Etap 1 – Zrzeszenie Polskich Fleksografów: powstało w 1995 roku z inicjatywy środowiska fleksograficznego jako otwarta organizacja ogólnopolska reprezentująca interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolności podmiotów gospodarczych zajmujących się: produkcją i usługami poligraficznymi przy użyciu techniki fleksograficznej, handlem wyrobami i środkami do produkcji fleksograficznej, produkcją i obsługą serwisową stosowanych maszyn i urządzeń, świadczeniem usług doradczych oraz kształceniem kadr dla w/w segmentu rynku.

Etap 2 – Polska Izba Fleksografów – założona została w 19.09.2012 roku i kontynuuje działalność Zrzeszenia Polskich Fleksografów

> Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy o fleksografii  wśród członków organizacji, a także w środowisku zawodowym,
 • Działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalistycznego-fleksograficznego,
 • Promocja polskiej fleksografii,
 • Upowszechnianie wiedzy fleksograficznej  w ramach branżowego serwisu internetowego oraz informacji o podmiotach działających na tym rynku,
 • Integracja środowiska i zwiększenie liczby członków PIF.

> Dorobek 

 • Pierwszy i drugi (i jedyne) w Polsce “Podręcznik Fleksografii”,
 • Konferencje naukowo-techniczne,
 • Seminaria fachowe,
 • Szkolenia zawodowe (otwarte i wewnątrzzakładowe),
 • Forum Fleksograficzne (konferencja + wystawa) od 2003 roku,
 • Konkursy “Wielka Nagroda Fleksograficzna –  Grand Prix flekso,
 • Uczestniczenie w targach branżowych w kraju i za granicą.

> Oferta 

 • Szkolenia dla fleksografów,
 • Szkolenia dla przedstawicieli firm zlecających wykonanie usługi fleksograficznej w drukarni,
 • Uczestnictwo w seminariach i Forum Fleksograficznym (czynne i bierne),
 • Ekspertyzy techniczne, wyceny sprzętu,
 • Tłumaczenia techniczne w zakresie fleksografii,
 • Konsultacje techniczno-technologiczne obejmujące przygotowanie i uruchamianie produkcji fleksograficznej.

AKTUALNOŚCI