edu2-stol

Targi edukacyjne w Krakowie – Festiwal Zawodów

w Małopolsce 17-19.03.2016

Decyzję o udziale w kolejnej – tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych podjęliśmy spontanicznie, korzystając z pomocy organizatorów (dziękujemy) – mających siedzibę w Krakowie – targów Packaging Innovations w Warszawie, w których uczestniczymy corocznie ( w tym roku 12-13.04) – stąd Małopolska.
Katalog targowy zawierał informację, że na powierzchni 9000 m2 (targi odbywały się w nowoedu1-heleetyotwartym, nowoczesnym obiekcie Expo-Kraków) „na interaktywnych stoiskach zaprezentowane zostaną zawody służb mundurowych oraz siedmiu branż gospodarczych: budowlanej, elektryczno-elektronicznej, medyczno-społecznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, mechanicznej i górniczo-hutniczej. Łącznie szkoły zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami przedstawią 132 prezentacje zawodów”. Nasza branża fleksograficzna, czy ogólniej poligrafia nie była uwzględniona.

Postanowiliśmy zobaczyć na ile nasze małe stoisko i wielki rolap zainteresuje młodzież i edu1-mc1zwiedzających (przedstawicieli doradztwa edukacyjno–zawodowego, nauczycieli, władz edu2-stolsamorządowych).

Okazało się, że prawie nikt nie wiedział co to jest fleksografia a tym bardziej co oferuje i jak atrakcyjny może to być zawód.

 

Także dzięki pomocy krakowskiej drukarni Etyflex (dziękujemy!), udziale jej przedstawicielap.Macieja na stoisku i podczas wykładu, przywiezieniu kolorowych fleksograficznych przykładów nasze małe stoisko (stolik na korytarzu) cieszyło się powodzedu3-afiszeniem a wiele osób na pewno zapamięta ciekawą ofertę branży fleksograficznej. Dodatkowym atutem np. dla przedstawicieli doradców zawodowych (a było sporo przedstawicieli Urzędów Pracy nie tylko z Małopolski) był fakt dostępności pracy dla dobrze przygotowanych młodych ludzi potwierdzony przybyciem przedstawicielki drukarni Werner Kenkel z Bochni z konkretnymi ofertami pracy.

Przeprowadziliśmy szereg ciekawych rozmów i jedno co na pewno z nich wynika to fakt, żeedu4-jok nasza branża nie jest jak inne znana ogółowi (nieskromnie możemy powiedzieć, że rola Polskiej Izby Fleksografów jest tutaj niezastąpiona) a przedsiębiorcy – drukarnie niedostatecznie wspierają naszą promowana od lat ideę utworzenia jedynego w Polsce ośrodka kształcenia fleksografów – „fleksopak” prowadzonego wzorem państw tzw.Zachodu w ścisłej współpracy z predystynowaną do tej roli organizację branżową.

edu6-okJak widać szkoły poligraficzne w obecnej strukturze  nie radzą sobie z ogólnie pojęta nowoczesnością – np. w świetle drukowania fleksograficznego – i nie „przyciągają” atrakcyjnością.

Tymczasem na tychże targach zobaczyliśmy młodzież bardzo zainteresowaną kształceniem w konkretnym zawodzie, pełną entuzjazmu i chęci poznawania nowych kierunków. Stoisko mieliśmy tylko jeden dzień ale wróciliśmy z przeświadczeniem, że nie był to czas stracony.

edu7-serdWiele jednak zależy od naszej branży, czy chce pozostawać nadal „niszową” w opinii np. samorządowców czy też wzmocni organizację wiedzą, abyśmy mogli przedstawić jej niewątpliwy potencjał. A warto, bo programy i pieniądze na „ modernizację kształcenia zawodowego” są. Tak więc zachęcamy Państwa do zintensyfikowania działań (m.inn poprzez udzielenie nam konicznych informacji dotyczących zapotrzebowania na pracowników, ewentualnego oddelegowania pracowników już zatrudnionych itp.) aby nasza branża doczekała się ośrodka kształcenia zawodowego na miarę jej potencjału. Na razie nawet w GUS poprzez fakt fragmentarycznego ujęcia statystyki dla branży fleksograficznej dane tam uzyskane nie mogą stanowić rzetelnego (jakiego wciąż brakuje) źródła dla raportu o branży.

edu9-juhas„Konia z rzędem” temu, kto przykładowo da wiarygodną odpowiedź na pytanie, jak przedstawia się wartość krajowej produkcji fleksograficznej, czy i ilu pracowników potrzebuje lub będzie potrzebowała branża?  Próbowaliśmy przeprowadzać różnego rodzaju ankiety – wysyłać je w formie pisemnej, elektronicznej, przeprowadzać rozmowy. Efekty są mizerne a niezrozumiały opór przed wszelkiego rodzaju „udostępnianiem” informacji czy danych duży.

edu10-barCiągle mamy jednak nadzieję na „otwarcie” się naszych przedsiębiorców na stworzenie wspólnie nowoczesnego ośrodka zawodowego, który „będzie dla wszystkich ale i dla każdego”. 

edu5-wazZamieszczone zdjęcia pokazują jak inne branże potrafią promować swoje zawody i jak zaangażowana jest młodzież. W naszym przypadku – ew. przyszłoroczna ekspozycja – powinna zawierać duży monitor z filmem/filmami pokazującymi różne drukarnie oraz fleksografię.

edu11-maki

Opr.KJanuszewski