Publikacja5: Okflexo2 repro dla fleksografii…

Drodzy Państwo,

rdf1-roz2

kontrola zgodności z projektem barwy/kolorystyki zadrukowanego opakowania  staje się coraz bardziej kluczowym zagadnieniem nie tylko w naszej fleksografii. Jej brak lub niekompletność w ramach realizacji zlecenia produkcyjnego mogą okazać się bardzo kosztowne. Polska Izba Fleksografów przygotowała niniejszą publikację, aby wzbogacić Państwa wiedzę o barwie i jej reprodukcji poligraficznej. Ma ona znaczenie praktycznie na każdym etapie procesu produkcyjnego – od koncepcji grafiki aż do etapu  wydrukowanego opakowania o kontrolowanej zgodności mierzonej np. ΔE.

repro-logo2 jpg – cz.1,  druga z serii

rdf-okFlekso2-515ma na także celu rozpowszechnianie informacji fachowych będących przedmiotem zainteresowania i praktycznego zastosowania fleksografów oraz ma odpowiedzieć na zapotrzebowanie na drukowane materiały dla fleksografów, szczególnie w sytuacji nieadekwatnego do dynamiki rozwoju tej technologii  poziomu a w praktyce braku wspieranego przez państwo szkolnictwa zawodowego w Polsce. Jest też bezpośrednim wynikiem organizowanych przez PIF szkoleń otwartych i prowadzonych również tam  dyskusji.

Polska Izba Fleksografów  wydając tę publikację pragnie podziękować Autorom: p.Marii Wituchowskiej oraz p.Wiesławowi Gęściak nie tylko za wkład intelektualny w napisanie rozdziałów, ale także za zaangażowanie i współpracę w realizacji procesu wydawniczego.

Dziękujemy też Drukarni Franczak  – członek PIF-u-  za jakościowe wykonanie publikacji, okładka została wydrukowana fleksograficznie

Pragniemy także zachęcić Państwa  do zgłaszania własnych opracowań , czy w tematyce          repro-logo2 jpg

 jak: oprogramowanie graficzne + monitor (cechy i kalibracja) wymagania procesu fleksograficznego wobec projektu opakowania  przystosowanie projektu do wymagań technologii fleksograficznej  proofing testy normalizacja (dobre praktyki) procesu fleksograficznego czy  kontrola jakościocena wydruków – kryteria odbioru usługi fleksograficznej;

lub też obszerniej technologicznie:

stosowanie i konserwacja wałków rastrowych  wykonanie i montaż form drukowych  konserwacja maszyny fleksograficznej stosowanie farb graficznych   błędy drukowania, itd.

Serdecznie zapraszamy.

Tę kolejną publikację dedykujemy nie tylko fleksografom ale też tym wszystkim, którzy zainteresowani  są  wykorzystaniem zawartych w niej informacji fachowych w  merytorycznym, optymalizującym dialogu: klient-wykonawca opakowania.

Mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna, ale także przyczyni się do wydania następnych publikacji do których opracowania zapraszamy również naszych naukowców – jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.

rdf1-s1

 

Wyłączny dystrybutor: Polska Izba Fleksografów

Format: A5, objętość 48 stron (4+4 kreda) + okładka

rdf1-roz3Ceny (netto bez kosztów wysyłki)/egz :

Pierwszy egzemplarz gratis – członek PIFu

20 zł +5% vat = 21,00 zł drugi egzemplarz i kolejne – członek PIFu

40 zł +5% vat = 42,00 zł/egz. –  pozostałe firmy i osoby fizyczne

 „pro flexografico bono” Krzysztof Januszewski

https://flekso.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIF-zam.dla-2-6.pdf

AKTUALNOŚCI