Nazajutrz Krzysztof Januszewski podzielił się ze słuchaczami swymi wrażeniami z uczestnictwa w konferencji jubileuszowej brazylijskiego stowarzyszenia fleksograficznego (które w 2019 r. obchodziło 30-lecie**).  Wygłaszał tam referat i brał udział we wręczaniu nagród i wyróżnień. Zwrócił uwagę na liczne grono sponsorów. Zaprezentował slajdy zarówno z tego wydarzenia, jak i z wizyt w dwóch szkołach branżowych Senai** w Brazylii (patrz PP 2/2020 s. 84), wyrażając nadzieję, że kiedyś takie będą i w naszym  kraju.

Dyrektorzy Krzysztof Januszewski (PIF) i Marek Chojnacki (Orpak) prowadzą panel dyskusyjny

Następnie  Marek  Chojnacki  moderował ciąg dalszy  panelu  poświęconego kapitałowi ludzkiemu, tym razem ze wskazaniem rekomendacji. Zgłosił wniosek podjęcia działań zmierzających do rozwijania fleksografii w Polsce. W tym celu zaproponował: publikacje materiałów reklamowych propagujących  tę dziedzinę, przygotowanie standów informacyjnych (wystawianych  podczas targów,  w tym  edukacyjnych i innych  spotkań branżowych), zorganizowanie specjalnej konferencji  dotyczącej  spraw edukacji fleksograficznej (w gronie różnych środowisk i instytucji), a w dalszej przyszłości powołanie ośrodka, który koordynowałby skuteczne działania rozwijające fleksografię.

Kolejnym  prelegentem był Piotr  Bielski, dyrektor  Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, który starał się odpowiedzieć na zawarte w tytule referatu pytanie   Jak długo  będziemy odporni  na globalne spowolnienie? . Poprzednie  dwa  lata (2018-19)  przyniosły wyraźne spowolnienie  w gospodarce światowej  (spadek obrotów w handlu międzynarodowym  i inwestycjach).  Na przełomie  2019/2020 zaczęły pojawiać się  sygnał y poprawy  koniunktury.  Dawały  nadzieję,  że w 2020  r. będzie ożywienie gospodarki światowej, ale pojawiła się epidemia koronawirusa,  a wraz  z nią zastój,  niepewność  i ryzyko stagnacji.  Wpłynie  to na zaburzenia  globalnego łańcucha dostaw,  globalny spadek popytu,  pogorszenie  nastrojów gospodarczych, zakłócenia logistyczne, spadek światowych cen  surowców. O ile wirusa  uda  się skutecznie  opanować, gospodarka powoli powinna wracać na swoje tory. Jednakże nie tylko pandemia ponosi winę za spowolnienie. Do 2019 r. prognozy dla Polski były dobre, ale „odpryski”  światowego spowolnienia dotarły do naszego kraju już pod koniec 2019 r. Wówczas  tempo wzrostu gospodarczego wyhamowało w Polsce do ok. 3% rok do roku (z 5% w 2018 r.).

Filip  Boruszak,  dyrektor  sprzedaży  BW  Papersystems na  region  Europy  Środkowo-Wschodniej,  zaprezentował Nadruk obustronny w opakowaniach E – commerce. Drukowanie po wewnętrznej  stronie opakowania  staje się coraz popularniejsze. Przede wszystkim zwiększa wrażenie rozpakowywania, którym odbiorcy coraz  częściej  dzielą  się na portalach społecznościowych (co prelegent zobrazował filmikiem  z kanału youtube). Dodawanie zamieszczonego tam komunikatu przenosi wrażenia konsumentów na wyższy poziom. Jest to nowa generacja wartości dodanej. Wykorzystywane w handlu internetowym opakowanie zadrukowane od środka – poza  swoją  główną funkcją,  jaką jest transport i ochrona zawartości – dostarcza konsumentom dodatkowych informacji.

W e-commerce (w przeciwieństwie do handlu detalicznego) sprzedawcy mają  mniej  produktów  kontaktowych,  aby zaimponować klientom, dlatego ważne jest wykorzystanie każdej  możliwości stworzenia  wyróżniającej się marki.  Nadruk  od  środka, oprócz czysto marketingowego aspektu, wpływa na budowanie marki i zwiększa jej rozpoznawalność. Ponadto,  zawiera instrukcje  dotyczące  rozpakowywania, ponowienia zamówienia, ewentualnych zwrotów, komunikat „dziękuję” i inne informacje (np. przepisy).

O wzrastającym rynku  e-commerce (20 % rocznie) wspomniał  także Jacek Hildebrandt,  dyrektor  sprzedaży Schumacher  Packaging  Sp.  z  o.o.,  w  swojej  prezentacji Rynek opakowań tekturowych w Polsce. Prognozowana  wartość  całego  rynku  opakowań  w Polsce  w 2020  r.  to 46 mld zł (szacowany wzrost  ok. 6,8% rocznie). Sektor  papieru  i tektury  falistej  plasuje  się  w nim  na  drugim  miejscu– 37% (po tworzywach sztucznych, które mają o 2% większy udział w rynku). Różnica coraz bardziej się zmniejsza, w czym szczególnie pomaga ostatnio trend „eko”. Inne, teraźniejsze i przyszłościowe, tendencje dla niezwykle rozwojowego rynku opakowań z tektury falistej, to: dalszy rozwój handlu internetowego, wzrastające znaczenie tektur o niskich gramaturach, produkcja opakowań na wymiar i redukcja wypełniaczy oraz postęp w druku  cyfrowym, co daje   duże  możliwości (elastyczność  w planowaniu  wielkości  nakładu, brak  kosztów oprzyrządowania, możliwość personalizowania opakowań).

Tadeusz Figurski,  wiceprezes zarządu bydgoskiej firmy Versor Engineering miał dwie prezentacje: Opakowania do e-commerce od kuchni. Aspekty  rozwiązań  maszynowych do aplikacji tasiemek  i Rozwiązania  do produkcji opakowań z tektury falistej ‘made in Bydgoszcz’”. Rozpoczął od  scharakteryzowania opakowań do  e-commerce – jako rozwijających się niespodziewanie szybko  (tak  ilościowo, jak jakościowo). Rośnie  ich funkcjonalność i atrakcyjność, wraz  z wymogami, które przed nimi stoją:  przystosowanie konstrukcji do jak najszerszego zakresu gabarytów produktów pakowanych w jedno opakowanie, efektywność procesu pakowania, prostota otwierania bez zniszczenia opakowania i towaru wewnątrz, możliwość użycia opakowania do wysyłki zwrotnej, łatwość ponownego otwarcia opakowań zwrotnych. Właśnie aspekty wielokrotnego otwierania  wymagają wybrania  najskuteczniejszych rozwiązań zamykających opakowanie. Dalsza część referatu była poświęcona taśmom zamykającym i otwierającym. Prelegent omówił  plusy i minusy każdego z tych rozwiązań, skupiając się na systemach ich aplikacji.

Druga prezentacja T. Figurskiego obejmowała przedstawienie  firmy Versor  i jej rozwiązań  opakowaniowych, jak m.in. składarko-sklejarki,  podajniki pod  wielkogabarytowe opakowania, maszyny  do aplikacji tasiemek.

Ostatni referat – Listwa raklowa jako wrażliwe narzędzie wpływające na jakość druku – wygłosił  Johan Lilja, międzynarodowy  kierownik sprzedaży szwedzkiej firmy PrimeBlade A S (z tłumaczeniem  Wojciecha Karlickiego, dyrektora sprzedaży materiałów i maszyn fleksograficznych w firmie  Reprograf Grafikus,  która jest dystrybutorem PrimeBlade na rynku  polskim).  Omówił  zagadnienia  wpływu właściwego doboru noży raklowych na jakość  drukowania. Wskazał typowe przyczyny wysokiego zużycia rakla w druku fleksograficznym: równoległość komory raklowej, wysokie ciśnienie w komorze, rodzaj farby,  zanieczyszczenie farbą, powierzchnia aniloksu, stan komory, rodzaj i jakość  noża raklowego oraz  jakość  uszczelniaczy. Pokazał przykłady zużycia  noża  raklowego. Zwrócił uwagę na jego  prawidłowe  mocowanie. Przedstawił serię produktów PrimeBlade, zatrzymując  się na dłużej  przy stali po  specjalnej  obróbce metalurgicznej.

 

 

 

 

 

 

Dwudniowy program  spotkania  zrealizowano zgodnie z planem. Zakończył  je dyrektor  K. Januszewski,  dziękując uczestnikom  i zapraszając  na  przyszłoroczne  seminariumOpakowania  tekturowe  +  flekso”,  które  odbędzie  się 27-28 maja 2021 r. w Toruniu.

Opr.Joanna Wiatroszak 

Polska Izba Fleksografów dziękuje:
a) wykładowcom, wystawcom za wkład merytoryczny
b) firmie  PrimeBlade Sweden za zadeklarowanie przynależności do Polskiej Izby Fleksografów –  w trakcie Seminarium mieliśmy przyjemność wręczyć nasze zaświadczenie przedstawicielowi firmy – p.Johan-wi Lilja  –  serdecznie i fleksograficznie witamy nowego członka  PIF-u w naszym gronie … i zapraszamy  kolejne firmy!…
c) miesięcznikowi Przegląd Papierniczy za patronat medialny oraz prawo do publikacji relacji  a p.Joannie Wiatroszak za modelową współpracę.
**fotografie ilustrujące wykład: