– Podniesienie poziomu wiedzy o fleksografii wśród członków organizacji, a także w środowisku zawodowym,

– Działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalistycznego – fleksograficznego,

– Promocja polskiej fleksografii,

– Upowszechnianie wiedzy fleksograficznej,

– Integracja środowiska i aktywizacja branży w ramach działań PIF.