Serdecznie zapraszamy do rozważenia członkostwa w naszej organizacji – firma przystępując do Polskiej Izby Fleksografów jednocześnie zaczyna wpierać nasze działania związane m.in. z:

a) promowaniem tej technologii oraz równocześnie branży w zewnętrznym otoczeniu gospodarczym, samorządowym jak i instytucjonalnym
b) podnoszeniem poziomu wiedzy fleksograficznej.

Opłaty: jednorazowe wpisowe wynoszące 500 zł oraz składki w wysokości 2000 zł rocznie dokonywane są na podstawie not statutowych.

Zapytaj o szczegóły: k.skrobot@flekso.pl