Regulamin:

  1. Polska Izba Fleksografów  – działając na rzecz rozwoju  technologii   jak też branży fleksograficznej  publikuje określone treści/artykuły/relacje własne jak i stron trzecich  (np. inni autorzy artykułów technologicznych ) jak również fotografie. PIF czyni to w dobrej wierze i  nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki  wynikające z  opublikowanych treści.
  2. Wykorzystanie wszystkich treści opublikowanych na tej stronie – niezależnie od celu – komercyjnego czy niekomercyjnego – wymaga każdorazowo zgody Polskiej Izby Fleksografów , w przeciwnym wypadku jest naruszeniem prawa obowiązującego w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania treści publikowanych w internecie
  3. Wykorzystane znaki handlowe (jak np. logo), towarowe,   itp. przynależą do ich właściciel i tworzą niezbędne referencje do publikowanych treści .

RODO:

Klauzula dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zwanego dalej ”Rozporządzeniem”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polska Izba Fleksografów z siedzibą: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15 lok.315, tel. 22-831-56-37, biuro@flekso.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe  (imię i nazwisko, osobisty adres e-mejlowy-@) w oparciu o wyrażoną zgodę – są przetwarzane w celu informowania o działaniach czy inicjatywach podejmowanych i/lub realizowanych przez PIF w ramach realizacji celów statutowych  PIF w tym obejmujących promowane  fleksografii oraz wspieranie rozwoju branży fleksograficznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty, które współpracują z Polską Izbą Fleksografów).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Polską Izbą Fleksografów do czasu cofnięcia przez Panią/Pana udzielonej zgody. Polska Izba Fleksografów podejmuje niezbędne działania, ażeby chronić Pani/Pana dane osobowe szczególnie w zakresie dostępu do nich czy też ich nieupoważnionego ujawnienia.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie np. uniemożliwi uruchomienie procedury  ubiegania się o członkostwo w Izbie oraz – w przypadku pozytywnej uchwały  Prezydium Izby o członkostwie – realizację celów statutowych PIFu.

7. Strona  internetowa  www.flekso.pl zarządzana przez Administratora  zawiera odnośniki (hiperłącza/linki ) do innych stron internetowych, które to strony zarządzane są  niezależnie, mogą mieć własne klauzule/polityki  prywatności związane z ochroną osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych , na które Administrator nie ma wpływu oraz nie może i  nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniemz  tych stron.