Podczas wystawy swoje oferty dla uczestników Seminarium zaprezentowało 10 wymienionych we wstępie firm:

 

.

.

…a temperament wykładowców tradycyjnie dyscyplinowany był dźwiękami 2 dzwonków (mały, hotelowy minuta przed zakończeniem wykładu, duży, mosiężny-koniec wykładu). Oba dzwoniły i … temperowały!

Polska Izba Fleksografów dziękuje zarówno partnerom merytorycznym (wykładowcy i wystawcy) jak i uczestnikom za wkład i udział – statystyka poniżej:statystyka

w naszym Seminarium2017 i jednocześnie zaprasza na kolejne:

ot+f18-960Opr Krzysztof Januszewski

Nota redakcyjna:
Powyższa relacja może zostać przedrukowana  w polskim czasopiśmie branżowym w przypadku :
a) zachowania oryginalnego tytułu,
b) podania na początku publikacji źródła pochodzenia,
c) nie przekroczenia 50 % objętości tekstu oryginalnego (i 50% liczby zdjęć
w przypadku ich publikacji na www.flekso.pl)) z uwzględnieniem kompletności merytorycznej przedruku,
d) przeniesienia in ekstenso do przedruku treści oryginału występującej przed i po relacji z wykładów,
e) uzyskania zgody
PIF na zamieszczenie zdjęć własnych,
f) jednoczesnego opublikowania – stosując chronologię czasową – przedruku nt.
Forum Fleksograficznego 2017 Polskiej Izby Fleksografów,
g) przesłania do Polskiej Izby Fleksografów wydrukowanego egzemplarza z opublikowanymi relacjami nt. Seminarium
jw. oraz Forum2017