Historia

Etap 1 – Zrzeszenie Polskich Fleksografów:

powstało w 1995 roku z inicjatywy środowiska fleksograficznego jako otwarta organizacja ogólnopolska reprezentująca interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolności podmiotów gospodarczych zajmujących się: produkcją i usługami poligraficznymi przy użyciu techniki fleksograficznej, handlem wyrobami i środkami do produkcji fleksograficznej, produkcją i obsługą serwisową stosowanych maszyn i urządzeń, świadczeniem usług doradczych oraz kształceniem kadr dla w/w segmentu rynku.

Etap 2 – Polska Izba Fleksografów

założona została w 19.9.2012 roku  i  kontynuuje działalność Zrzeszenia Polskich Fleksografów

Cele 
 • podniesienie poziomu wiedzy o fleksografii  wśród członków organizacji, a także w środowisku zawodowym,
 • Działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalistycznego-fleksograficznego,
 • Promocja polskiej fleksografii,
 • Upowszechnianie wiedzy fleksograficznej  w ramach branżowego serwisu internetowego oraz informacji o podmiotach działających na tym rynku
 • Integracja środowiska i zwiększenie liczby członków PIF

Dorobek

 • Pierwszy i drugi (i jedyne) w Polsce „Podręcznik Fleksografii
 • konferencje naukowo-techniczne
 • seminaria fachowe
 • szkolenia zawodowe (otwarte i wewnątrzzakładowe)
 • Forum Fleksograficzne(konferencja + wystawa) od 2003 roku
 • Konkursy “Wielka Nagroda Fleksograficzna –  Grand Prix flekso
 • Uczestniczenie w targach branżowych w kraju i za granicą

Oferta

 • Szkolenia dla fleksografów,
 • Szkolenia dla przedstawicieli firm zlecających wykonanie usługi fleksograficznej w drukarni,
 • Uczestnictwo w seminariach i Forum Fleksograficznym (czynne i bierne),
 • Ekspertyzy techniczne, wyceny sprzętu,
 • Tłumaczenia techniczne w zakresie fleksografii,
 • Konsultacje techniczno-technologiczne obejmujące przygotowanie i uruchamianie produkcji fleksograficznej.

Dziękujemy za uwagę

Please follow and like us:
Pin Share