1. Rejestracja dokonywana jest tylko on-line poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (zawiera on: imię i nazwisko uczestnika/ów + stanowisko/a + kwota+dane firmy do fv + zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
2. Wyliczenie opłaty konferencyjnej dla danego uczestnika następuje wg stawki obowiązującej firmę zgłaszającą i na tę firmę wystawiana jest fv na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym j.w.
3. Dokonanie wpłaty należności (wraz z podatkiem VAT) na konto
 Polskiej Izby Fleksografów w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001 przed datą Imprezy. Osoby zgłaszające się na Imprezę bez przedpłaty nie otrzymają potwierdzenia udziału i nie zostaną wpisane na listę uczestników.
4. O rejestracji udziału w Imprezie decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.
5. Zgłoszenia udziału bez wyliczonej kwoty należności oraz informacji o dokonanej wpłacie nie będą rejestrowane.
6. Koszt udziału w 
Imprezie nie obejmuje usług dodatkowych jak noclegu/ów czy dojazdu do miejsca Imprezy, które pokrywa uczestnik.
7. W przypadku rezygnacji i nie powiadomienia pisemnego
Polskiej Izby Fleksografów w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed Imprezą, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
8.
PIF zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Imprezy, wtedy dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 100 %.

*) definicja Imprezy: Forum Fleksograficzne, Seminarium Opakowanie tekturowe+flekso lub inne organizowane przez Polską Izbę Fleksografów,  szkolenie Polskiej Izby Fleksografów.