POLSKA IZBA FLEKSOGRAFÓW

IZBA GOSPODARCZA ZAREJESTROWANA W KRS: 0000440525

REPREZENTACJA BRANŻY

Cykliczne spotkania i integracja środowiska

KONFERENCJE

Innowacje, technika, materiały, prawne aspekty produkcji, utylizacja i ekologia

Intergracja

Współpraca pomiędzy organizacjami branżowymi

Dlaczego jestem Prezesem? Chcę motywować naszą branżę do działania na rzecz rozwoju, pokonywania barier i dokonywania rzeczy niemożliwych. Współpraca i integracja Naszego środowiska, daje nam siłę i wiarę w lepszą przyszłość i jednoczy Nas w działaniach.

Edyta Bednarska

Prezes Izby

Praca dla Polskiej Izby Fleksografów to da mnie zaszczyt, duże wyzwanie i olbrzymia satysfakcja. Chcę udowodnić, że wybór mojej osoby był dobrą inwestycją w rozwój naszej rosnącej fleksograficznej organizacji.

Krzysztof Skrobot

Dyrektor Biura Izby

Uczestnictwo w pracach Prezydium Izby daje mi możliwość wspierania środowiska doświadczeniem i wiedzą dotyczącą techniki fleksograficznej. Zależy mi na tym, aby organizacja rozwijała się i miała coraz ciekawszą ofertę dla drukarni.

Wojciech Barabasz

Członek Prezydium Izby

Dynamiczny rozwój fleksografii i jej rosnący udział w globalnej poligrafii powoduje, że nasza organizacja ma do odegrania coraz ważniejszą rolę na polu edukacji, integracji środowiska i dbania o jego interesy. Mam głęboką nadzieję, że wspólnym wysiłkiem będziemy te zadania realizować coraz skuteczniej.

Krzysztof Pisera

Członek Prezydium Izby

Angażuję się w projekty integrujące branżę opakowaniową, działając w Polskiej Izbie Fleksografów i Natureef. Budujemy silną branżę fleksograficzną, to nasz wspólny interes.

Krzysztof Janiak

Członek Prezydium Izby

Działalność w Izbie to dla mnie możliwość dzielenia się doświadczeniem zawodowym. Z przyjemnością działam na rzecz poprawiania jakości produkcji fleksograficznej, a także zacieśniania współpracy między drukarniami, producentami materiałów i maszyn oraz klientami fleksografii.

Ireneusz Chojnacki

Członek Prezydium Izby

Dołącz do Polskiej Izby Fleksografów

Targi Taropak 2023

Packaging Innovations 2023.