwość wysłuchania historii doświadczeń, różność metod współpracy.
Szeroka gama wykładowców z obszaru sukcesji dla właścicieli firm z branży fleksograficznej

Zmiana pokoleniowa w polskich przedsiębiorstwach staje się faktem. Po ponad 30 latach wolnej gospodarki, czasach kiedy zaradność i pracowitość przyniosły powstanie, funkcjonowanie, rozwój i ekspansję polskich przedsiębiorstw, przychodzi czas na zmianę warty, zmianę pokoleniową – sukcesję:

Proces sukcesji dotyka każdej z branż, każdej wielkości przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwa z całej palety rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. Proces sukcesji dotyczy również branży opakowań, w tym branży fleksograficznej.

21 czerwca 2021 r. odbyło się premierowe:

Wychodząc naprzeciw potrzebie firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Fleksografów w obszarze sukcesji, Dyrektor Polskiej Izby Fleksografów, Pan Krzysztof Januszewski zainicjował –  tworząc  koncepcję programową Forum sukcesja w postaci 6-blokowego roboczego programu:

I.  Polskie firmy rodzinne i ich przyszłość   
II.  Senior – rodzina-misja firmy rodzinnej   
III.  Pojęcie oraz obszary i etapy sukcesji – opcje-strategie  przekazania interesu rodzinnego
IV.  Dylematy właściciela-Nestora i Sukcesora oraz psychologia – nieodłączne czynniki  przekazywania władzy
V.  Komu i jak przekazać (przedsiębiorczy) dorobek życia
 VI.  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej 

i zorganizował premierowe forum poświęcone sukcesji w branży opakowań.

Forum sukcesja jako neutralna, ogólnie dostępna platforma wymiany wiedzy  Polskiej Izby Fleksografów – i pierwsze spotkanie właścicieli firm z branży fleksograficznej miało za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu sukcesji i procesów zmiany pokoleniowej w ich firmach.
Spotkanie spełniło swoje zadanie. Zapraszamy na relację:

Forum sukcesja odbyło się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Przybyłych uczestników z branży przywitał Dyrektor Polskiej Izby Fleksografów przybliżając specyfikę branży oraz przedstawiając pochodzenie nazwy fleksografia jak i spektrum opakowań i etykiet produkowanych przez fleksografię . Forum sukcesja odbyło się między innymi dzięki Partnerom, których przedstawił, zapowiedział i podziękował im za obecność dyrektor Izby:
Partnerami wydarzenia byli: Grant Thornton, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., Kancelaria Finansowa LEX, która była również wystawcą podczas wydarzenia, Instytut Biznesu Rodzinnego oraz Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych.

Spotkaniu przyświecała idea dostarczenia różnorodności wiedzy i doświadczenia, która została zachowana dzięki zróżnicowanemu gronu prelegentów, różnemu ich pochodzeniu, różnemu podejściu do procesu sukcesji, różnej profesji – obecni byli, prawnicy, stratedzy biznesowi, stratedzy zarządzania.

Pierwsze wystąpienie zostało zrealizowane w formie odtworzenia nagrania. Wykład poprowadziła dr Adrianna Lewandowska – Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego na temat: „Firmy rodzinne w czasach nieoczywistych. Wyzwania i przewagi”. Podczas wystąpienia podkreślała, że proces sukcesji nie jest jedynie przekazaniem władzy czy własności, a długim wieloetapowym procesem, na który składa się 5 elementów, tzw. „Diament sukcesyjny”. Przekazanie wiedzy, władzy, własności w oparciu o wartości i wizję przedsiębiorstwa, którego dotyczy proces sukcesji.
Dr Adriana Lewandowska wskazała podczas wykładu, że sukcesja jest procesem, który ma zachować firmę rodzinną na pokolenia, wskazała przykłady firm zagranicznych i polskich, którym udało się proces sukcesji przeprowadzić i zachować rodzinność w kolejnym pokoleniu.

Potrzeba procesu sukcesyjnego oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie” to drugi wykład realizowany podczas spotkania, a poprowadził go dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Podczas wykładu uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest sukcesja, kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie i rodzinie biznesowej, jakie są cele procesu sukcesji zarówno po stronie firmy, jak i po stronie rodziny oraz jakie cele powinny przyświecać procesowi sukcesji. Dr Rafał Trzeciakowski podkreślał, że nie istnieje modelowy proces sukcesji, gdyż każda firma i rodzina jest inna. Istnieją natomiast narzędzia prawne i mechanizmy, które warto zastosować i wdrożyć podczas zmiany pokoleniowej, pamiętając o codziennej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.