off2017-0p-wwwCoroczne Seminarium Opakowania tekturowe+ flekso po raz pierwszy zorganizowane przez Polską Izbę Fleksografóww cyklu dwudniowym odbyło się 19-20 czerwca 2017 w hotelu Copernicus w Toruniu. Skierowane było do środowiska producentów pudeł z tektury falistej zajmującego się też zadrukiem fleksograficznym tektury falistej w technologii postprint (bezpośredni druk na arkuszach plus przetwórstwo zadrukowanych arkuszy na opakowania).

W trakcie dwóch „seminaryjnych” dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 10+8= 18 wykładów programowych typu neutralnego/technologicznego oraz produktowego/komercyjnego jak i zapoznać się z ofertą handlową następujących firm:

Barmey Wojciech Barabasz  BW Papersystems Esko F.H.-U.Tompak Grafikus Systemy Graficzne  Infosystems Pamarco Reprograf Scorpio Statech 4EcoSolutions

Poza wykładowcami z Polski przybyli także wykładowcy z: Anglii i USA, a zakres tematyczny objął następujące prezentacje:

Pierwszy dzień  19.6.2017:

  1. Współczesne metody pomiaru pojemności farbowej wałków rastrowych*), p.Wojciech Barabasz, Barmey
  2. Projektowanie opakowań z tektury falistej*) p.Łukasz Łącki, SmurfitKappa
  3. Druk farbami wodorozcieńczalnymi na tekturze falistej – błędy i wady, p.Łukasz Łącki, SmurfitKappa
  4. Optymalizacja procesów przetwórczych pudeł: drukowanie, nacinanie, wykrawanie, złamywanie, p.Filip Boruszak, BW Papersystems
  5. Optymalizacja procesu czyszczenia cylindrów rastrowych, p.Łukasz Uba , Statech
  6. Trendy w gospodarce globalnej – wpływ na sektor fleksograficzny, prof.Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  7. Czy może być jeszcze łatwiej? Platforma płyt fleksograficznych DuPont Cyrel® EASY, p.Tomasz Nojszewski , DuPont
  8. Wyniki prac badawczo-rozwojowych kluczem do pozyskania dotacji UE na maszyny fleksograficzne, p.Mariusz Sosnowski , Infosystems
  9. Rodzaj zamknięcia okładzin PU  a jakość wykrawania rotacyjnego, p.Michał Tombiński, Tompak
  10. Moc tkwi w automatyzacji. Rozwiązania Hybrid Software dla producentów opakowań tekturowych, p.Maciej Pierzchalski, Scorpio

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

Kilka zdań nt.3 prezentacji.:

ad.1) zagadnienie pomiarów wałków rastrowych, które w druku fleksograficznym są elementem decydującym o ilości farby użytej do wydruku. Zatem precyzyjna wiedza o ilości farby dozowanej przez wałki rastrowe, które planujemy zastosować do danego zlecenia jest bardzo istotna. p.W.Barabasz wymienił i porównał  3 metody pomiaru – jak się okazuje występują różnice między wynikami pomiarów prowadzonymi różnymi metodami. Analiza obszernej bazy wyników dokonanych w f.Barmey wskazuje, że w przypadku profesjonalnej obsługi sprzętu oraz korzystając z różnych metod można uzyskać w miarę spójne rezultaty a delta min./maks. wyników wykonanych w różnych lokalizacjach przez różne osoby i różnymi metodami nie przekracza 10%. Warunkiem jest systematyczna kalibracja urządzeń. A jaki jest sposób weryfikacji wyników ? Należy zaopatrzyć się we własny pasmowy wałek kalibracyjny jak i równolegle do pomiarów pojemności prowadzić pomiary gęstości optycznej wydruków i gromadzić wyniki.
ad.2) 2 wykłady wygłoszone przez przedstawiciela drukarni fleksograficznej. W pierwszym z nich podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania opakowań z tektury falistej  bazując na stosowanej w globalnej firmie praktyce. Wieloetapowy proces produkcji opakowania z tf obejmuje analizę oczekiwań klienta: specyfika klienta i planowanego produktu (wygląd, pozycja na półce, bloki tematyczne)  w świetle konkurencyjnych wyrobów przy wykorzystaniu bogatej, aktualizowanej bazy zdjęć półek sklepowych z wielu krajów i sieci handlowych  oraz jednocześnie perspektywy sprzedaży produktu/ów klienta) . Optymalizacja wykonalności opakowania bierze pod uwagę: funkcjonalność, ekspozycję,  wytrzymałość opakowania czy symulację łańcucha dostaw oraz wynikowo realną kalkulację. Obszerna baza  asortymentów pudeł i ich konstrukcji, wizualizacja 2D i 3D pudeł tworzą atrakcyjny fundament dla optymalizacji oferty opakowaniowej kierowanej do producenta towarów pozwalając jemu na np. uniknięcie kosztów (nietrafionych) eksperymentów na półce sklepowej dziękujemy p.Ł.Łęckiemu i jednocześnie zapraszamy przedstawicieli innych polskich drukarni do zgłaszania wykładów w tym roku !
ad.4) odrębny tematycznie, ale wyrazisty-niezwykle przemawiający do wyobraźni  wykład  \ nt. ewolucji gospodarczej jak i społecznej otaczającego nas świata i wynikających z tego szans ale też i wyzwań lub wręcz zagrożeń. Kwintesencją wykładu był slajd z kielichem wstydu oraz puenta o inkluzywności społecznej (włączeniu społecznym) jako priorytetu i warunku trwałego rozwoju.

Pierwszy dzień zakończony został wieczorem integracyjnym (grillowane jadło oraz dyskoteka) zaaranżowanym przez nas dla uczestników Seminarium Opakowania tekturowe+ flekso na  terenie rekreacyjnym hotelu Copernicus – w bliskim sąsiedztwie leniwie płynącej w b.ciepły wieczór Wisły   – oferującym świetną przestrzeń do integracji, dyskusji (sporo nt. wspomnianego wyżej „odrębnego” wykładu ), posmakowania serwowanych frykasów jak i zabawy.