POLSKA IZBA FLEKSOGRAFÓW

IZBA GOSPODARCZA ZAREJESTROWANA W KRS: 0000440525

REPREZENTACJA BRANŻY

Cykliczne spotkania i integracja środowiska

KONFERENCJE

Innowacje, technika, materiały, prawne aspekty produkcji, utylizacja i ekologia

Integracja

Współpraca pomiędzy organizacjami branżowymi

Dlaczego jestem Prezesem? Chcę motywować naszą branżę do działania na rzecz rozwoju, pokonywania barier i dokonywania rzeczy niemożliwych. Współpraca i integracja Naszego środowiska, daje nam siłę i wiarę w lepszą przyszłość i jednoczy Nas w działaniach.

Edyta Bednarska

Prezes Izby

Praca dla Polskiej Izby Fleksografów to da mnie zaszczyt, duże wyzwanie i olbrzymia satysfakcja. Chcę udowodnić, że wybór mojej osoby był dobrą inwestycją w rozwój naszej rosnącej fleksograficznej organizacji.

Krzysztof Skrobot

Dyrektor Biura Izby

Uczestnictwo w pracach Prezydium Izby daje mi możliwość wspierania środowiska doświadczeniem i wiedzą dotyczącą techniki fleksograficznej. Zależy mi na tym, aby organizacja rozwijała się i miała coraz ciekawszą ofertę dla drukarni.

Wojciech Barabasz

Członek Prezydium Izby

Dynamiczny rozwój fleksografii i jej rosnący udział w globalnej poligrafii powoduje, że nasza organizacja ma do odegrania coraz ważniejszą rolę na polu edukacji, integracji środowiska i dbania o jego interesy. Mam głęboką nadzieję, że wspólnym wysiłkiem będziemy te zadania realizować coraz skuteczniej.

Krzysztof Pisera

Członek Prezydium Izby

Chcę aby moja praca na rzecz Polskiej Izby Fleksografów przyczyniła się do wzmocnienia jej znaczenia jako wiodącej organizacji stowarzyszającej polski przemysł fleksograficzny. Przed nami szereg wyzwań, którym musimy wspólnie stawić czoła. Oddaję całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby móc im sprostać.

Marcin Wieczorek

Członek Prezydium Izby

Angażuję się w projekty integrujące branżę opakowaniową, działając w Polskiej Izbie Fleksografów i Natureef. Budujemy silną branżę fleksograficzną, to nasz wspólny interes.

Krzysztof Janiak

Członek Prezydium Izby

Działalność w Izbie to dla mnie możliwość dzielenia się doświadczeniem zawodowym. Z przyjemnością działam na rzecz poprawiania jakości produkcji fleksograficznej, a także zacieśniania współpracy między drukarniami, producentami materiałów i maszyn oraz klientami fleksografii.

Ireneusz Chojnacki

Członek Prezydium Izby

Dołącz do Polskiej Izby Fleksografów