Wizyta przedstawiciela Polskiej Izby Fleksografów w ZSPM Katowice

Przedstawiciel Polskiej Izby Fleksografów złożył wizytę w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach. Głównym celem było omówienie strategii naboru uczniów na nowy kierunek o nazwie “Drukarz Fleksograficzny”.

Krzysztof Skrobot przybył do szkoły, aby spotkać się z dyrekcją oraz nauczycielami odpowiedzialnymi za program nauczania i kształcenie przyszłych drukarzy fleksograficznych. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące nowego kierunku. Omówiono również plany promocyjne i działania marketingowe mające na celu zwiększenie zainteresowania nowym kierunkiem wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców.

Przedstawiciel Polskiej Izby Fleksografów przedstawił także korzyści wynikające z wyboru zawodu drukarza fleksograficznego, takie jak perspektywy zatrudnienia, rozwój zawodowy oraz możliwości dalszej edukacji i szkoleń branżowych.

Utworzenie klasy o profilu fleksograficznym wiążę się z koniecznością ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami z branży fleksograficznej w celu zapewnienia praktycznej wiedzy i umiejętności oraz dostosowania programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Wizyta zakończyła się ustaleniem dalszych kroków oraz harmonogramu działań, które będą podejmowane w celu skutecznego wprowadzenia nowego kierunku “Drukarz Fleksograficzny” w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach.

Zachęcamy drukarnie i dostawców z rejonu Górnego Śląska do wsparcia tego przedsięwzięcia. Prosimy o kontakt e-mail: k.skrobot@flekso.pl

Polska Izba Fleksografów

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI