Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Fleksografów. Wyniki wyborów

W dniach 4 września 2023 roku w hotelu Arche Poloneza w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiej Izby Fleksografów.

Spotkanie przebiegało zgodnie z Agendą:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego obrad WZS-W
2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu WZS-W

3. Powołanie Komisji :
a) wyborczej
b) uchwał i wniosków

4. Zatwierdzenie Regulaminu wyboru:
a) Prezesa PIF
b) Członków Prezydium PIF
c) Członków Komisji Rewizyjnej PIF
d) Dyrektora Biura Izby

5. Sprawozdania z działalności:
a) Prezydium PIF
b) Dyrektora Biura PIF za okres: 26.10.2021 – 4.09.2023

6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium PIF oraz Dyrektorowi Biura Izby
8. Wybory:
a) Prezesa PIF
b) Członków Prezydium PIF
c) Członków Komisji Rewizyjnej PIF
d) Dyrektora Biura Izby

9. Głosowanie nad uchwałami
10. Dyskusja odnośnie strategii działania Izby oraz określenia priorytetów
11. Zakończenie obrad WZS-W

Prezes Edyta Bednarska przedstawiła działania własne oraz Prezydium.
Następnie swój raport oraz cele na najbliższe miesiące przedstawił dyrektor Biura PIF, Krzysztof Skrobot.

W wyniku głosowania udzielono absolutorium Pani Prezes oraz wszystkim Członkom Prezydium.
Nie przedstawiono nowej kandydatury na stanowisko dyrektora w Izbie.
Swoją kandydaturę do Komisji Rewizyjnej przedstawił Wojciech Górski (GRAW).
Do Prezydium kandydował Marcin Wieczorek (AVG Service).

Obaj Panowie zostali wybrani na powyższe stanowiska w wyniku głosowania.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wsparcie!

Tym samym skład osobowy w kolejnej kadencji tworzący Polską Izbę Fleksografów wygląda następująco:

– Prezes PIF: Edyta Bednarska

– Prezydium PIF:
– Edyta Bednarska
– Wojciech Barabasz
– Krzysztof Janiak
– Krzysztof Pisera
– Ireneusz Chojnacki
– Marcin Wieczorek

Biuro Izby PIF:
– Krzysztof Skrobot (dyrektor)
– Aneta Wójcik (administracja)

Komisja Rewizyjna:
– Aneta Kowalska
– Kamila Wesołek
– Wojciech Górski

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i długą przyjazną dyskusją w gronie Fleksografów.

Dziękujemy za przybycie
Polska Izba Fleksografów

AKTUALNOŚCI