technologia-wwwZapraszamy do udziału w szkoleniu  „dedykowanym”* dla sektora:
szerokiej wstęgi – opakowań giętkich.
szerokaorganizowanym 3-4 października 2017 w Warszawie.
Grupa docelowa: pracownicy drukarń i przygotowalni fleksograficznych, przedstawicielie firm produkcyjnych i handlowych, a także właściciele marek i pracownicy studiów graficznych oraz agencji reklamowych.

Program*)

3.10.2017 godz.8.30-9.30- rejestracja (kawa, herbata na powitanie)

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.30

1.        Podstawy druku fleksograficznego
2.        Podstawy prepressu  
3.        Nauka o barwie   
4.        Wstęp do zarządzania barwą
5.        Formy drukowe we fleksografii  
6.        Podbudowy fleksograficzne  
7.        Wałki drukujące i systemy tulejowe  
8.        Montaż fleksograficznych płyt drukowych  
9.        Wałki rastrowe
10.    Rakle i raklowanie wałków rastrowych
11.    Farby fleksograficzne
12.    Podłoża do druku fleksograficznego
13.    Maszyny fleksograficzne  szerokowstęgowe
14.    Standaryzacja przyrostu punktu (kompensacja dot-gain)
15.    Procesy pomocnicze przed drukiem
16.    Metalizacja podłoży drukowych i druków
17.    Jakość i kontrola jakości nadruku
18.    Wzorce w druku fleksograficznym
19.    Praktyka w drukarni  fleksograficznej
20.    Błędy fleksograficzne (przykłady), określenie, przyczyny i usuwanie
21.    Konfekcjonowanie wyrobów fleksograficznych

4.10.2017 g.14.45-16.15:

22.    Test zawierający 130 pytań w przypadku zaliczenia (powyżej 55% pozytywnych odpowiedzi) uprawnia do otrzymania dyplomu.

*)  dla sektora:pif-ww przewidujemy odrębne szkolenie także w tym roku .

Opłaty netto zł/os. (w prawej kolumnie podane są kwoty z dodanym 23% VAT -z tej kolumny powinny zostać wpisane wpłaty do formularza zgłoszeniowego ) :

Opis

netto   doo22.9.17*

z naliczonym vatem

test**netto

1. Członek Polskiej Izby Fleksografów (PIF)  

800,-

984,00

50,00

2. Drukarnia

1250,-

1537,50

75,00

3. Pozostali uczestnicy***

1600,

1968,00

75,00 

Opłata obejmuje:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu l materiał szkoleniowy: kolorowe wydruki min.200 slajdów-2 slajdy/A4 wybrane przez PIF (wykłady zawierają więcej slajdów, które nie są udostępniane); broszuręrepro dla fleksografii  i Dyplom ukończenia w przypadku zaliczenia testu.
  2. Napoje + ciasteczka, 2 lunche + kolację w hotelu 3.10.17;
*) po 22.9.17 opłaty będą zwiększone o 15%

**) opcja dla eksternów

***) w tym: producent-dostawca dla fleksografii urządzeń, wyposażenia, materiałów, oprogramowania i powiązanych usług. Firma handlowa, przygotowalnia fleksograficzna, studio graficzne/agencja reklamowa lub inny podmiot nie wymieniony w punktach 1-2.

Lokalizacja i zakwaterowanie:

Hotel Złote Dęby, ul.Brzeziny 7, 03-256 Warszawa, tel.: 22 7416565

Dojazd autobusem nr 104, w przypadku przyjazdu większej grupy koleją na Dw.Centralny zaaranżujemy dojazd kolektywny – wtedy odjazd z Dw.Centralnego o godz.8.45

Rezerwacja pokoi bezpośrednio w hotelu do 27.9.2017 lub wyczerpania zarezerwowanych miejsc – hasło: fleksografia2017

Rejestracja i warunki udziału w szkoleniu:

1.Przesłanie mejlem zgłoszenia udziału (imię i nazwisko uczestnika+ kwota+dane firmy do fv)
2.Wyliczenie opłaty konferencyjnej dla danego uczestnika następuje na podstawie miejsca zatrudnienia zgłaszanego pracownika a nie w imieniu i wg stawki obowiązującej firmę zgłaszającą.
3.Dokonanie wpłaty należności (wraz z podatkiem VAT) na konto
 Polskiej Izby Fleksografów w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001 przed datą szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie bez przedpłaty nie otrzymają potwierdzenia udziału i nie zostaną wpisane na listę uczestników.
4. O udziale w 
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.
5. Zgłoszenia udziału bez wyliczonej kwoty należności oraz informacji o dokonanej wpłacie nie będą brane pod uwagę.
6. Koszt udziału w 
szkoleniu nie obejmuje usług dodatkowych jak noclegu/ów oraz dojazdu do miejsca szkolenia, które pokrywa uczestnik.
7. W przypadku rezygnacji i nie powiadomienia pisemnego
Polskiej Izby Fleksografów w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
8.
PIF zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania szkolenia, wtedy dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 100 %.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 28.9.2017

przycisk1