Finat w sprawie strajku UPM

Edit: 19.03.2022

Strajk rozpoczęty 1 stycznia przez Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Papierniczego
w zakładach UPM w Finlandii został ponownie przedłużony. Tym razem do 16 kwietnia 2022.

08.03.2022

FINAT, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie branży materiałów samoprzylepnych i wąskowstęgowych, oraz dziewięć krajowych stowarzyszeń etykietowych działających w 15 krajach Europy, wspólnie wyrażają zaniepokojenie skutkami zapowiedzianego przedłużenia o kolejne trzy tygodnie, do 12 marca 2022 r., sporu między papierniami UPM a Paperiliitto, fińskim związkiem zawodowym pracowników branży papierniczej.

Poniżej link do strony FINAT oraz oryginał listu:

https://www.finat.com/news/statement-european-label-associations-call-for-parties-to-resolve-dispute-at-upm-paper-mills-severe-consequences-for-label-value

https://www.finat.com/documents/918/position-paper-finat-statement-on-upm-strike-8-2-2022.pdf

Tłumaczenie listu ENG – PL

OŚWIADCZENIE

Europejskie stowarzyszenia producentów etykiet wzywają strony do rozwiązania sporu w papierniach UPM – kontynuacja strajku będzie miała poważne konsekwencje dla łańcucha wartości etykiet, gospodarki i społeczeństw

FINAT, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie branży materiałów samoprzylepnych i wąskowstęgowych, oraz dziewięć krajowych stowarzyszeń etykietowych działających w 15 krajach Europy, wspólnie wyrażają zaniepokojenie skutkami zapowiedzianego przedłużenia sporu między papierniami UPM a Paperiliitto, fińskim związkiem zawodowym pracowników branży papierniczej,
o kolejne trzy tygodnie, do 12 marca 2022 r.

Jeśli niedobór papierów do produkcji podkładów i materiałów wierzchnich do etykiet będzie postępował zgodnie z planem, to „reakcja łańcuchowa” będzie miała daleko idące konsekwencje:

  • ciągłość produkcji etykiet i opakowań wąskowstęgowych;
  • dostarczanie etykiet samoprzylepnych klientom z branży FMCG, zwłaszcza z sektora spożywczego i farmaceutycznego;
  • dystrybucję oznakowanych towarów do sklepów i konsumentów, a w ostateczności
  • dobrobyt 500 milionów konsumentów na całym świecie w Europie.

W Europie obecnie zużywa się około 8 miliardów metrów kwadratowych samoprzylepnych materiałów etykietowych rocznie. Odpowiada to około 240 miliardom etykiet stosowanych w różnych sektorach, takich jak branża żywności i napojów, zdrowia i higieny osobistej, leków, chemii gospodarczej i przemysłowej, transportu i logistyki, handlu detalicznego, elektroniki użytkowej, produktów motoryzacyjnych itp.
Etykiety są wszędzie wokół nas. Ich wyjątkowa kombinacja jako elementów umożliwiających „dekorację produktu” (branding, informacje dla konsumentów), jako identyfikatorów zmiennych informacji (niepowtarzalne numery artykułów, kody kreskowe, kody RFID, daty przydatności do spożycia, etykiety cenowe, etykiety pasażerskie) oraz jako wykonawców określonych funkcji (zamknięcia, wskaźniki temperatury, urządzenia zapobiegające fałszerstwom) sprawiła, że zyskały reputację kluczowego elementu infrastruktury krytycznej gospodarek europejskich, o czym mogliśmy się przekonać podczas kryzysu Covid w latach 2020 i 2021.
Trwający już ponad miesiąc strajk spowodował już poważne opóźnienia w łańcuchu dostaw, a czas realizacji dostaw przekracza obecnie trzy miesiące. Jeśli strajk będzie kontynuowany nawet po 19 lutego, jak ogłoszono w zeszły piątek, może doprowadzić w ciągu kilku tygodni do ogólnoeuropejskiego zastoju w łańcuchach dostaw, co poważnie zaszkodzi ożywieniu gospodarczemu w Europie i spotęguje obecne tendencje inflacyjne.
FINAT i krajowe stowarzyszenia etykiet są zdania, że ten strajk jest nieproporcjonalny do trwałych szkód, które mogą powstać, jeśli będzie kontynuowany. WZYWAMY wszystkich zainteresowanych (pracodawców, związki zawodowe i władze) do wzięcia pod uwagę europejskich makroekonomicznych implikacji tego sporu oraz do oceny swojej odpowiedzialności społecznej wobec szerszej społeczności europejskiej przy rozwiązywaniu tego sporu.
Branża etykiet i wąskich opakowań obejmuje zaawansowaną sieć około 3 000 wyspecjalizowanych dostawców etykiet i rozwiązań etykietowych, zatrudniających łącznie prawie 100 tys. pracowników w całej Europie. FINAT i 9 krajowych stowarzyszeń etykietowych reprezentują łącznie ponad 1000 firm etykietowych, a pod względem ilościowym ich wspólne członkostwo obejmuje ponad 75% całkowitego wolumenu rynku w Europie.

Label Expo zmiana daty

01.03.2022
Autor: Krzysztof Skrobot

Organizator Targów Label Expo w Brukseli ogłosił w dniu 1 marca, że impreza ta planowana na 26–29 kwietnia 2022 r. w Brukseli, zostaje przełożona na przyszły rok. Nowy termin to 11–14 września 2023 r.
Organizator podał jako przyczynę niepokojącą sytuację na terenie Ukrainy oraz kryzys związany z dostawami na rynku etykiet samoprzylepnych.
Źródło:
https://www.labelexpo-europe.com/labelexpo-europe-2023

Zmiana na stanowisku dyrektora Izby

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Fleksografów
w dniu 26 października 2021 r. wybrano nowego dyrektora biura Polskiej Izby Fleksografów. Został nim Krzysztof Skrobot, któremu organizację przekazuje dotychczasowy dyrektor biura Izby Krzysztof Januszewski.

Pożegnalne info-

pożegnalne info-kj

Jest to moje ostatnie info-  do Państwa jako odchodzącego dyrektora biura,  w którym chciałbym jeszcze raz podziękować członkom Polskiej Izby Fleksografów za wspieranie organizacji składkami, udział w organizowanych przez ZPF i PIF imprezach integracyjno-edukacyjnych, za wiele życzliwych słów jakie napłynęły do nas w ostatnim czasie.

Ten już 26-letni czas ( licząc Zrzeszenie Polskich Fleksografów, którego PIF jest kontynuatorem) był czasem nie tylko wytężonej pracy ale także przyjemnością wynikającą z możliwości realizowania własnych projektów związanych z fleksografią, która stała się dla mnie dziedziną niezwykle interesującą i zgodną z moim wykształceniem poligraficznym.
Była także możliwością poznania ciekawych, zaangażowanych w tę dziedzinę poligrafii ludzi -szefów firm, pracowników bezpośrednio związanych z produkcją- szefów produkcji, drukarzy, pracowników przygotowalni fleksograficznych, grafików itp. a także licznej grupy dostawców dla tej branży, bez których produkcja fleksograficzna byłaby niemożliwa jak i właścicieli marek .
Poznałem i z niektórymi się zaprzyjaźniłem przedstawicieli organizacji fleksograficznych nie tylko z Europy i USA ale także z Japonii czy Brazylii ( dzięki tej ostatniej do dzisiaj jedynym podręcznikiem fleksografii ,który do tej pory się sprzedaje jest „Fleksografia Praktyczny Podręcznik” ).

Nie zapominam o sponsorach, a szczególnie firmie Sun Chemical, dzięki której nasze Forum Fleksograficzne (23 edycje) mogło już 6-krotnie odbywać się w bardziej komfortowych warunkach. Ale byli i inni sponsorzy czy wykładowcy, którzy np. dawali ciekawe „neutralne” prezentacje, włączali się w wydawnictwa czy pomoc w imprezach – zawsze im dziękowaliśmy.
Staraliśmy się części z Państwa podziękować na naszym 25-leciu w Kazimierzu Dolnym podczas Forum Fleksograficznego’2020, ale z uwagi na covid impreza nie była tak liczna jak zazwyczaj – dużo lepszą frekwencję odnotowaliśmy na Forum Fleksograficznym2021- podziękowania dla uczestników przekazujemy w relacjach.

Nie wymieniam w tym info- konkretnych osób, dzięki którym praca w obu organizacjach była ciekawa i spowodowała, że trudno mi będzie całkowicie „oderwać się” od fleksografii – staram się to robić osobiście.

Nie będąc dyrektorem będę miał czas na ewentualne projekty, które może Państwa w przyszłości zainteresują i które będę proponował nowemu Dyrektorowi i Prezydium Izby.

Oczywiście nie wszystko udało się zrobić – nadal mamy problem edukacji ( pomijając szkolenia organizowane przez ZPF i PIF) w szkołach poligraficznych – pomimo napisania rdzenia podstawy programowej drukarza fleksograficznego  dla MEN-u , innowacje (np. niezrealizowany projekt ”polska fleksotronika”), brak konkretnych korzyści, jakie powinny być w relacjach Izby  z władzami rządowymi czy samorządowymi ( a w tym czasie zwracaliśmy się z różnymi postulatami środowiska do zmieniających się najróżniejszych opcji) itp.
W mojej ocenie,  brakowało również większej aktywności środowiska fleksograficznego w  artykułowaniu swoich zapotrzebowań i większej integracji wokół organizacji.
Widzę zagrożenia, które generalnie czekają całą branżę opakowaniową i mam nadzieję, że fleksografia zdoła utrzymać swoją pozycję na rynku, czego wszystkim Państwu serdecznie życzę.

Obecnie trwa przekazywanie działalności biura Izby nowemu dyrektorowi i Jego nowej ekipie. Jestem pewien, że p. Krzysztof, o czym mówił na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma dla Państwa  nowe ciekawe  propozycje a imprezy jak Forum Fleksograficzne, Seminarium „Opakowania tekturowe + flekso”, szkolenia itp. będą kontynuowane.

Niezmiennie życzymy nowemu Dyrektorowi, aby „przygoda z fleksografią” w tej nowej roli była dla Niego przyjemnością i była satysfakcjonująca. Oferuję oczywiście pomoc wynikającą z doświadczenia w prowadzeniu organizacji, jeżeli będzie potrzebna.

O wszelkich zmianach i projektach dotyczących działalności Izby będzie już Państwa informował Dyrektor Biura Izby – p.Krzysztof Skrobot k.skrobot@flekso.pl , tel. 602 619 801

Tak więc ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok jeszcze raz życzymy wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia ale także zadowolenia i jednak świątecznej radości a w Nowym Roku dalszego rozwoju firm, braku problemów wynikających z nieprzewidywalnych sytuacji covidovo-rynkowych, w tym zaopatrzeniowych i wielu powodów do zadowolenia i satysfakcji. 
Wszystkiego dobrego!


Z  fleksograficznymi pozdrowieniami
mgr inż. Krzysztof Januszewski

Stanowisko branży … do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Środowisko Producentów  Opakowań i Etykiet w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa          

Warszawa, 17.09.2021.

Dotyczy: Stanowiska branży w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Reprezentując branże producentów opakowań oraz pokrewne, czujemy się zobowiązani do przedstawienia opinii odnośnie zaproponowanego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Mamy świadomość konieczności dostosowania lokalnych regulacji do wymagań wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uważamy jednak, że ustawa w zaproponowanej formie ich nie spełnia.

Przedstawione rozwiązania mają naszym zdaniem charakter fiskalny, a ich głównym celem jest określenie zasad pozyskiwania środków od wprowadzających opakowania na rynek bez zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Uważamy, że ustawa w tej formie w sposób bezpośredni przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, a docelowo zapewne do wzrostu cen dla konsumentów.

W aktualniej sytuacji, kiedy drożeją w sposób dotychczas niespotykany wszystkie media oraz koszty pracy, wzrost kolejnych kosztów będzie stanowić dla wielu firm zagrożenie dla opłacalności prowadzenia biznesu. Konsekwencją będzie zamykanie działalności, dramaty firm i pracowników oraz zmniejszenie wpływów do budżetu.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że przemysł opakowaniowy w Polsce wytwarza  2,5% PKB. Są to tysiące przedsiębiorstw, także w łańcuchu poddostawców, to setki tysięcy zatrudnionych, to wpływy do budżetu z tytułu podatków od prowadzonej działalności oraz przychodów osobistych. To także przemysł o dużym udziale eksportu.

Ustawa jest kluczowa dla naszego środowiska i dotknie wszystkich producentów. W związku z tym uważamy, że winna być nie tylko konsultowana, ale wprost współtworzona przy udziale zainteresowanych stron. Regulacje prawne powinny uwzględniać głos producentów, tak aby możliwe było  wypracowanie rozwiązań reprezentujących różne interesy, a dodatkowo ustalające  nie tylko zasady pozyskiwania środków, ale przede wszystkim rzeczywiste rozwiązania w zakresie skutecznych metod zbiórki, recyclingu czy wykorzystania odpadów.

Nie negujemy konieczności wypełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu – wprost przeciwnie: uważamy, że założenia są słuszne i należy zrobić wszystko by pozostawić po sobie planetę Ziemię kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji. Ustawie w zaproponowanej formie ten cel jednak nie przyświeca.

Uważamy, że prace legislacyjne powinny zostać wznowione z aktywnym  udziałem zainteresowanych stron oraz ekspertów. Środowisko producentów opakowań deklaruje chęć współpracy.

 

ECMA Polska – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców  Członek Zarządu Jakub Bielecki
Fundacja Rozwoju Kard Poligraficznych  Członek Zarządu Bernard Jóźwiak
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga  Kanclerz Jacek Kuśmierczyk
Polska Izba Druku  Prezes Rady Jacek Hamerliński
Polska Izba Fleksografów  Prezes Edyta Bednarska
Polska Izba Opakowań  Prezes Stanisław Tkaczyk
Stowarzyszenie Natureef  Członek Zarządu Artur Bartkowiak
Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych  Przewodniczący Bolesław Jasinowicz

 

Publikacja8: oKflexo5-Wałki rastrowe

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu – przede wszystkim fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzę dla utrzymania i podniesienia jakości produkcji fleksograficznej, obejmującą ważny etap cyklu technologicznego jakim jest transfer farby z wykorzystaniem wałka rastrowego.
Jest to już nasza ósma publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywane w produkcji fleksograficznej – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna szczególnie, że dotyczy niezwykle istotnego elementu wyposażenia fleksograficznego zespołu farbowego jakim jest wałek rastrowy – często nazywany – z czym się zgadzam – sercem technologii czy maszyny fleksograficznej. Dlatego należy o niego dbać ! Stąd ta broszura.

ff2019 premiera

Wałki rastrowe

obsługa konserwacja przechowywanie

Jest to już ósma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2.Historia wałków rastrowych
3.Powłoki ceramiczne
4.Wałki z powłoką ceramiczną grawerowane laserowo
5.Technologia wałków rastrowych
6.Gospodarka wałkami rastrowymi
7.Czyszczenie i konserwacja wałków rastrowych
8.Magazynowanie wałków rastrowych

Format A5, 20 stron (kolor) +okładka. Cena:

a) członkowie PIF-u : drugi egzemplarz i kolejne: 10 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki)

b) pozostałe firmy: 20 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki).

Polska Izba Fleksografów wyraża podziękowanie p.Wojciechowi Barabaszowi  autorstwo broszury poświęconej wałkom rastrowym, ale też p.Marii Wituchowskiej za innowacyjną i artystyczną wizję rastrowej okładki. Zachęca jednocześnie do zgłaszania własnych opracowań dotyczących technologii fleksograficznej szczególnie, że w tym roku:

 drukarz2-960x

z własną podstawą programową – w efekcie skutecznych działań naszej organizacji – został wpisany na listę nowych zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wdrażanej obecnie w Polsce reformy szkolnictwa branżowego. 

„pro flexografico bono8

Krzysztof Januszewski

publikacja7-Bezpieczne opakowanie

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu – szczególnie fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzą  dla podniesienia jakości produkcji fleksograficznej w zakresie produkowania bezpiecznych opakowań dla żywności:

ok4-s1-2

Bezpieczne opakowanie

wybrane zagadnienia dla fleksografii

Jest to już siódma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna.

Spis treści:

1. Wprowadzenie 
2. Bezpieczne opakowanie w rozumieniu obowiązujących aktów prawnych 
3. Higiena materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 
4. Migracja globalna i specyficzna oraz ocena organoleptyczna – jak ustalić zakres koniecznych badań
5. Wytyczne do opracowania poprawnej Deklaracji zgodności 
6. Standardy/normy i systemy zapewnienia jakości 
7. Podsumowanie 
8. Bibliografia

Format A5, 32 strony (kolor) +okładka. Cena:

a) członkowie PIF-u : drugi egzemplarz i kolejne: 10 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki)

b) pozostałe firmy: 20 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki).

Polska Izba Fleksografów wyrażając podziękowanie p.Justynie Knaflewskiej oraz dr Agnieszce Kaweckiej zachęca jednocześnie do zgłaszania własnych tekstów nie tylko w zakresie tematyki bezpiecznych opakowań, ale szerzej obejmujących proces ich wytwarzania.   

„pro flexografico bono7”

Krzysztof Januszewski

zamawiam-ok4 jpg-125