Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

laminowanie1organizowanym 5 października 2017 w Warszawie.

Grupa docelowa: pracownicy drukarń lub przetwórcy opakowań foliowych mający zainstalowane maszyny laminujące , przedstawiciele firm produkcyjnych i handlowych, 

Program*)

godz.8.30-9.30- rejestracja (kawa, herbata na powitanie)

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.30

1.       Laminaty, jako ważny element opakowań giętkich  9.30
2.       Surowce do produkcji laminatów opakowaniowych
3.       Rodzaje folii do laminowania i metody ich produkcji
4.       Aktywacja folii tworzywowych do druku i laminowania
5.       Maszyny laminujące
6.       Proces laminowania
7.       Błędy laminowania
8.       Przetwórstwo laminatów opakowaniowych

Zakończenie wykładów  16.55

9.    Test zawierający 55 pytań  – czas trwania 30 min. – w przypadku zaliczenia (powyżej 55% pozytywnych odpowiedzi) uprawnia do otrzymania dyplomu.

*)  dla sektora:pif-ww przewidujemy odrębne szkolenie także w tym roku .

Opłaty netto zł/os. (w prawej kolumnie podane są kwoty z dodanym 23% VAT -z tej kolumny powinny zostać wpisane wpłaty do formularza zgłoszeniowego ) :

Opis

netto   doo29.9.17*

z naliczonym vatem

test**netto

1. Członek Polskiej Izby Fleksografów (PIF)  

400,-

492,00

40,00

2. Drukarnia

600,-

738,00

60,00

3. Pozostali uczestnicy***

800,

984,00

60,00 

Opłata obejmuje:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu l materiał szkoleniowy: kolorowe wydruki min.50 slajdów-2 slajdy/A4 wybrane przez PIF (wykłady zawierają więcej slajdów, które nie są udostępniane); broszuręrepro dla fleksografii”  i Dyplom ukończenia w przypadku zaliczenia testu.
  2. Napoje + ciasteczka, lunch.
*) po 29.9.17 opłaty będą zwiększone o 15%

**) opcja dla eksternów

***) w tym: producent-dostawca dla fleksografii urządzeń, wyposażenia, materiałów, oprogramowania i powiązanych usług. Firma handlowa, przygotowalnia fleksograficzna, studio graficzne/agencja reklamowa lub inny podmiot nie wymieniony w punktach 1-2.

Lokalizacja i zakwaterowanie:

Hotel Złote Dęby, ul.Brzeziny 7, 03-256 Warszawa, tel.: 22 7416565

Dojazd autobusem nr 104, w przypadku przyjazdu większej grupy koleją na Dw.Centralny zaaranżujemy dojazd kolektywny – wtedy odjazd z Dw.Centralnego o godz.8.45

Rezerwacja pokoi bezpośrednio w hotelu do 27.9.2017 lub wyczerpania zarezerwowanych miejsc – hasło: fleksografia2017

Rejestracja i warunki udziału w szkoleniu

1.Przesłanie mejlem zgłoszenia udziału (imię i nazwisko uczestnika+ kwota+dane firmy do fv)
2.Wyliczenie opłaty konferencyjnej dla danego uczestnika następuje na podstawie miejsca zatrudnienia zgłaszanego pracownika a nie w imieniu i wg stawki obowiązującej firmę zgłaszającą.
3.Dokonanie wpłaty należności (wraz z podatkiem VAT) na konto
 Polskiej Izby Fleksografów w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001 przed datą szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie bez przedpłaty nie otrzymają potwierdzenia udziału i nie zostaną wpisane na listę uczestników.
4. O udziale w 
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.
5. Zgłoszenia udziału bez wyliczonej kwoty należności oraz informacji o dokonanej wpłacie nie będą brane pod uwagę.
6. Koszt udziału w 
szkoleniu nie obejmuje usług dodatkowych jak noclegu/ów oraz dojazdu do miejsca szkolenia, które pokrywa uczestnik.
7. W przypadku rezygnacji i nie powiadomienia pisemnego
Polskiej Izby Fleksografów w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
8.
PIF zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania szkolenia, wtedy dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 100 %.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 29.9.2017