Finat w sprawie strajku UPM

Edit: 19.03.2022

Strajk rozpoczęty 1 stycznia przez Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Papierniczego
w zakładach UPM w Finlandii został ponownie przedłużony. Tym razem do 16 kwietnia 2022.

08.03.2022

FINAT, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie branży materiałów samoprzylepnych i wąskowstęgowych, oraz dziewięć krajowych stowarzyszeń etykietowych działających w 15 krajach Europy, wspólnie wyrażają zaniepokojenie skutkami zapowiedzianego przedłużenia o kolejne trzy tygodnie, do 12 marca 2022 r., sporu między papierniami UPM a Paperiliitto, fińskim związkiem zawodowym pracowników branży papierniczej.

Poniżej link do strony FINAT oraz oryginał listu:

https://www.finat.com/news/statement-european-label-associations-call-for-parties-to-resolve-dispute-at-upm-paper-mills-severe-consequences-for-label-value

https://www.finat.com/documents/918/position-paper-finat-statement-on-upm-strike-8-2-2022.pdf

Tłumaczenie listu ENG – PL

OŚWIADCZENIE

Europejskie stowarzyszenia producentów etykiet wzywają strony do rozwiązania sporu w papierniach UPM – kontynuacja strajku będzie miała poważne konsekwencje dla łańcucha wartości etykiet, gospodarki i społeczeństw

FINAT, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie branży materiałów samoprzylepnych i wąskowstęgowych, oraz dziewięć krajowych stowarzyszeń etykietowych działających w 15 krajach Europy, wspólnie wyrażają zaniepokojenie skutkami zapowiedzianego przedłużenia sporu między papierniami UPM a Paperiliitto, fińskim związkiem zawodowym pracowników branży papierniczej,
o kolejne trzy tygodnie, do 12 marca 2022 r.

Jeśli niedobór papierów do produkcji podkładów i materiałów wierzchnich do etykiet będzie postępował zgodnie z planem, to „reakcja łańcuchowa” będzie miała daleko idące konsekwencje:

  • ciągłość produkcji etykiet i opakowań wąskowstęgowych;
  • dostarczanie etykiet samoprzylepnych klientom z branży FMCG, zwłaszcza z sektora spożywczego i farmaceutycznego;
  • dystrybucję oznakowanych towarów do sklepów i konsumentów, a w ostateczności
  • dobrobyt 500 milionów konsumentów na całym świecie w Europie.

W Europie obecnie zużywa się około 8 miliardów metrów kwadratowych samoprzylepnych materiałów etykietowych rocznie. Odpowiada to około 240 miliardom etykiet stosowanych w różnych sektorach, takich jak branża żywności i napojów, zdrowia i higieny osobistej, leków, chemii gospodarczej i przemysłowej, transportu i logistyki, handlu detalicznego, elektroniki użytkowej, produktów motoryzacyjnych itp.
Etykiety są wszędzie wokół nas. Ich wyjątkowa kombinacja jako elementów umożliwiających „dekorację produktu” (branding, informacje dla konsumentów), jako identyfikatorów zmiennych informacji (niepowtarzalne numery artykułów, kody kreskowe, kody RFID, daty przydatności do spożycia, etykiety cenowe, etykiety pasażerskie) oraz jako wykonawców określonych funkcji (zamknięcia, wskaźniki temperatury, urządzenia zapobiegające fałszerstwom) sprawiła, że zyskały reputację kluczowego elementu infrastruktury krytycznej gospodarek europejskich, o czym mogliśmy się przekonać podczas kryzysu Covid w latach 2020 i 2021.
Trwający już ponad miesiąc strajk spowodował już poważne opóźnienia w łańcuchu dostaw, a czas realizacji dostaw przekracza obecnie trzy miesiące. Jeśli strajk będzie kontynuowany nawet po 19 lutego, jak ogłoszono w zeszły piątek, może doprowadzić w ciągu kilku tygodni do ogólnoeuropejskiego zastoju w łańcuchach dostaw, co poważnie zaszkodzi ożywieniu gospodarczemu w Europie i spotęguje obecne tendencje inflacyjne.
FINAT i krajowe stowarzyszenia etykiet są zdania, że ten strajk jest nieproporcjonalny do trwałych szkód, które mogą powstać, jeśli będzie kontynuowany. WZYWAMY wszystkich zainteresowanych (pracodawców, związki zawodowe i władze) do wzięcia pod uwagę europejskich makroekonomicznych implikacji tego sporu oraz do oceny swojej odpowiedzialności społecznej wobec szerszej społeczności europejskiej przy rozwiązywaniu tego sporu.
Branża etykiet i wąskich opakowań obejmuje zaawansowaną sieć około 3 000 wyspecjalizowanych dostawców etykiet i rozwiązań etykietowych, zatrudniających łącznie prawie 100 tys. pracowników w całej Europie. FINAT i 9 krajowych stowarzyszeń etykietowych reprezentują łącznie ponad 1000 firm etykietowych, a pod względem ilościowym ich wspólne członkostwo obejmuje ponad 75% całkowitego wolumenu rynku w Europie.

AKTUALNOŚCI