Kolejna edycja, organizowanego przez Polską Izbę Fleksografów, corocznego seminarium „Opakowania tekturowe+ flekso” odbyła się zgodnie z planem 2-3 marca 2020 r. w Haston City Hotel we Wrocławiu. Spełniła oczekiwania – dostarczyła informacji technicznych z zakresu rozwiązań podnoszących konkurencyjność branży przetwórczej opakowań z tektury falistej, stosujących także fleksograficzną technologię zadrukowywania.

Dogodna lokalizacja, zróżnicowane grono prelegentów i szeroki wachlarz omawianych zagadnień przyciągnęły 70 uczestników – w większości przedstawicieli drukarń i firm dostawczych, a także reprezentantów sektora prepress, nabywców opakowań, organizacji i prasy branżowej.

Przybyłych serdecznie przywitał Krzysztof Januszewski, dyrektor biura  Polskiej  Izby Fleksografów – pomysłodawca i główny organizator seminarium. Jak przy każdej sposobności, zaapelował o operowanie prawidłowym nazewnictwem i używanie terminu „fleksografia” (zamiast „fleksodruk”). Dziękując  wszystkim  za obecność, wymienił  partnerów merytorycznych  – firmy: Barmey,  BW Papersystems, Color Management  Consulting,  ISRA Vision, Mondi,  PrimeBlade Sweden, Santander  Bank Polska,  Schumacher Packaging, Scorpio,  Versor  Engineering  –  oraz  partnera  medialnego:

logo PP

Na miniwystawie, tradycyjnie towarzyszącej konferencji, prezentowały się firmy partnerskie, a ich przedstawiciele byli jednocześnie wygłaszającymi referaty.

Jako pierwszy wystąpił  Wojciech  Barabasz, zarządzający  właściciel  firmy  Barmey,  z interesującą  prezentacją Czyszczenie  fleksograficznych zespołów drukujących i wałków rastrowych w maszynach pracujących na farbach wodnorozpuszczalnych*. Przekonywał jak właściwie zapla- nowana obsługa i konserwacja pomagają utrzymać stabilność produkcji, ograniczyć straty i wydłużyć  okres eksploatacji wałków  rastrowych.  Prezentował  różne systemy farbowe. Omawiał czynniki wpływające na zanieczyszczenie cylindra rastrowego, a przede wszystkim dobre praktyki w zakresie czyszczenia wałków rastrowych. Zainteresowanych tematem odsyłamy do  lutowego  numeru „Przeglądu…”, w którym opublikowaliśmy artykuł, będący obszernym skrótem tej prezentacji (patrz PP 2/2020 s. 85-87).

Rozwzania  dla procesu  zadruku  tektur y falistej– CartonStar*   zaprezentował  Herwig Lutz, Business Unit Print Global Market Manager Corrugated w firmie  ISR A Vision (korzystając z profesjonalnego tłumaczenia Andrzeja Hulpowskiego-Szulca, rzeczoznawcy PIF). Omówił składniki rekomendowanego systemu i przykłady jego zastosowania, z osiągnięciem stuprocentowej skuteczności. System Carton-Star ma pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów i zwiększeniu wydajności drukowania.  Umożliwia  nadzór nad  jakością  i zintegrowanie jej kontroli z całym systemem. Technologia jakości  nadruku składa się z trzech głównych komponentów: kamer liniowych,  systemu  naświetlania  za pomocą diod LED i odpowiedniej mocy obliczeniowej. Systemy inspekcji druku na tekturze falistej są w stanie wykryć błędy nadruku, zanim jeszcze dostrzeże je drukarz. Wychwytują także wady tektury.

Referat Od projektu do palety – jak zoptymalizować opakowanie” wygłosiła Lidia Staszewska, absolwentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ, od 2018 r. zatrudniona w firmie Scorpio. Rekomendowała program do projektowania opakowań  o nazwie  Impact,  a do  optymalizacji  paletyzacji– program MultiPack. Pierwszy gwarantuje: szybkie tworze- nie projektów 2D, z możliwością korzystania z rozbudowanej biblioteki gotowych projektów i składników, importowanie i umieszczenie grafiki na opakowaniu, tworzenie kształtów według importowanej grafiki, sprawny rozkład użytków na arkuszu, realistyczne wizualizacje 3D, animacje 3D, generowanie  różnorodnych raportów oraz  optymalizację procesu produkcyjnego. Natomiast program MultiPack umożliwia: łatwy dobór opakowań zbiorczych do określonego produktu, zoptymalizowanie  ustawień pudeł na palecie,  ułatwienie pracy produkcyjnej, zabezpieczenie produktów w transporcie i obniżkę kosztów logistyki.

Zainteresowaniem  cieszyła się  prezentacja  Marka Motylewskiego,  kierownika Serwisu  Technicznego Mondi Containerboard,  zatytułowana  Droga do  płaskiej  tektury falistej.  Temat  ten  miał  swój  debiut  na  warsztatach „Praktyczne aspekty wytwarzania tektury falistej”, organizowanych przez  SPP (patrz PP 11/2018 s. 698 i PP 10/2019 s. 604). Był również referowany na Seminarium Technicznym FEFCO w Genewie  (PP 11/2019 s. 691). Przypomnijmy, że płaskość tektury falistej  zależy  od: temperatury, wilgotności  i naprężenia papieru. Kluczem  do  sukcesu (czyli do wyprodukowania płaskiej  tektury) jest dostarczenie takiej samej  ilości wilgoci (w postaci  kleju) do  każdej  warstwy tektury falistej,  biorąc  pod  uwagę:  rodzaj  papieru,  jego gramaturę i naprężenie na tekturnicy.  Z uwagi  na różnice stężeń kleju dla sklejarek  pojedynczej  i podwójnej  należy ustawiać szczeliny  klejowe  proporcjonalnie  do  stężenia – najlepiej mieć te same  stężenia dla obydwu typów skleja- rek. Wstępne ustawienie szczelin klejowych w zależności od rodzaju fali wymaga wzięcia pod uwagę różnic w ilości fal na metr bieżący.  Przy wstępnym ustalaniu  szczelin  klejowych należy  uwzględniać rodzaj  i gramaturę papieru. Natomiast przy wstępnych ustawieniach naprężenia papierów na sklejarkach  – rodzaj  papieru, jego  gramaturę i proporcjonalnie regulować poziom  naprężenia. Dobieranie szczelin  klejo- wych w zależności od miejsca  dozowania, stężenia, rodzaju fali, asortymentu i gramatury papieru oraz proporcjonalne ustawienie naprężenia dają duże  szanse na znacznie lepszą płaskość leżenia tektury falistej.

Prezentacji słuchano z zainteresowaniem